Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τράπεζες: Αύξηση στα εποπτικά κεφάλαια θα ζητήσει η ΕΚΤ

Η κεντρική τράπεζα θα ζητήσει εντός Νοεμβρίου από το σύνολο των ελληνικών τραπεζών να αυξήσουν κατά 0,625% τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας για το 2019. Ακολουθεί ο έλεγχος προβληματικών στοιχείων ενεργητικού TAR.

Τράπεζες: Αύξηση στα εποπτικά κεφάλαια θα ζητήσει η ΕΚΤ

Την αύξηση του ελάχιστου δείκτη της συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας των ελληνικών τραπεζών κατά 0,625% ως πρόσθετο κεφαλαιακό απόθεμα (conservatory buffer) θα ζητήσει για το 2019 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process - SREP), στο πλαίσιο της περαιτέρω διασφάλισής τους έναντι εσωτερικών και εξωτερικών κινδύνων.

Ασφαλείς πληροφορίες του Euro2day.gr αναφέρουν ότι ο έλεγχος έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και εντός του Νοεμβρίου οι διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών θα ενημερωθούν από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) για την αναπροσαρμογή του δείκτη συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας μέσω της αύξησης κατά 0,625% για το επόμενο έτος.

Τραπεζικές πηγές με γνώση της διαδικασίας του ελέγχου τονίζουν στο Euro2day.gr ότι η αύξηση του δείκτη θα αφορά σε όλες τις ελληνικές τράπεζες και όχι μεμονωμένες περιπτώσεις.

Ο έλεγχος SREP γίνεται σε ετήσια βάση από το 2015 σε πανευρωπαϊκό επίπεδο από μεικτά κλιμάκια του SSM και των εθνικών κεντρικών τραπεζών, εν προκειμένω από την Τράπεζα της Ελλάδος. Επί της ουσίας, οι ελεγκτές των εποπτικών αρχών ξεσκονίζουν την κεφαλαιακή θέση της τράπεζας και τη δυνατότητά της να αντιμετωπίζει ρίσκα και κινδύνους.

Συγκεκριμένα, ελέγχουν:

- όλα τα οικονομικά μεγέθη (σ.σ. ο ισολογισμός) των τραπεζών,
- την πορεία των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs),
- την πορεία της κερδοφορίας και της παραγωγής εσόδων,
- την κεφαλαιακή επάρκεια,
- τη ρευστότητα και συγκεκριμένα την ικανότητα μιας τράπεζας να αντεπεξέλθει σε έκτακτες συνθήκες και τέλος,
- την καταλληλότητα της διοίκησής της να αντιμετωπίζει τους κινδύνους.

Έρχεται και το TAR

Την ίδια στιγμή, οι τράπεζες εισέρχονται σταδιακά στη χρονική περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας θα ξεκινήσει από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) ο κλασικός ετήσιος έλεγχος Troubled Asset Review (TAR) -ανασκόπηση προβληματικών στοιχείων ενεργητικού-, τα αποτελέσματα του οποίου θα είναι έτοιμα στο τέλος του 2018, αρχές 2019.

Κατά τη διάρκεια του εν λόγω ελέγχου, οι τράπεζες αποστέλλουν στον SSM δειγματοληπτικούς φακέλους επιχειρηματικών και στεγαστικών δανείων (προβληματικών και ρυθμισμένων), προκειμένου να διαπιστωθεί αν χρειάζεται ή όχι αύξηση των προβλέψεων σε κάποιο κομμάτι του δανειακού χαρτοφυλακίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v