Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ξανά στη διεκδίκηση του άξονα Καλαμάτα-Μεθώνη, ΑΚΤΩΡ και Μυτιληναίος

Ανέτρεψε το Συμβούλιο της Επικρατείας πρόσφατη απόφαση της ΑΕΠΠ, με την οποία αποκλείστηκαν οι δύο όμιλοι. Tο έργο προωθείται με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου. Πώς θα αποζημιωθεί ο ανάδοχος.

Ξανά στη διεκδίκηση του άξονα Καλαμάτα-Μεθώνη, ΑΚΤΩΡ και Μυτιληναίος

Στην ανατροπή πρόσφατης απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), με την οποία αποκλείονταν από τον διαγωνισμό για τον οδικό άξονα Καλαμάτα - Ριζόμυλος - Πύλος - Μεθώνη» με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) οι ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις και η κοινοπραξία της Μυτιληναίος με τον ισπανικό όμιλο Acciona, προχώρησε το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ).

Με την απόφαση του ΣτΕ γίνονται πάλι πέντε, όπως ήταν και στο δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού, οι υποψήφιοι για την κατασκευή και διαχείριση του έργου, εκτιμώμενης αξίας περί τα 312 εκατ. ευρώ. Εκτός από τους δύο ομίλους που μπαίνουν πάλι στη διεκδίκηση, στο δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού έχουν προκριθεί οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΒΑΞ και Intrakat.

Tο έργο προωθείται με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, στο τέλος του οποίου οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να υποβάλουν δεσμευτικές προσφορές. Ο ανάδοχος θα αποζημιώνεται με τις λεγόμενες «πληρωμές διαθεσιμότητας», δηλαδή με ετήσιες δόσεις που θα συνδέονται με συγκεκριμένα ποιοτικά κριτήρια για τη συντήρηση και λειτουργία του οδικού άξονα.

Η σύμβαση παραχώρησης θα έχει διάρκεια 30 χρόνια, ενώ προβλέπεται πως για την κατασκευή θα απαιτηθούν τέσσερα χρόνια. Ο ανάδοχος θα αναλάβει «την εκπόνηση του συνόλου των απαιτούμενων μελετών για την κατασκευή του έργου, με βάση τις διατιθέμενες από την αναθέτουσα αρχή μελέτες, τον οριστικό σχεδιασμό του έργου που θα προκύψει κατά τη διαδικασία ανάθεσης και την περιβαλλοντική αδειοδότησή του, την κατασκευή του συνόλου των εργασιών, οι οποίες προβλέπονται στις μελέτες του κατασκευαστικού σχεδιασμού του έργου, με στόχο την πλήρη λειτουργική απόδοση και ετοιμότητα του έργου, τη χρηματοδότηση του έργου, όπως θα προκύψει, βάσει του οριστικού σχεδιασμού, τη συντήρηση, λειτουργία του οδικού τμήματος Καλαμάτα - Ριζόμυλος - Πύλος - Μεθώνη, όπως αυτό θα προβλέπεται στον οριστικό σχεδιασμό, για όλη τη διάρκεια της σύμπραξης, και την επιστροφή του έργου στο ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σύμβαση, στο τέλος της συμβατικής περιόδου».

Πρόκειται για τον δεύτερο οδικό άξονα που προωθείται με ΣΔΙΤ και πληρωμές διαθεσιμότητας. Ο πρώτος είναι το τμήμα Ηράκλειο - Νεάπολη, του Βόρειου Οδικού Αξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) με Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Για το συγκεκριμένο έργο έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η κοινοπραξία «Αυτοκινητόδρομος Αριάδνη» στην οποία συμμετέχει η ΑΒΑΞ, η ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, η Shikun Binui Ltd. (ισραηλινός όμιλος) και η κοινοπραξία Acciona Concessiones - Μυτιληναίος.

Φώτης Κόλλιας [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v