Παράθυρο μείωσης 25% του ημερήσιου ωραρίου εργασίας των γονέων

Διευκόλυνση στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα προβλέπει τροπολογία της κυβέρνησης. Επιτρέπεται, μέχρι τη λήξη της σχολικής χρονιάς, να απασχολούνται λιγότερο χρόνο, τον οποίο όμως θα κληθούν να αναπληρώσουν.

Παράθυρο μείωσης 25% του ημερήσιου ωραρίου εργασίας των γονέων

Ανεξάρτητα ή συμπληρωματικά της άδειας ειδικού σκοπού, η τροπολογία για το πρόγραμμα Συν-Εργασία, δίνει τη δυνατότητα στους γονείς εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα να κάνουν χρήση μειωμένου ωραρίου κατά 25% την ημέρα, χωρίς μείωση των αποδοχών τους, για όσο διάστημα λειτουργούν τα σχολεία.

Το μέτρο αφορά γονείς με παιδιά έως τη Γ' Γυμνασίου και συνοδεύεται από την υποχρέωση να παρέχουν εργασία για τις επιπλέον ώρες που αντιστοιχούν στο μειωμένο ωράριο, σε άλλες εργάσιμες ημέρες, σε χρόνο που θα συμφωνηθεί με τον εργοδότη.

Αναλυτικά, η τροπολογία ορίζει πως κατ’ εξαίρεση των κείμενων διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας για τα χρονικά όρια εργασίας, οι εργαζόμενοι γονείς που ήταν δικαιούχοι της άδειας ειδικού σκοπού (με παιδιά μαθητές έως και τη Γ' Γυμνασίου) μπορούν, μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2019-2020, με αίτησή τους και κατόπιν συμφωνίας με τον εργοδότη, να εργασθούν με μείωση των ωρών του ημερήσιου συμβατικού τους ωραρίου μέχρι και 25%, χωρίς ανάλογη μείωση των αποδοχών τους. Στην περίπτωση αυτή, απασχολούνται πέραν του ωραρίου τους σε άλλες εργάσιμες ημέρες, σε χρόνο που συμφωνείται μεταξύ των μερών, κατά ώρες αντίστοιχες των ως άνω ωρών μείωσης του ωραρίου εργασίας τους, χωρίς επιπλέον αμοιβή υπερεργασίας και υπερωριακής απασχόλησης.

Η διευκόλυνση χορηγείται ανεξάρτητα ή συμπληρωματικά της άδειας ειδικού σκοπού.

Ρούλα Σαλούρου [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v