Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Οι νέες αμοιβές για τους εργαζόμενους με μερική απασχόληση

«Μπόνους» η προσαύξηση μισθού για τις υπερωρίες των εργαζόμενων με μερική απασχόληση. Τι αλλάζει στη μερική απασχόληση, τι πρέπει να προσέξουν οι εργοδότες. Πως κινδυνεύουν να μπουν στην... μαύρη λίστα παραβατών.

Οι νέες αμοιβές για τους εργαζόμενους με μερική απασχόληση

Επιπλέον μισό ευρώ θα λαμβάνουν οι εργαζόμενοι με μερική απασχόληση που ενώ έχουν συμφωνήσει με τους εργοδότες τους να δουλέψουν λιγότερο από 8 ώρες, καλούνται να εργαστούν μια ώρα παραπάνω.

Με τον πρόσφατο αναπτυξιακό νόμο, μεταξύ άλλων, αντικαταστάθηκε η παράγραφος 11 του άρθρου 38 του Ν.1892/1990 και πλέον, όταν σε μια επιχείρηση παραστεί ανάγκη για πρόσθετη εργασία πέρα της συμφωνηθείσας, ο εργαζόμενος δικαιούται αμοιβή με προσαύξηση 12% επί της συμφωνηθείσας αμοιβής. Η προσαύξηση αυτή, δίνεται για κάθε μία επιπλέον ώρα εργασίας και μέχρι τη συμπλήρωση του πλήρους ημερησίου ωραρίου των συγκρίσιμων εργαζόμενων στην επιχείρηση.

Λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι ο μισθωτός που έχει συμφωνήσει να εργαστεί με μερική απασχόληση, θα αμείβεται με βάση τον κατώτατο μισθό, που έχει οριστεί στα 650 ευρώ, εάν αντί για 4ωρο κληθεί να εργαστεί μια ώρα επιπλέον την ημέρα, αυτό οδηγεί σε μισθό αυξημένο κατά 10 ευρώ το μήνα. Αν οι επιπλέον ώρες – υπερωρίες είναι δύο την ημέρα, τότε η προσαύξηση στον μηνιαίο μισθό θα είναι της τάξης των 20 ευρώ.

Βάσει των εκτιμήσεων του υπουργείου Εργασίας, η εν λόγω διάταξη αφορά δυνητικά, 650.000 εργαζόμενους με μερική απασχόληση. Μάλιστα, οι ειδικοί υπολογίζουν ότι το 2019 το ποσοστό της υποδηλωμένης απασχόλησης αγγίζει το 10,3%, με τους περισσότερους εργαζόμενους που εντοπίζονται ως αδήλωτοι να είναι καταχωρημένοι ως απασχολούμενοι με 4 ώρες την ημέρα, δηλαδή με μερική απασχόληση.

Με την πρόσφατη διάταξη που ψήφισε το υπουργείο Εργασίας με στόχο να περιορίσει την χρήση της μερικής απασχόλησης, στις περιπτώσεις που υποκρύπτουν πλήρη, με βάση υπολογισμού τον κατώτατο μισθό των 650 ευρώ, η προσαύξηση για την υπερωρία είναι της τάξης των 0,468 ευρώ ανά επιπλέον ώρα με συνέπεια το ωρομίσθιο των μερικώς απασχολούμενων να αυξάνεται για τις πρόσθετες ώρες που εργάζονται από 3,9 στα 4,36 ευρώ.

Οι δικηγόροι και οι φοροτεχνικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου προς τις επιχειρήσεις, επισημαίνοντας προς τους εργοδότες ότι οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην αυστηρή τήρηση των ωραρίων των εργαζομένων τους, έτσι ώστε να μην υποκρύπτεται καθεστώς πλήρους απασχόλησης σε σύμβαση μερικής απασχόλησης.

Προσοχή συστήνεται επίσης, και όσον αφορά την προσθήκη του άρθρου 7 του Ν.4554/2018, σύμφωνα με την οποία δημιουργείται στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη», μητρώο Παραβατών για την Αδήλωτη Εργασία, στο οποίο θα καταχωρούνται οι επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και γενικώς οι εργοδότες, φυσικά και νομικά πρόσωπα, στους οποίους επιβάλλονται κυρώσεις για απασχόληση εργαζομένων με αδήλωτη εργασία.

Πρόκειται στην πράξη για την λεγόμενη “μαύρη λίστα” παραβατών εργοδοτών οι οποίοι βάσει του σχεδιασμού, θα αποκλείονται από τις επικείμενες ευνοϊκές ασφαλιστικές και φορολογικές ρυθμίσεις. Υπεύθυνες για την ενημέρωση του μητρώου αυτού, είναι οι υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και του ΕΦΚΑ.

Ρούλα Σαλούρου [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v