Λίφτινγκ στις εκπτώσεις που θα δοθούν στον ΕΝΦΙΑ

Διορθωτικές κινήσεις για μεγαλύτερες εκπτώσεις σε περισσότερους φέρνει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή. Τι αλλάζει στις επερχόμενες μειώσεις και γιατί κανένας δεν θα μπορεί να κερδίσει μείωση του φόρου πάνω από 100 ευρώ.

Λίφτινγκ στις εκπτώσεις που θα δοθούν στον ΕΝΦΙΑ

Μεγαλύτερες εκπτώσεις στον ΕΝΦΙΑ 2019 για περισσότερους φορολογούμενους , χωρίς όμως να παραβιάζεται το «ταβάνι» έκπτωσης των 100 ευρώ, φέρνει τροπολογία η οποία κατατέθηκε στη Βουλή σε νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας.

Στην αιτιολογική έκθεση των νέων διατάξεων σημειώνεται ότι «αφενός προβλέπεται ότι όταν η μείωση του 30% είναι μικρότερη ή ίση των 100 ευρώ, τότε αυτή λαμβάνεται ολόκληρη και, αφετέρου, διευρύνεται ο αριθμός των φορολογουμένων, οι οποίοι θα λάβουν τη μείωση, γιατί στην αξία της ακίνητης περιουσίας που λαμβάνεται υπόψη για τη χορήγησή της δεν συνυπολογίζεται η αξία των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού των φορολογουμένων».

Πρακτικά με βάση τις διατάξεις οι οποίες ισχύουν ήδη, φορολογούμενοι των οποίων η αξία της ακίνητης περιουσίας δεν υπερβαίνει τα 60.000 ευρώ δικαιούνται ολόκληρη την προβλεπόμενη μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 30%, εφόσον αυτή είναι ίση ή χαμηλότερη με 100 ευρώ.

Πάνω από το όριο των 60.000 ευρώ , σε όρους αξίας ακίνητης περιουσίας αρχίζει να εφαρμόζεται κόφτης ώστε σε καμία περίπτωση η έκπτωση να μην υπερβαίνει τα 100 ευρώ. Με τις νέες διατάξεις, ορίζεται ότι για τον προσδιορισμό της αξίας της ακίνητης περιουσίας ώστε να προκύψει το ύψος των εκπτώσεων, δεν θα λαμβάνεται υπόψη η αξία των αγροτεμαχίων. Έτσι, την έκπτωση 30% -πάντα με το «ταβάνι» των 100 ευρώ- θα κερδίσουν περισσότεροι φορολογούμενοι.

Οι προτεινόμενες διατάξεις ορίζουν συγκεκριμένα πως: «όταν η συνολική αξία της ως άνω ακίνητης περιουσίας υπερβαίνει το ποσό των 60.000 ευρώ και η μείωση του προηγούμενου εδαφίου δεν υπερβαίνει τα 100 ευρώ, εφαρμόζεται η μείωση κατά 30% του πρώτου εδαφίου.

Όταν η συνολική αξία της ως άνω ακίνητης περιουσίας υπερβαίνει το ποσό των 60.000 ευρώ και η μείωση του πρώτου εδαφίου υπερβαίνει τα 100 ευρώ, το τελικό ποσό της μείωσης περιορίζεται στο ποσό των 100 ευρώ, μειωμένο κατά επτά δέκατα (0,7) του ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ ακίνητης περιουσίας για το ποσό άνω των 60.000 ευρώ. Στη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας της παρούσας παραγράφου δεν συνυπολογίζεται η αξία των δικαιωμάτων επί των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού».

Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, «από τις νέες διατάξεις επέρχεται απώλεια εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού, από τον επαναπροσδιορισμό της μείωσης του ΕΝΦΙΑ, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιοριστεί καθόσον εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμό φυσικών προσώπων που θα ενταχθούν στη ρύθμιση, κλπ)»

Έλενα Λάσκαρη [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v