Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Σβήνει πρόστιμα για συγκεντρωτικές καταστάσεις η Εφορία

Εγκύκλιος του διοικητή της ΑΑΔΕ ξεδιαλύνει το τοπίο για τα ραβασάκια της Εφορίας, τα οποία αφορούν στην εκπρόθεσμη υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων του 2014. Η σιωπηρή παράταση και ποιοι γλιτώνουν την ποινή.

Σβήνει πρόστιμα για συγκεντρωτικές καταστάσεις η Εφορία

Όσοι έλαβαν ραβασάκι από την εφορία με πρόστιμα για εκπρόθεσμη υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων του 2014, μπορούν να «ηρεμήσουν», εφόσον η υποβολή των ΜΥΦ έγινε μεταξύ 21 και 25 Ιανουαρίου 2016.

Είναι το επίμαχο διάστημα εντός του οποίου οι φορολογούμενοι είχαν μείνει με την εντύπωση σιωπηρής παράτασης της σχετικής προθεσμίας, η οποία όμως ουδέποτε είχε λάβει επίσημο χαρακτήρα και όταν έγιναν οι διασταυρώσεις, επιβλήθηκαν οι κυρώσεις εκπρόθεσμης υποβολής. Οι ποινές έσβησαν με διάταξη νόμου και τώρα διευκρινιστική εγκύκλιος του Διοικητή της ΑΑΔΕ «καθαρίζει» απολύτως το τοπίο. Τα πρόστιμα διαγράφονται για συγκεκριμένες περιπτώσεις και τυχόν καταβληθέντα ποσά, αφού συμψηφισθούν με βεβαιωμένες οφειλές, επιστρέφονται.

Συγκεκριμένα, με την εγκύκλιο Πιτσιλή αναφορικά με την ακύρωση προστίμων εκπρόθεσμης υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών για το ημερολογιακό έτος 2014, που υπεβλήθησαν από 21.1.2016 έως και 25.1.2016, παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις:

  • Πράξεις επιβολής προστίμου, που έχουν εκδοθεί και αφορούν εκπρόθεσμη υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών για το ημερολογιακό έτος 2014, κατά το χρονικό διάστημα από 21.1.2016 έως και 25.1.2016, ακυρώνονται, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 56 του άρθρου 72 του ν. 4174/2013, οι οποίες προστέθηκαν με το άρθρο 78 του ν. 4764/2020.
  • Κατ' εφαρμογή των ως άνω διατάξεων, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του ελεγκτικού κέντρου που εξέδωσε την προαναφερόμενη πράξη επιβολής προστίμου ή σε περιπτώσεις κατάργησης ή αναστολής λειτουργίας της Δ.Ο.Υ., κατά περίπτωση, ο Προϊστάμενος της υπηρεσίας υποδοχής, ακυρώνει την εν λόγω πράξη, οίκοθεν ή έπειτα από σχετική αίτηση του φορολογούμενου σε περίπτωση που τα ως άνω πρόστιμα έχουν επιβληθεί κατόπιν έκδοσης εντολής ελέγχου ορθής τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων, εκδίδοντας σχετική απόφαση, ανεξαρτήτως υποβολής ή μη από τον φορολογούμενο ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ή προσφυγής του στα Διοικητικά Δικαστήρια κατόπιν απόρριψης της ως άνω ενδικοφανούς προσφυγής του και αποστέλλει σχετική ενημέρωση στη θυρίδα του στην προσωποποιημένη πληροφόρηση περί της ακύρωσης του προστίμου. Τυχόν καταβληθέντα ποσά, αφού συμψηφισθούν με βεβαιωμένες οφειλές, επιστρέφονται.
  • Σε περίπτωση που εκκρεμεί ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του ελεγκτικού κέντρου, ο οποίος ακύρωσε την πράξη επιβολής προστίμου, ενημερώνει σχετικά την εν λόγω Υπηρεσία και η ενδικοφανής προσφυγή δεν εξετάζεται.
  • Σε περίπτωση που εκκρεμεί προσφυγή του φορολογούμενου ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του ελεγκτικού κέντρου, ο οποίος ακύρωσε την πράξη επιβολής προστίμου, ενημερώνει σχετικά τα εν λόγω Δικαστήρια προς εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 142§1 του ν. 2717/1999 (Κωδ. Διοικ. Δικ.).

Έλενα Λάσκαρη [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v