Δείτε εδώ την αποκλειστική συνεργασία του Euro2day.gr

Ανοδικά συνέχισαν εισαγωγές και εξαγωγές τον Σεπτέμβριο

Στο 1,34 δισ. ευρώ το εμπορικό έλλειμμα του Σεπτεμβρίου. Οι εισαγωγές αυξάνουν στα 4,52 δισ. ευρώ, ενώ οι εξαγωγές διευρύνθηκαν στα 2,65 δισ. ευρώ. Ο ρόλος των πετρελαιοειδών.

Ανοδικά συνέχισαν εισαγωγές και εξαγωγές τον Σεπτέμβριο

Βαριά ήταν η σκιά του πετρελαίου στις εμπορευματικές συναλλαγές της Ελλάδας τον Σεπτέμβριο. Και αυτό γιατί οι εισαγωγές εμφανίζονται αυξημένες κατά 20%, αλλά αν αφαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, το ποσοστό αύξησης περιορίζεται σε 4,9%. Αντίστοιχα στις εξαγωγές, η άνοδος είναι 9,4% αλλά χωρίς τα καύσιμα περιορίζεται σε 2,6%. Αναλυτικά:

* Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων τον Σεπτέμβριο 2018 ανήλθε στο ποσό των 4.527,7 εκατ. ευρώ (5.263,0 εκατ. δολάρια) έναντι 3.772,7 εκατ. ευρώ (4.481,7 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2017, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 20,0%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 147,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,9%, ενώ η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2018 παρουσίασε αύξηση κατά 112,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,8%.

* Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, τον Σεπτέμβριο 2018 ήταν 2.655,3 εκατ. ευρώ (3.104,9 εκατ. δολάρια) έναντι 2.426,2 εκατ. ευρώ (2.899,4 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2017, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 9,4%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2018 παρουσίασε αύξηση κατά 44,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,6% και αυτή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2018 παρουσίασε αύξηση κατά 40,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,4%.

* Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τον Σεπτέμβριο 2018 ήταν 1.872,4 εκατ. ευρώ (2.158,1 εκατ. δολάρια) έναντι 1.346,5 εκατ. ευρώ (1.582,3 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2017, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 39,1%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή τον Σεπτέμβριο παρουσίασε αύξηση του ελλείμματος κατά 103,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 8,0%, ενώ η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2018 παρουσίασε αύξηση κατά 71,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,6%.

Η  εικόνα του εννεαμήνου

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2018 ανήλθε στο ποσό των 41.044,5 εκατ. ευρώ (48.853,4 εκατ. δολάρια) έναντι 37.267,8 εκατ. ευρώ (41.246,3 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2017, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ 10,1%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.045,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,7%. και η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 2.231,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 8,5%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2018 ανήλθε στο ποσό των 24.658,9 εκατ. ευρώ (29.531,5 εκατ. δολάρια) έναντι 21.101,5 εκατ. ευρώ (23.556,5 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 16,9%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.731,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 11,9% και η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 1.678,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 11,6%.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2018 ανήλθε σε 16.385,6 εκατ. ευρώ (19.321,9 εκατ. δολάρια) έναντι 16.166,3 εκατ. ευρώ (17.689,8 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2017, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 1,4%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 686,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,9% και η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 553,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,8%.

 

* Δείτε αναλυτικά στοιχεία στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus