Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τρεις σύμβουλοι της ΤτΕ για το σχέδιο της Bad Bank

Η τελική επιλογή έγινε από το Γενικό Συμβούλιο της ΤτΕ, κατόπιν σχετικών εισηγήσεων μετά την αξιολόγηση των προσφορών.

Τρεις σύμβουλοι της ΤτΕ για το σχέδιο της Bad Bank

Στην πρόσληψη τριών συμβούλων, οι οποίοι αναλαμβάνουν να συντάξουν διαφορετικές ενότητες της πρότασης για σύσταση bad bank, προχώρησε η Τράπεζα της Ελλάδος.

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η ΤτΕ προσέλαβε τις Rothschild, Boston Consulting και Deloitte. Η πρώτη θα διερευνήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις (περίμετρος, τιμολόγηση), υπό τους οποίους θα μπορούσε να διενεργηθεί η μεταφορά/τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων από τις τράπεζες στην Asset Management Company (bad bank).

Η Boston Consulting ανέλαβε την προσαρμογή του σχεδίου στο κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο, ώστε να συμμορφούται με τους ευρωπαϊκούς και εθνικούς κανόνες (π.χ. να μην αντιβαίνει τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων της DG Comp) και να πληρούνται οι όροι εταιρικής διακυβέρνησης, ενώ η Deloitte ανέλαβε τα φορολογικά θέματα.

Σημειώνεται ότι για καθένα από τα τρία παραπάνω αντικείμενα η διαγωνιστική διαδικασία προέβλεπε κατάθεση ξεχωριστών προσφορών. Η τελική επιλογή έγινε από το Γενικό Συμβούλιο της TτE, κατόπιν σχετικών εισηγήσεων μετά την αξιολόγηση των προσφορών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v