Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πώς ανοίγει ο δρόμος για την επέκταση της Αττικής Οδού

Με τη σύσταση επιτροπής που θα μελετήσει τα τεχνικά και ρυθμιστικά ζητήματα ανοίγει ο δρόμος για την επέκταση επτά συμβάσεων παραχώρησης οδικών αξόνων, μεταξύ των οποίων και η Αττική Οδός. Ποιος είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός

Πώς ανοίγει ο δρόμος για την επέκταση της Αττικής Οδού

Προχωρούν, σε δύο μέτωπα, οι διαδικασίες για την επέκταση των συμβάσεων παραχώρησης των οδικών αξόνων, ώστε να αναλάβουν οι εταιρείες που τους διαχειρίζονται την κατασκευή και εκμετάλλευση νέων οδικών έργων.

Ηδη, με απόφαση του υπουργού Υποδομών Χρήστου Σπίρτζη, συγκροτήθηκε η επιτροπή η οποία θα αναλάβει να μελετήσει τόσο τα νέα έργα που μπορούν να εκτελεστούν (π.χ. η επέκταση της Ιόνιας Οδού στο τμήμα Ιωάννινα - Κακκαβιά), όσο και να προτείνει μέτρα ώστε να καλυφθούν οι απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αν επεκταθούν οι συμβάσεις παραχώρησης επτά οδικών αξόνων. Ο κ. Σπίρτζης έχει δηλώσει αρκετές φορές πως μέσω των επεκτάσεων θα περιοριστεί και το κόστος των διοδίων.

Από την απόφαση προκύπτει πως στις 12 Ιανουαρίου ο κ. Σπίρτζης υπέγραψε με τη διοίκηση της Αττικής Οδού «Πλαίσιο συvαντίληψης, ενηµέρωσης και συνεργασίας», με βάση το οποίο η εταιρεία αναλαμβάνει να εκπονήσει το σύνολο των µελετών και ερευνών για σειρά νέων έργων.

Συγκεκριμένα, την αναβάθμιση των υφιστάμενων ανισόπεδων κόμβων Μεταμόρφωσης και Λεονταρίου της Αττικής Οδού, τη δηµιουργία σταθµού µετεπιβίβασης στον Σιδηροδροµικό Σταθµό Κορωπίου, την επέκταση της ∆υτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υµηττού στη Ραφήνα, την επέκταση του προαστιακού Σιδηροδρόµου στη Ραφήνα και στο Λαύριο, την οδική σύνδεση του Αεροδροµίου µε τη Ραφήνα καθώς και Αναβάθµιση του οδικού άξονα Σταυρού-Λαυρίου. Στο ίδιο πακέτο περιλαμβάνονται και οι μελέτες για τα συµπληρωµατικά έργα στον λιµένα Λαυρίου. 

Χωρίς να το έχει δηλώσει σαφώς ο υπουργός, η απόφαση για ανάθεση των μελετών στην Αττική Οδό ανοίγει διάπλατα τον δρόμο για επέκταση της σύμβασης παραχώρησης που λήγει τον Σεπτέμβριο του 2024. Ερχεται, μάλιστα, να «κουμπώσει» με αντίστοιχη πρόταση που είχαν καταθέσει οι εργολάβοι της Αττικής Οδού επί κυβέρνησης Κ. Καραμανλή, για κατασκευή των επεκτάσεων χωρίς επιβάρυνση του δημοσίου, μέσω παράτασης της σύμβασης παραχώρησης. Η απόφαση που αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο επέκτασης της σύμβασης παραχώρησης έρχεται σε μια περίοδο που η Tράπεζα Πειραιώς πωλεί το 10% της Αττικής Οδού, σε μια διαδικασία που έχει ήδη παραταθεί δύο φορές. 

Σημειώνεται πως στο υπουργείο Υποδομών είχαν υποστηρίξει πρόσφατα πως από τον σχεδιασμό των τυχόν επεκτάσεων θα εξαιρεθεί η Αττική Οδός. Όμως στην απόφαση Χρ. Σπίρτζη προβλέπεται πως η ομάδα εργασίας θα εξετάσει τις επεκτάσεις επτά συμβάσεων παραχώρησης μεταξύ των οποίων και η Αττική Οδός.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τις συμβάσεις:

1. «Μελέτη, Κατασκευή, Αυτοχρηµατοδότηση και Εκµετάλλευση της ζεύξης Ρίου-Αντιρρίου»,

