Πτωτικά κινήθηκε η οικοδομική δραστηριότητα το Μάρτιο

Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας παρουσιάζουν μείωση κατά 14,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 19,9% στην επιφάνεια και κατά 20,6% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2018.

Πτωτικά κινήθηκε η οικοδομική δραστηριότητα το Μάρτιο

Το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής - Δημόσιας) το Μάρτιο του 2019, στο σύνολο της Χώρας μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 1.156 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 220,6 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 900,0 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 14,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 22,1% στην επιφάνεια και κατά 23,1% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2018.

Την ίδια περίοδο, σύμφωνα πάντα με  την ΕΛΣΤΑΤ, οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, κατά το μήνα Μάρτιο 2019 ανήλθαν σε 1.152 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 220,4 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 899,3 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσιάζοντας μείωση κατά 14,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 19,9% στην επιφάνεια και κατά 20,6% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2018.

Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας το Μάρτιο 2019, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθαν σε 4 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 0,2 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 0,6 χιλιάδες m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για το μήνα Μάρτιο 2019, είναι 0,1%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από το Απρίλιο 2018 έως τον Μάρτιο 2019, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 15.024 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 3.385,6 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 14.842,6 χιλιάδες m3 όγκου. Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Απριλίου 2017 - Μαρτίου 2018 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 6,6% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 15,2% στην επιφάνεια και κατά 16,0% στον όγκο.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Απριλίου 2018 - Μαρτίου 2019, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 6,4% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, κατά 15,6% στην επιφάνεια και κατά 16,6% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Απριλίου 2017 - Μαρτίου 2018. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 3,9%. 

Το τρίμηνο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2019, η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 9,6% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 20,5% στην επιφάνεια και κατά 20,8% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2018 (Πίνακας 5). Αντίστοιχα, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 9,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 18,3% στην επιφάνεια και κατά 18,7% στον όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2018.

* Δείτε αναλυτικά στοιχεία στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v