Διψήφια αύξηση στην οικοδομική δραστηριότητα τον Ιούνιο

Καταγράφεται αύξηση κατά 15,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 18,8% στην επιφάνεια και κατά 22,5% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2017.

Διψήφια αύξηση στην οικοδομική δραστηριότητα τον Ιούνιο

Το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής - Δημόσιας), τον Ιούνιο 2018, στο σύνολο της Χώρας μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 1.374 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 299,0 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.394,8 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, αύξηση κατά 16,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 20,9% στην επιφάνεια και κατά 25,5% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2017.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, κατά το μήνα Ιούνιο 2018 ανήλθαν σε 1.362 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 290,6 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.342,1 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 15,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 18,8% στην επιφάνεια και κατά 22,5% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2017.

Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά το μήνα Ιούνιο 2018, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθαν σε 12 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 8,5 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 52,7 χιλιάδες m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για το μήνα Ιούνιο 2018, είναι 3,8%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Ιούλιο 2017 έως τον Ιούνιο 2018, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 14.404 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 3.090,2 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 13.562,9 χιλιάδες m3 όγκου. Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιουλίου 2016 - Ιουνίου 2017 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 5,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 15,6% στην
επιφάνεια και κατά 17,5% στον όγκο.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Ιουλίου 2017 - Ιουνίου 2018, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 5,8% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, κατά 14,1% στην επιφάνεια και κατά 14,6% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Ιουλίου 2016 - Ιουνίου 2017. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 4,7%.

Το εξάμηνο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2018, η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 7,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 17,3% στην επιφάνεια και κατά 15,5% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του έτους 2017. Αντίστοιχα, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 7,5% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 15,5% στην επιφάνεια και κατά 13,2% στον όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2017 

* Δείτε αναλυτικά στοιχεία στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v