Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με εγγύηση στο 80%

Ενεργοποιείται στο επόμενο διάστημα το Ταμείο Εγγυοδοσίας, με διαχειριστή το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Στόχος  η εκταμίευση δανείων συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ.

Δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με εγγύηση στο 80%

Στη σύσταση Ταμείου Εγγυοδοσίας, μέσω του οποίου θα χορηγούνται εξασφαλισμένα δάνεια επενδυτικού σκοπού και κεφαλαίου κίνησης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προχωρά το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Διαχειριστής του Ταμείου, το οποίο θα προικοδοτηθεί με πόρους του ΕΣΠΑ ύψους 100 εκατ. ευρώ, θα είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ), το οποίο καλείται εντός των επόμενων ημερών να υπογράψει τη σχετική σύμβαση με το υπουργείο Ανάπτυξης.

Με την υπογραφή της συμφωνίας, το ΕΤαΕ θα  προχωρήσει στην ενεργοποίηση των διαδικασιών επιλογής των τραπεζών που θα συμμετάσχουν στο Ταμείο Εγγυοδοσίας και από τις οποίες θα εκταμιεύονται τα δάνεια. Τονίζεται ότι η ΕΤαΕ θα λειτουργεί ως εγγυητής έως το 70%-80% των δανείων. 

Επιλέξιμες για εγγύηση από το Ταμείο θα είναι νέες δανειακές συμβάσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που θα πληρούν τους κανόνες επιλεξιμότητας του ΕΠΑΝEΚ. Σημειώνεται ότι τα δάνεια θα μπορούν να εκταμιεύονται άπαξ ή σταδιακά, ενώ το μέγιστο ύψος τους θα καθοριστεί από το ΕΤαΕ και τις τράπεζες που θα συμμετάσχουν.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης, λόγω του ότι οι εγγυήσεις  παρέχονται στις τράπεζες με μηδενικό κόστος, θα έχει ως αποτέλεσμα αυτές με τη σειρά τους να χορηγούν δάνεια με χαμηλότερο επιτόκιο, μεγαλύτερη περίοδο αποπληρωμής και μειωμένες εξασφαλίσεις.

Επίσης αναφέρεται ότι στα συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία η μόχλευση είναι πενταπλάσια του αρχικού κεφαλαίου και γι' αυτό εκτιμάται ότι το ύψος των δανείων που θα χορηγηθούν, θα φθάσει τα 500 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, στην περίπτωση γρήγορης απορρόφησης, έχει προβλεφθεί ότι θα διατεθούν και επιπλέον 100 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ.

Σημειώνεται ότι ανάλογα χρηματοδοτικά εργαλεία έχουν δημιουργηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως στην Ιταλία, τη Γαλλία, τη Μάλτα, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία κ.ά. ενώ πρόσφατα δημιουργήθηκε και στη χώρα μας αντίστοιχο Ταμείο, με πόρους του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σταμάτης Ζησίμου [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v