Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Προϋπολογισμός: Ανατροπές με το πρωτογενές πλεόνασμα

Νέα δεδομένα δημιούργησε το ότι δεν εισπράχθηκε το αντίτιμο από την επέκταση της σύμβασης του ΔΑΑ, αλλά και οι δαπάνες για το κοινωνικό μέρισμα. «Μαζεύτηκε» η απόκλιση του ΠΔΕ. Δεν τίθεται σε κίνδυνο ο στόχος για το 3,5% του ΑΕΠ.

Προϋπολογισμός: Ανατροπές με το πρωτογενές πλεόνασμα

Υψηλότερο έλλειμμα και χαμηλότερο πρωτογενές πλεόνασμα σε σχέση με τους στόχους κατέγραψε ο προϋπολογισμός στο τέλος Δεκεμβρίου 2018. Οι στόχοι αυτοί είχαν πρόσφατα αναθεωρηθεί με τον προϋπολογισμό του 2019, με τον πήχη να μπαίνει υψηλότερα σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις του κρατικού προϋπολογισμού του 2018 και όπως διευκρινίζεται από αρμόδιες πηγές, δεν συνιστούν απώλεια του στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ. Ενδεικτικό είναι άλλωστε ότι το πρωτογενές πλεόνασμα ανήλθε σε 3,162 δισ., όταν το 2017 στη Γενική Κυβέρνηση είχε καταγραφεί πρωτογενές πλεόνασμα 4%, με τον κρατικό προϋπολογισμό να είχε εμφανίσει πρωτογενές πλεόνασμα 1,940 δισ. ευρώ.

Τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών δείχνουν υψηλότερο έλλειμμα κρατικού προϋπολογισμού κατά περίπου 400 εκατ. ευρώ, καθώς διαμορφώθηκε σε 2,392 δισ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 1,911 δισ. ευρώ. Το πρωτογενές πλεόνασμα εμφανίζει υστέρηση της τάξεως των 450 εκατ. ευρώ, καθώς διαμορφώθηκε σε 3,162 δισ. ευρώ έναντι στόχου 3,604 δισ. ευρώ. 

Οι επιδόσεις αυτές έρχονται παρά το γεγονός ότι οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού εμφανίζουν υποεκτέλεση άνω του 1 δισ. ευρώ (1,085 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 513 εκατ. στο ΠΔΕ). Να σημειωθεί, ωστόσο, ότι τους προηγούμενους μήνες η πορεία εκτέλεσης του ΠΔΕ προδιέγραφε πολύ μεγαλύτερη απόκλιση, η οποία καλύφθηκε τον τελευταίο μήνα.

Βασική αιτία των αποκλίσεων φαίνεται να είναι το γεγονός ότι δεν εισπράχθηκαν τον Δεκέμβριο, όπως είχε προϋπολογιστεί, αλλά μετατέθηκαν για τον Ιανουάριο, έσοδα 1,115 δισ. ευρώ από την επέκταση της σύμβασης παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών. 

Και στον τακτικό προϋπολογισμό όμως καταγράφονται υστερήσεις της τάξεως των 350 εκατ. ευρώ. Στο μέτωπο των επιστροφών φόρων, εμφανίζονται μειωμένες κατά 963 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο, παρά το γεγονός ότι έχουν διενεργηθεί επιστροφές ύψους 1,9 δισ. ευρώ από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών. 

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε από το ΥΠΟΙΚ: 

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2018, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 2.392 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 1.911 εκατ. ευρώ, που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2019, για το αντίστοιχο διάστημα του 2018 και ελλείμματος 4.268 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2017. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 3.162 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 3.604 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 1.940 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2017.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 53.598 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 1.566 εκατ. ευρώ ή 2,8% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το 2018 στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2019. Η ακριβής κατανομή μεταξύ των κατηγοριών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση του οριστικού δελτίου.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 50.959 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 350 εκατ. ευρώ ή 0,7% έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 3.679 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 963 εκατ. ευρώ από τον στόχο (4.642 εκατ. ευρώ). Επιπλέον στο δωδεκάμηνο έχουν πραγματοποιηθεί και επιστροφές εσόδων της τάξης των 1.900 εκατ. ευρώ, που χρηματοδοτήθηκαν από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 2.639 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 1.216 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, τον Δεκέμβριο 2018 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 6.127 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 2.326 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 5.339 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 1.005 εκατ. ευρώ.

Η απόκλιση από τον στόχο τον Δεκέμβριο 2018, η οποία επηρεάζει και τα σωρευτικά μεγέθη, οφείλεται κατά κύριο λόγο σε ποσό ύψους 1.115 εκατ. ευρώ που αφορά στην επέκταση της σύμβασης παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών για την περίοδο 2026-2046 και το οποίο θα εισπραχθεί τον Ιανουάριο 2019 αντί του Δεκεμβρίου που είχε προϋπολογισθεί. Το γεγονός αυτό δεν έχει καμία δημοσιονομική επίπτωση στο τρέχον έτος, καθόσον αφορά έσοδα σε μεταγενέστερα έτη.

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 788 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 1.321 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων του Δεκεμβρίου 2018 (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 498 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 487 εκατ. ευρώ από τον μηνιαίο στόχο (985 εκατ. ευρώ). Επιπρόσθετο ποσό ύψους 307,9 εκατ. ευρώ χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπροθέσμων.

Οι δαπάνες

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2018 ανήλθαν στα 55.990 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1.085 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (57.075 εκατ. ευρώ). Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 49.753 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 572 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι δαπάνες για λοιπές παροχές κατά 286 εκατ. ευρώ (οι οποίες αφορούν σε εφάπαξ χρηματικά ποσά του ν. 4575/2018 άρθρα 10-14, τα οποία θα πληρωθούν τον Ιανουάριο του 2019 αντί του Δεκεμβρίου του 2018, που είχε αρχικά προϋπολογισθεί) και οι λειτουργικές δαπάνες κατά 249 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017 κατά 300 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 6.237 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου κατά 513 εκατ. ευρώ.

Ειδικά για τον Δεκέμβριο, oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 11.082 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 1.723 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 7.340 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 686 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 3.743 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 1.038 εκατ. ευρώ.

 * Τα αναλυτικά στοιχεία για τον προϋπολογισμό δημοσιεύονται στη δεξιά στήλη «Συνοδευτικό Υλικό»

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v