Εξτρα πιστώσεις 6 δισ. ευρώ για τον προϋπολογισμό

Η αντιμετώπιση της πανδημίας, οι ανάγκες που δημιουργούνται για την πληρωμή αναδρομικών και την έκδοση συντάξεων αλλά και οι εξοπλισμοί οδηγούν την κυβέρνηση στην αύξηση των κονδυλίων του προϋπολογισμού.

Εξτρα πιστώσεις 6 δισ. ευρώ για τον προϋπολογισμό

Σε αύξηση των πιστώσεων που προϋπολογισμού προκειμένου να καλυφθούν οι επιπλέον δαπάνες που προκαλεί η πανδημία αλλά και να πληρωθούν δαπάνες που σχετίζονται με συντάξεις προχώρησε η κυβέρνηση. Στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε προβλέπεται ότι αυξάνονται οι πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού έτους 2020 κατά 6.076.000.000 ευρώ. Ειδικότερα:

α. Οι πιστώσεις του ειδικού φορέα 1023 711 0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών αυξάνονται ως εξής:

  1. Κατά τέσσερα δισεκατομμύρια (4.000.000.000) ευρώ υπό τον Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδων (ΑΛΕ) 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού»,
  2. Κατά εξακόσια εκατομμύρια (600.000.000) ευρώ υπό τον ΑΛΕ 2910601001 «Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων» (σ.σ. αφορούν για εξοπλιστικά και αντιμετώπιση του προσφυγικού) και
  3. Κατά εβδομήντα έξι εκατομμύρια (76.000.000) ευρώ υπό τον ΑΛΕ 2910601003 «Πιστώσεις για την ειδική χρηματοδότηση φορέων Γενικής Κυβέρνησης για την εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων τους προς τρίτους και εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης».

β. Οι πιστώσεις του ειδικού φορέα 1033 203 0000000 «Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αυξάνονται ως εξής:

  1. κατά πεντακόσια εκατομμύρια (500.000.000) ευρώ υπό τον ΑΛΕ 2310501001 «Επιχορήγηση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) για την κάλυψη παροχών κύριας σύνταξης ασφαλισμένων δημοσίου» και
  2. κατά εννιακόσια εκατομμύρια (900.000.000) ευρώ υπό τον ΑΑΕ 2310501002 «Επιχορήγηση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) για την κάλυψη παροχών κύριας σύνταξης ασφαλισμένων πλην δημοσίου».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v