Δείτε εδώ την αποκλειστική μας συνεργασία

Ασφάλιση για όλους τους σχολικούς φύλακες που εργάζονταν με stage

Ένα χρόνιο πρόβλημα που ξεκίνησε τη δεκαετία του ’90 έρχεται να λύσει το Υπ. Εργασίας. Αναγνωρίζει ασφαλιστικά δικαιώματα για τους εργαζόμενους με προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (stage). Τι ορίζει ο σχετικός νόμος και πώς ξεκαθαρίζει το τοπίο.

Ασφάλιση για όλους τους σχολικούς φύλακες που εργάζονταν με stage

Ανοίγει ο δρόμος για την ασφαλιστική τακτοποίηση των σχολικών φυλάκων που συμμετείχαν σε προγράμματα stage του ΟΑΕΔ στα τέλη της δεκαετίας του ’90. Πρόκειται για χρόνιο αίτημα των εργαζόμενων ως σχολικών φυλάκων μέσω των επίμαχων προγραμμάτων, από τα τέλη του ’90 έως και το 2004, όταν και το θέμα ρυθμίστηκε με το Προεδρικό Διάταγμα Παυλόπουλου.

Οι εργαζόμενοι διεκδικούσαν ασφάλιση για σύνταξη, κύρια και επικουρική και με νόμο που ψηφίστηκε το προηγούμενο διάστημα, αλλά και διευκρινιστικό έγγραφο του υπουργείου Εργασίας προς τον ΕΦΚΑ, το θέμα θα ρυθμιστεί όχι μόνο για αυτούς που προσέφυγαν στα διοικητικά δικαστήρια αλλά και για τους υπόλοιπους.

Να σημειωθεί ότι οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι είχαν υπαχθεί στην ασφάλιση του ΙΚΑ μόνο για παροχές υγείας και δεν είχαν κανένα συνταξιοδοτικό - ασφαλιστικό δικαίωμα. Μάλιστα, η συντριπτική τους πλειοψηφία ακολούθησε τη δικαστική οδό, διεκδικώντας την πλήρη ασφαλιστική τακτοποίηση για τους κλάδους σύνταξης (κύριας και επικουρικής) για το επίμαχο χρονικό διάστημα από την έναρξη συμμετοχής τους στα εν λόγω προγράμματα και μέχρι την ένταξή τους στις ρυθμίσεις του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος του 2004.

Με τη χθεσινή του εγκύκλιο, ο ΕΦΚΑ δίνει τη δυνατότητα της πλήρους ασφαλιστικής τακτοποίησης των σχολικών φυλάκων που προσέφυγαν στα Διοικητικά Δικαστήρια και έχουν εξασφαλίσει τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις σε όλους τους κλάδους και λογαριασμούς κύριας Ασφάλισης του πρ. ΙΚΑ και νυν ΕΦΚΑ και Επικουρικής του ΕΤΕΑΠ (τ. ΕΤΕΑ) όπως επίσης και της απαλλαγής των Ο.Τ.Α. από τα επιβληθέντα πρόσθετα τέλη, τόκους, προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις.

Επισημαίνεται όμως ότι τελικά η ρύθμιση αφορά το σύνολο των ενδιαφερόμενων, καθώς με έγγραφό του το υπουργείο Εργασίας, διευκρινίζει πως οι επίμαχες διατάξεις που λύνουν οριστικά το θέμα και αποδίδουν ασφαλιστική κάλυψη στους σχολικούς φύλακες θα έχουν εφαρμογή και για τους σχολικούς φύλακες που δεν προσέφυγαν στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια.

Για όλους τους ενδιαφερόμενους λοιπόν, ορίζεται όπως αναφέρει και η εγκύκλιος, ότι «χρόνος απασχόλησης που έχει διανυθεί από την πρώτη ημέρα στα προγράμματα αυτά αποτελεί πραγματικό χρόνο ασφάλισης».

Ως εκ τούτου, το τμήμα εσόδων, των αρμόδιων τοπικών υποκαταστημάτων μισθωτών ΕΦΚΑ, θα πρέπει να προβαίνει άμεσα στην εκτέλεση των τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων, μέσω της διενέργειας έκτακτου ουσιαστικού ελέγχου και την ασφαλιστική τακτοποίηση των σχολικών φυλάκων, για το χρονικό διάστημα που έχει αναγνωρισθεί κατά περίπτωση, με τις τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις.

Οι ασφαλιστικές εισφορές θα καταλογίζονται σε Πράξεις Επιβολής Εισφορών (Π.Ε.Ε.) ενώ θα ακυρώνονται οι αντίστοιχες Πράξεις Προσθέτων Τελών (Π.Ε.Π.Τ).

Να σημειωθεί ότι η εγκύκλιος στηρίζεται στο άρθρο 4 του νόμου 4554 του 2018, που ορίζει ότι βεβαιωμένες ή μη οφειλές προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίες καταλογίστηκαν σε ΟΤΑ σε συνέχεια δικαστικών αποφάσεων, που έκριναν ότι απασχολούμενοι σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σχολικοί φύλακες υπάγονται στην πλήρη ασφάλιση των φορέων αυτών, απαλλάσσονται των επιβληθέντων πρόσθετων τελών, τόκων, προσαυξήσεων και επιβαρύνσεων. Χρόνος απασχόλησης που έχει διανυθεί από την πρώτη ημέρα στα προγράμματα αυτά αποτελεί πραγματικό χρόνο ασφάλισης.

Ο τρόπος καταβολής των ανωτέρω ασφαλιστικών οφειλών ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου φορέα. Επίσης, πρέπει να επισημανθεί ότι, υπάρχουν τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις βάσει των οποίων έχει κριθεί ότι, τα πρόσωπα που απασχολήθηκαν στους Δήμους μέσω των προγραμμάτων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, εργάσθηκαν με το καθεστώς της εξαρτημένης σχέσης εργασίας υπαγόμενης τόσο στην κύρια ασφάλιση του ΙΚΑ (νυν ΕΦΚΑ) όσο και στην αντίστοιχη επικουρική ασφάλιση του ΕΤΕΑ (νυν ΕΤΕΑΕΠ).

Ρούλα Σαλούρου salourou@euro2day.gr

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus