Νοικοκυριά: Στάσιμες καταθέσεις… μηδενικού επιτοκίου

Τα νοικοκυριά δείχνουν ολοένα και περισσότερο απρόθυμα να δεσμεύσουν τις καταθέσεις τους έναντι των οριακών αποδόσεων που τους προσφέρονται. Τι δείχνουν τα αναλυτικά στοιχεία του τελευταίου τριμήνου. Άτοκο για τις τράπεζες το 70% των αποταμιεύσεων.

Νοικοκυριά: Στάσιμες καταθέσεις… μηδενικού επιτοκίου

Οριακή άνοδο σημείωσαν οι καταθέσεις των νοικοκυριών κατά το τελευταίο τρίμηνο, ωστόσο το μέσο επιτόκιό τους υποχωρεί και μάλιστα τείνει να λάβει μηδενική τιμή για το περίπου 70% των αποταμιεύσεων.

Ειδικότερα, με βάση τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος για το ύψος και τη διάρθρωση των καταθέσεων της 30ης Σεπτεμβρίου, τα κυριότερα συμπεράσματα που προκύπτουν είναι ότι:

  • Το σύνολο των καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα ανεβαίνει από μήνα σε μήνα, καθώς από τα 151,49 δισ. ευρώ του Ιουλίου αυξήθηκε στα 151,87 δισ. τον Αύγουστο και έκλεισε στα 153,13 δισ. ευρώ το Σεπτέμβριο.
  • Το μεγαλύτερο τμήμα της αύξησης των καταθέσεων του διμήνου Αυγούστου-Σεπτεμβρίου προέρχεται από τις επιχειρήσεις, καθώς από το 1,64 δισ. της συνολικής ανόδου, αυτές συνεισέφεραν το 1,13 δισ. ευρώ. Αντίθετα, οι καταθέσεις των νοικοκυριών (βλέπε στοιχεία παρατιθέμενου πίνακα) αυξήθηκαν μόλις κατά 480 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο και κατά 900 εκατ. ευρώ κατά το τρίμηνο Ιουνίου-Σεπτεμβρίου. Η αύξηση των καταθέσεων εν μέσω πανδημίας αποδίδεται σε διάφορους παράγοντες όπως η χρονική μετατόπιση υποχρεώσεων, η μικρότερη κατανάλωση και η επίδραση από τα όποια μέτρα στήριξης στην οικονομία.
  • Η διατήρηση των επιτοκίων στις προθεσμιακές καταθέσεις σε πολύ χαμηλά επίπεδα, αποτρέπει ολοένα και περισσότερα νοικοκυριά να δεσμεύουν τα χρήματά τους, με αποτέλεσμα οι προθεσμιακές καταθέσεις να υποχωρούν τόσο ως ποσοστό των συνολικών, όσο και ως απόλυτος αριθμός. Ειδικότερα, οι προθεσμιακές καταθέσεις των νοικοκυριών μέσα το τελευταίο τρίμηνο μειώθηκαν κατά 1,41 δισ. ευρώ. Έτσι, μόλις των 32,6% των καταθέσεων των νοικοκυριών είναι προθεσμιακές καθώς πολλοί πελάτες επιλέγουν να διατηρούν υψηλότερη ρευστότητα έστω και με μηδενικό επιτόκιο, παρά να δεσμεύουν τις αποταμιεύσεις τους έναντι οριακής απόδοσης (συνήθως έως 0,2%, ή και χαμηλότερα αν δεν συμπεριληφθούν κάποια εκπτωτικά κουπόνια).
  • Το 67,4% των καταθέσεων των νοικοκυριών και περίπου το 70% των συνολικών καταθέσεων είναι ουσιαστικά άτοκο και δεν συνεπάγεται το σχετικό χρηματοδοτικό κόστος για τις τράπεζες.

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v