ΕΛΣΤΑΤ: Η εικόνα στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές το 4ο τρίμηνο 2018

Παρατηρείται μείωση του βάρους των φορτίων /εμπορευμάτων που διακινήθηκαν με φορτηγά οχήματα ταξινομημένα στην Ελλάδα.

ΕΛΣΤΑΤ: Η εικόνα στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές το 4ο τρίμηνο 2018

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τα αποτελέσματα της έρευνας οδικών εμπορευματικών μεταφορών για το δ’ τρίμηνο του 2018.

* Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, παρατηρείται μείωση του βάρους των φορτίων /εμπορευμάτων που διακινήθηκαν με φορτηγά οχήματα ταξινομημένα στην Ελλάδα, το δ’ τρίμηνο του 2018 σε σχέση με το δ’ τρίμηνο του 2017. Ειδικότερα, το βάρος των φορτίων που διακινήθηκαν το δ’ τρίμηνο του 2018 με φορτηγά εθνικών και διεθνών μεταφορών ανήλθε σε 85.829,1 χιλιάδες τόνους έναντι 97.829,5 χιλ. τόνων κατά το δ’ τρίμηνο του 2017, σημειώνοντας μείωση 12,3%. Τα τονοχιλιόμετρα ανήλθαν σε 7.413.563,3 χιλ. το δ’ τρίμηνο του 2018, σημειώνοντας αύξηση 3,5% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2017 οπότε είχαν ανέλθει σε 7.163.551,0 χιλ.

* Σε ό,τι αφορά στον τύπο φορτίου (είδος συσκευασίας μεταφοράς εμπορευμάτων), από την άποψη του βάρους των μεταφερθέντων φορτίων, το δ’ τρίμηνο του 2018 έναντι του δ’ τριμήνου του 2017 η παρατηρούμενη μείωση οφείλεται κυρίως στην κατηγορία «Στερεά χύμα». Από την άποψη των τονοχιλιομέτρων, για την ίδια χρονική περίοδο, η πιο σημαντική αύξηση οφείλεται στην κατηγορία «Στερεά χύμα» ενώ την πιο σημαντική μείωση παρουσίασε η κατηγορία «Εμπορεύματα σε παλέτες».

* Δείτε αναλυτικά στοιχεία στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v