Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εργα ψηφιοποίησης ύψους 6 δισ. ευρώ με ευρω-χρήμα

Τριπλάσια του «Αξονα Ψηφιακού Μετασχηματισμού» τα έργα τεχνολογικού εκσυχρονισμού που περιλαμβάνονται στην πρόταση της Αθήνας για το Ταμείο Ανάκαμψης. Ποια έργα αναμένεται να λάβουν χρηματοδότηση από τα ευρωπαϊκά κονδύλια.

Εργα ψηφιοποίησης ύψους 6 δισ. ευρώ με ευρω-χρήμα

Τη ραχοκοκαλιά του «Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας», δηλαδή του σχεδίου που κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Ταμείο Ανάκαμψης και παρουσίασε την Τετάρτη η κυβέρνηση, αποτελούν τα έργα και οι άλλες πρωτοβουλίες τεχνολογικού εκσυγχρονισμού της χώρας.

Πρόκειται για πρωτοβουλίες που εντοπίζονται και στους τέσσερις άξονες του σχεδίου, με συνολικό ύψος που εκτιμάται πως θα είναι σχεδόν τριπλάσιο από τα 2,1 δισ. ευρώ του «Άξονα Ψηφιακού Μετασχηματισμού», δηλαδή άνω των έξι δισ. ευρώ.

Για παράδειγμα στον «Άξονα Πράσινη Μετάβαση» περιλαμβάνονται έργα ψηφιοποίησης για την εξοικονόμηση ενέργειας, ανάπτυξη έξυπνων δικτύων μεταφοράς ενέργειας κ.α.

Στον «Άξονα Απασχόληση, Δεξιότητες και Κοινωνική Συνοχή» εντάσσονται προγράμματα για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων στην εκπαίδευση. Τέλος, στον «Άξονα ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας» περιλαμβάνεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την e-δικαιοσύνη, που ξεκινά από την αναβάθμιση των συστημάτων τήρησης αρχείων των δικαστηρίων, την ψηφιοποίηση αρχείων, την επέκταση συστημάτων πληροφορικής και φτάνει μέχρι την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των ψηφιακών δεξιοτήτων για δικαστές και το δικαστικό προσωπικό.

Αν και το σχέδιο που παρουσιάστηκε την Τετάρτη δεν περιγράφει αναλυτικά τα έργα, δύο από τις πρωτοβουλίες που επισημαίνονται είναι η ρύθμιση για προεγκατάσταση δομημένων καλωδιώσεων σε κτίρια προκειμένου να διευκολυνθεί η εγκατάσταση οπτικών ινών σε κάθε σπίτι (Fiber to the home - FTTH) καθώς και οι «Διάδρομοι 5G», «ένα συνεργατικό δίκτυο διασυνοριακών "διαδρόμων" μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών θα υποστηρίξει τη δημιουργία ενός καλύτερου περιβάλλοντος για τη δοκιμή, περαιτέρω ανάπτυξη και χρήση της τεχνολογίας 5G» στις μεταφορές.

Στο Ταμείο Ανάκαμψης θα ενταχθούν και έργα για τον ψηφιακό και διοικητικό μετασχηματισμό των Υπηρεσιών Μιας Στάσης της Δημόσιας Διοίκησης, το Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης Σχέσεων με Πελάτες (CRM) για τον Δημόσιο Τομέα, το νέο σύστημα ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων, οι τεχνολογικές υποδομές που θα βοηθήσουν στην μετεξέλιξη των ΚΕΠ (ΚΕΠ - Plus). Εντάσσονται, επίσης, τα έργα τεχνολογικού εκσυγχρονισμού του συστήματος υγείας που λειτουργεί με ψηφιακές υποδομές προηγούμενων δεκαετιών όπως «τα Ψηφιακά Αρχεία Υγείας Ασθενών, Πρόγραμμα Θεραπείας Καρκίνου/Ηλεκτρονικής Υγείας, Τηλεϊατρική, Διαχείριση υλικού & εφοδιασμός Νοσοκομείου». Προωθούνται και έργα στην εκπαίδευση (Οπτικές Ίνες για το Σχολείο, Ψηφιακές Υπηρεσίες Ακαδημαϊκών Οργανισμών, Ψηφιακές Υπηρεσίες για τα Σχολεία (Myschool, e-me, e-Parents), Ψηφιοποίηση φυσικών αρχείων του Εθνικού Κέντρου Πληροφοριών Ακαδημαϊκής Αναγνώρισης (NARIC).

Από το Ταμείο Ανάκαμψης θα χρηματοδοτηθεί και ο ψηφιακός μετασχηματισμός της ΑΑΔΕ (ανάπτυξη νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος φορολογίας, Υλοποίηση Πλαισίου Πολυετούς Στρατηγικού Σχεδιασμού (MASP) για τελωνειακές διαδικασίες), νέα έργα στην Κοινωνική Ασφάλιση (Ψηφιακή χορήγηση συντάξεων (πλατφόρμα ATLAS), Ψηφιακή καταγραφή του Χρόνου Εργασίας κ.α.), η ανάπτυξη πλατφόρμας για την ανιχνευσιμότητα των αγροτικών προϊόντων, ψηφιοποίηση του αγροτικού τομέα (ευφυής καλλιέργεια).

Εντάσσονται και έργα στις «έξυπνες πόλεις» και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των δήμων, περιφερειών κ.α. έργα για την προώθηση πολιτιστικών εκθεμάτων με Επαυξημένη και Εικονική Πραγματικότητα για Μουσεία και Τουρισμό, τα Ψηφιακά Μητρώα (Αθλητικά Μητρώα, Μητρώο Επιχειρήσεων-Δεύτερη Φάση, Τουριστικό Μητρώο e-MHTE) κ.λπ.

Προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν, επίσης, πρωτοβουλίες για τις επιχειρήσεις όπως ο Ψηφιακός Mετρητής, ένα διαδικτυακό εργαλείο για την αξιολόγηση του βαθμού ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που θα παρέχει ένα δομημένο ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση της ψηφιακής ωριμότητας μιας εταιρείας και θα εντοπίζει πιθανούς τομείς προόδου. Στο Ταμείο Ανάκαμψης εντάσσεται και η ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών για τη βελτίωση της Επιχειρηματικότητας, των Υποδομών και του Περιβάλλοντος, όπως η μέτρηση και παρακολούθηση των ατμοσφαιρικών ρύπων και της θαλάσσιας ρύπανσης για τη βελτιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και των ψηφιακών περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων, τα ηλεκτρονικά διόδια και συστήματα παρακολούθησης οχημάτων, η αναβάθμιση τηλεπικοινωνιακής υποδομής του ΟΣΕ.

Η ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων καλύπτει, επίσης, σημαντικό τμήμα των πρωτοβουλιών και περιλαμβάνει προγράμματος όπως: Συστήματα και εργαλεία, εργαστηριακό εξοπλισμό για μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και μονάδες του ΟΑΕΔ και αναβάθμιση κτιριακών υποδομών, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης μέσω ανάπτυξης ψηφιακού περιεχομένου και εργαλείων, ψηφιακού εξοπλισμού και επαγγελματικής εξέλιξης εκπαιδευτικών στα σχολεία.


ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v