Ανάπτυξη 2,2% φέτος και το 2020 στην Ελλάδα βλέπει η EBRD

Η Αθήνα έχει ένα περιορισμένο περιθώριο ενίσχυσης των κρατικών δαπανών μετά και τις τελευταίες εξελίξεις, εκτιμά η τράπεζα. Ενισχύεται η εμπιστοσύνη. Τα ρίσκα για την ελληνική οικονομία.

Ανάπτυξη 2,2% φέτος και το 2020 στην Ελλάδα βλέπει η EBRD

Η ανάκαμψη στην Ελλάδα αναμένεται να συνεχιστεί, σημειώνει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), στην έκθεσή της για τις οικονομικές προοπτικές στην Ε.Ε.

Όπως εκτιμά, ο ρυθμός ανάπτυξης στην Ελλάδα αναμένεται να ενισχυθεί στο 2,2% τόσο φέτος όσο και το 2020, μετά από άνοδο 1,9% το 2018. Η πρόβλεψή της είναι οριακά χαμηλότερη (κατά 0,1%) σε σχέση με ότι εκτιμούσε πέρυσι η EBRD.

Όπως αναφέρει, η οικονομική ανάπτυξη που ξεκίνησε το 2017 συνεχίστηκε το 2018 αν και με χαμηλότερο ρυθμό σε σχέση με τις προβλέψεις. Ο βασικός καταλύτης ήταν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών ενώ θετική επίπτωση είχε και η ιδιωτική κατανάλωση.

Ωστόσο, οι επενδύσεις και η δημόσια κατανάλωση συνεχίζουν να επιβαρύνουν τους ρυθμούς ανάπτυξης.
Η έξοδος από τα μνημόνια τον Αύγουστο του 2018 και η υιοθέτηση μέτρων ελάφρυνσης από τους ευρωπαίους πιστωτές, καθώς και οι πρόσφατες αναβαθμίσεις και η έξοδος στις αγορές παρέχουν ένα περιορισμένο περιθώριο ενίσχυσης των κρατικών δαπανών, σημειώνει η EBRD.

Οι βελτιωμένες συνθήκες έχουν ενισχύσει την εμπιστοσύνη των αγορών και των επενδυτών, κάτι που ενδέχεται να οδηγήσει σε διατηρήσιμη αύξηση των επενδύσεων.

Από την άλλη, η μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (EBRD) θα πρέπει να επιταχυνθεί, σημειώνει η τράπεζα.

Τα ρίσκα για την ελληνική οικονομία περιλαμβάνουν ενδεχόμενη παγκόσμια επιβράδυνση που θα επηρέαζε το ρυθμό ανόδου των εξαγωγών, ενώ το όποιο πισωγύρισμα στις μεταρρυθμίσεις ή ενδεχόμενη αύξηση της αβεβαιότητας για την πορεία της χώρας θα μπορούσε να πλήξει την επενδυτική εμπιστοσύνη, οδηγώντας σε χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v