2. «Μελέτη, Κατασκευή, Αυτοχρηµατοδότηση και Εκµετάλλευση της ελεύθερης λεωφόρου Ελευσίνας-Σταυρού-Αεροδροµίου Σπάτων και ∆υτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υµηττού»,

3. «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηµατοδότηση και Εκµετάλλευση, Λειτουργία και Συντήρηση µε Σύµβαση παραχώρησης του Αυτοκινητόδροµου της Ιόνιας Οδού από Αντίρριο µέχρι Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταµόρφωσης)-Μαλιακός (Σκάρφεια) και Συνδετήριος Κλάδος του ΠΑΘΕ Σχηµατάρι-Χαλκίδα»,

4. «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηµατοδότηση, Εκµετάλλευση, Λειτουργία και Συντήρηση µε Σύµβαση Παραχώρησης του Αυτοκινητόδροµου Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαµάτα και Κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη»,

5. «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηµατοδότηση, Εκµετάλλευση, Λειτουργία και Συντήρηση µε Σύµβαση Παραχώρησης του Αυτοκινητόδροµου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65)»,

6. «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηµατοδότηση, Εκµετάλλευση, Λειτουργία και Συντήρηση µε Σύµβαση Παραχώρησης του Αυτοκινητόδροµου Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι (ΠΑΘΕ), τµήµα Μαλιακός-Κλειδί»,

7. Μελέτη, Κατασκευή, Χρηµατοδότηση, Εκµετάλλευση, Λειτουργία και Συντήρηση µε Σύµβαση Παραχώρησης του Αυτοκινητόδροµου Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα».

Στην απόφαση του υπουργού Υποδομών αναφέρεται ότι παράλληλα με την προώθηση των νέων έργων με συμβάσεις παραχώρησης (υποθαλάσσια ζεύξη Σαλαμίνας - Περάματος, νέο αεροδρόμιο Ηρακλείου, Βόρειος Οδικός Αξονας Κρήτης) «είναι σκόπιµη, παράλληλα µε την ολοκλήρωση των παραπάνω διαγωνισµών και την ανάθεση των συµβάσεων παραχώρησης, η διερεύνηση της δυνατότητας επέκτασης των υφιστάµενων συµβάσεων παραχώρησης, στο πλαίσιο ενός συνολικού στρατηγικού σχεδίου για την υλοποίηση υποδοµών, µε έµφαση στον κοινωνικό χαρακτήρα των έργων και στην προστασία του περιβάλλοντος».

Η διερεύνηση της δυνατότητας αυτής «προϋποθέτει, για κάθε υποβαλλόµενη πρόταση, σε πρώτη φάση, την εκπόνηση των πάσης φύσεως µελετών και ερευνών που είναι αναγκαίες για τον ασφαλή προσδιορισµό της τεχνικής λύσης, του κατασκευαστικού κόστους αυτής καθώς και της µελέτης κόστους-οφέλους. Επίσης απαιτείται η εκπόνηση των κυκλοφοριακών µελετών που είναι αναγκαίες για τη δηµιουργία του νέου χρηµατοοικονοµικού µοντέλου, που θα επιτρέψει στο ∆ηµόσιο, σε δεύτερη φάση και κατά την απόλυτη κρίση του, να εξετάσει κατά πόσον είναι συµφέρουσα και υπό ποιους όρους η επιλογή της επέκτασης κάθε σύµβασης παραχώρησης.

Οπως αναφέρεται στην απόφαση του Χρ. Σπίρτζη, «εφόσον το δηµόσιο κατά την απόλυτη κρίση του αποφασίσει την υποβολή φακέλου κρατικής ενίσχυσης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υλοποίηση έργων, η συγκροτούµενη, µε την παρούσα απόφαση, Οµάδα Εργασίας θα υποστηρίξει όλα τα ζητήµατα, στο πλαίσιο της απαιτούµενης διαδικασίας, διατυπώνοντας προτάσεις προς την ΕΥ∆Ε/ΚΣΕΣΠ (σ.σ. την ειδική υπηρεσία του υπουργείου για τα έργα με συμβάσεις παραχώρησης) και αναλαµβάνοντας δράσεις προς τρίτους φορείς (∆ήµους, Περιφέρειες και λοιπούς εµπλεκόµενους φορείς) πάντα στο πλαίσιο υποβοήθησης της ΕΥ∆Ε/ΚΣΕΣΠ».

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v