Αυξημένο κατά 834 εκατ. το πρωτογενές πλεόνασμα 5μήνου

Τι δείχνει η έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή για την πορεία των δημοσιονομικών τους πέντε πρώτους μήνες του 2018. Η εικόνα σε έσοδα και δαπάνες. Πώς κινούνται ΟΤΑ και Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης.

Αυξημένο κατά 834 εκατ. το πρωτογενές πλεόνασμα 5μήνου

Αυξημένο κατά 834 εκατ. ευρώ εμφανίζεται το ενοποιημένο πρωτογενές αποτέλεσμα γενικής κυβέρνησης στο πεντάμηνο Ιανουαρίου-Μαΐου σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, του οποίου επικεφαλής είναι ο Φρ. Κουτεντάκης (φωτ.).

Ο Κρατικός Προϋπολογισμός παρουσιάζει μειωμένο ταμειακό πρωτογενές πλεόνασμα κατά 239 εκατ. σε ετήσια βάση. Στην πλευρά των εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού εμφανίζονται αυξημένα τα φορολογικά έσοδα κατά 393 εκατ. ευρώ και τα έσοδα του ΠΔΕ κατά 355 εκατ. ευρώ.

Αυτό αντισταθμίζεται από τα μειωμένα έσοδα αποκρατικοποιήσεων που περιλαμβάνονται στην κατηγορία «Μη Φορολογικά και Έκτακτα Έσοδα». Για την ακρίβεια, πρόκειται για την παραχώρηση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων που συνέβαλαν κατά το μεγαλύτερο μέρος στη διαμόρφωση των εσόδων αποκρατικοποιήσεων πενταμήνου 2017 στα 963 εκατ. ευρώ έναντι 221 εκατ. ευρώ στο πρώτο πεντάμηνο του 2018. Παρότι σε ταμειακούς όρους τα μειωμένα έσοδα αποκρατικοποιήσεων έχουν σημαντική επίπτωση, σε δημοσιονομικούς όρους η επίπτωση είναι μικρότερη. Τέλος, οι επιστροφές φόρων είναι σημαντικά αυξημένες κατά 336 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Στην πλευρά των δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού παρατηρείται μείωση κατά 689 εκατ. ευρώ, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων (744 εκατ. ευρώ) αφορά δαπάνες για τόκους ενώ οι πρωτογενείς δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού είναι αυξημένες κατά 16 εκατ. ευρώ και οι δαπάνες ΠΔΕ αυξημένες κατά 39 εκατ. ευρώ.

Αναφορικά με τους υπόλοιπους υποτομείς της Γενικής Κυβέρνησης, τα Νομικά Πρόσωπα εμφανίζουν μειωμένα έσοδα κατά 324 εκατ. ευρώ και μειωμένες δαπάνες κατά 103 εκατ. ευρώ, καταλήγοντας σε ένα ταμειακό πρωτογενές αποτέλεσμα επιδεινωμένο κατά 240 εκατ. σε ετήσια βάση. Η μείωση των εσόδων των Νομικών Προσώπων οφείλεται κυρίως στις μειωμένες μεταβιβάσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό ύψους 343 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης καταγράφουν αυξημένα έσοδα κατά 448 εκατ. ευρώ και αυξημένες δαπάνες κατά 130 εκατ. ευρώ, με συνέπεια το πρωτογενές αποτέλεσμά τους να είναι πλεονασματικό, αυξημένο κατά 315 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση. Η αύξηση των εσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης οφείλεται κυρίως στις αυξημένες μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό ύψους 405 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

Οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης καταγράφουν αυξημένα έσοδα κατά 318 εκατ. ευρώ και αυξημένες δαπάνες κατά 574 εκατ. ευρώ, με συνέπεια την επιδείνωση του ταμειακού πρωτογενούς πλεονάσματός τους κατά 257 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση. Η αύξηση των εσόδων των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης οφείλεται κυρίως στην αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 278 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2017 (το τελευταίο δεν φαίνεται στη συνοπτική ταξινόμηση του πίνακα 1).

Τέλος, η μείωση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της Γενικής Κυβέρνησης κατά 344 εκατ. το πρώτο πεντάμηνο του 2018 έναντι αύξησης κατά 248 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι είχε σημαντικά ευνοϊκότερη επίπτωση στο πρωτογενές αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης το 2018.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus