Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ερχονται μικρο-δάνεια έως 25.000 ευρώ χωρίς εξασφαλίσεις

Ζυμώσεις στο οικονομικό επιτελείο και την Τράπεζα της Ελλάδας για το ποιος θα αναλάβει την ευθύνη έκδοσης αδειών και εποπτείας για τους φορείς που θα χορηγούν μικροπιστώσεις έως €25.000. Ποιοι και πως θα χρηματοδοτούνται.

Ερχονται μικρο-δάνεια έως 25.000 ευρώ χωρίς εξασφαλίσεις

Μία μόλις, αλλά η πλέον σημαντική εκκρεμότητα απομένει ώστε να κατατεθεί στη βουλή το νομοσχέδιο για τις μικροπιστώσεις και να ανοίξει έτσι ο δρόμος για τη χορήγηση δανείων έως 25.000 ευρώ, χωρίς εξασφαλίσεις (δηλαδή υποθήκες), σε μικρές επιχειρήσεις, αυτοπασχολούμενους, κοινωνικές επιχειρήσεις, φυσικά πρόσωπα κ.ο.κ.

Όπως αναφέρουν στο Euro2day.gr αρμόδιες πηγές, το σχέδιο νόμου είναι ήδη έτοιμο ως προς όλες τις πτυχές του, ωστόσο, απομένει να αποσαφηνιστεί το οριστικό πλαίσιο εποπτείας και αδειοδότησης των οργανισμών μικροπιστώσεων που θα δημιουργηθούν. Ωστόσο, επισημαίνουν, ότι η εκκρεμότητα αυτή θα διευθετηθεί άμεσα και το νομοσχέδιο θα κατατεθεί στη βουλή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Οικονομικών που είναι και το καθ’ ύλην αρμόδιο, προτείνει ως αδειοδειοδοτικό και εποπτικό φορέα την Τράπεζα της Ελλάδος (TτΕ), η οποία ωστόσο, βασιζόμενη και στις ενστάσεις που έχει διατυπώσει επί του συγκεκριμένου από τις αρχές του 2019 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) φαίνεται να μην επιθυμεί την ανάληψη ενός τέτοιου ρόλου.

Υπενθυμίζουμε, ότι στις συστάσεις επί του νομοσχεδίου της προηγούμενης κυβέρνησης, η ΕΚΤ πρότεινε να δημιουργηθεί ένας άλλος φορέας αδειοδότησης, πλην της TτΕ, όπως ισχύει στις περισσότερες χώρες της Ευρωζώνης.

Για την υπέρβαση των ενστάσεων της ΕΚΤ αλλά και της ΤτΕ, η προηγούμενη κυβέρνηση είχε καταλήξει ότι ο αδειοδοτικός και εποπτικός φορέας θα είναι μια μεικτή επιτροπή των υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης και η TτΕ, θα αναλάμβανε μόνο το τμήμα ρίσκου.

Ωστόσο, αν και οι διατάξεις του νομοσχεδίου παρέμειναν ως είχαν, στο συγκεκριμένο θέμα, δηλαδή της αδειοδότησης, το υπουργείο Οικονομικών επανέφερε στο προσκήνιο την TτΕ, χωρίς ωστόσο ακόμη να έχει καταλήξει οριστικά. Συνέπεια αυτού, είναι η καθυστέρηση που καταγράφεται στην κατάθεση του νομοσχεδίου στη βουλή και το «άνοιγμα» του θεσμού των μικροπιστώσεων.

Αγωνία στην αγορά

Με δεδομένο ότι χρήση των μικροπιστώσεων θα μπορούν να κάνουν όσοι έως σήμερα είναι αποκλεισμένοι από την τραπεζική χρηματοδότηση, καθώς δεν μπορούν να παράσχουν εξασφαλίσεις, το ενδιαφέρον για την έναρξη του θεσμού, είναι τεράστιο.

Υπογραμμίζεται ότι μικροπιστώσεις θα χορηγούνται από οργανισμούς που θα συσταθούν για το συγκεκριμένο λόγο. Για παράδειγμα, άδεια για σύσταση ιδρύματος μικροχρηματοδότησης θα μπορούν να λάβουν εταιρείες φορείς, επιμελητήρια, οργανώσεις κ.ο.κ. Εκτός παροχής μικροπιστώσεων, μένουν οι τράπεζες όπου λόγω του κανονιστικού πλαισίου, δεν επιτρέπεται να δανείσουν χωρίς εξασφαλίσεις. Ωστόσο, μπορούν να παράσχουν αυτού του τύπου δάνεια, όταν έχουν τις ανάλογες εγγυήσεις, όπως για παράδειγμα αυτές του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ).

Πάντως, παρά την αγωνία της αγοράς, η πραγματικότητα είναι ότι μόλις ένα πολύ μικρό μέρος των αναγκών θα καλυφθεί, καθώς ο αριθμός των οργανισμών μικροπιστώσεων που θα ιδρυθούν, όπως αναφέρουν γνώστες του αντικειμένου, θα είναι μικρός.

Οι μικροπιστώσεις, όπως προαναφέρθηκε, θα προσφέρονται χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, η ελάχιστη διάρκεια αποπληρωμής αναμένεται να είναι 12 μήνες και η μέγιστη διάρκεια αποπληρωμής τα 10 χρόνια.

Τα δάνεια

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων που θα συσταθούν θα πρέπει να χορηγούν τις εξής μορφές δανείων:

1) Επιχειρηματικές μικροχρηματοδοτήσεις

Ως τέτοιες νοούνται ιδίως:

α) όλες οι μορφές πιστώσεων έως το όριο των 25.000 ευρώ που χορηγούνται είτε για τη κάλυψη επενδυτικών αναγκών, είτε ως κεφάλαιο κίνησης,

β) προϊόντα χρηματοδοτικής μίσθωσης έως 25.000 ευρώ, για την απόκτηση εξοπλισμού,

γ) αυτοτελείς εγγυήσεις έως το όριο των 25.000 ευρώ, οι οποίες δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τη λήψη δανείων από άλλα χρηματοδοτικά ιδρύματα.

2) Προσωπικές μικροχρηματοδοτήσεις

Ως τέτοιες νοούνται ιδίως προσωπικές πιστώσεις, τακτής λήξης, για:

α) εκπαιδευτικούς σκοπούς έως 10.000 ευρώ

β) την ενίσχυση δημόσιων πολιτικών ή με σκοπό την κοινωνική και οικονομική ένταξη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων έως το ποσό των 25.000 ευρώ, που αφορούν ιδίως την αντιμετώπιση των ακόλουθων καταστάσεων:

- ανεργία

- αναστολή ή μείωση του χρόνου εργασίας για λόγους που δεν οφείλονται στη δική τους βούληση

Ποιοι μπορούν να λάβουν δάνεια

1. Δικαιούχοι των επιχειρηματικών μικροχρηματοδοτήσεων είναι οι εξής:

α) πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις

β) φυσικά πρόσωπα για τη σύσταση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων

γ) ελεύθεροι επαγγελματίες

δ) φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

2. Δικαιούχοι των προσωπικών μικροχρηματοδοτήσεων είναι οι εξής:

α) φυσικά πρόσωπα για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών

β) δικαιούχοι προγραμμάτων εφαρμογής δημόσιας πολιτικής

γ) ευάλωτες κοινωνικά ομάδες

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v