Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Βλέπει προβλήματα στον κλάδο των κατασκευών

Δεν υπάρχουν συνθήκες επαρκούς ανταγωνισμού στο κλάδο, διαπιστώνει, εντοπίζοντας ζητήματα σε διάφορους τομείς, στη συγκέντρωση που έχει συντελεστεί αλλά και στη συμμετοχή «συγκεκριμένου fund» στις δύο μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου. Τα προκαταρκτικά συμπεράσματα και η διαβούλευση.

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Βλέπει προβλήματα στον κλάδο των κατασκευών

Δεν υπάρχουν συνθήκες αποτελεσματικού ανταγωνισμού στον χώρο των κατασκευών διαπιστώνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού στις προκαταρτικές απόψεις που δημοσιοποίησε μετά την αυτεπάγγελτη εκκίνηση της σχετικής διαδικασίας. Στο πλαίσιο αυτό δημοσιεύει τις προκαταρτικές απόψεις της αναφορικά με τις συνθήκες ανταγωνισμού και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συνεισφέρει στη δημόσια διαβούλευση.

Η ΕΑ στην πρώτη φάση της έρευνάς της διαπίστωσε ότι στον κλάδο των κατασκευών δεν υπάρχουν συνθήκες αποτελεσματικού ανταγωνισμού και ότι τα άρθρα 1, 2 και 5 μέχρι 10 Ν. 3959/2011 δεν επαρκούν για τη δημιουργία συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, διαπιστώθηκε ότι υπήρξε σημαντική συγκέντρωση του κλάδου των κατασκευών τη τελευταία δεκαετία με αύξηση των φραγμών εισόδου σε ορισμένες από τις επί μέρους αγορές. Επιπλέον, εντοπίστηκε ότι η κοινή οριζόντια συμμετοχή συγκεκριμένου fund στις δύο μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες, δύναται να οδηγήσει στις ακόλουθες θεωρίες βλάβης:

  • Μη συντονισμένα μονομερή αποτελέσματα μείωσης ή μετριασμού των κινήτρων για ανταγωνισμό
  • Συντονισμένα αποτελέσματα εναρμονισμένης συμπεριφοράς

Επίσης, λοιπά ζητήματα που εντοπίστηκαν εκ του νομοθετικού πλαισίου, λαμβανομένων υπόψη και των προβληματισμών που εξέφρασαν εταιρείες του κλάδου για τις επιπτώσεις τους στις ανταγωνιστικές συνθήκες και την προκαταρτική έρευνα της υπηρεσίας είναι:

  • Το θέμα της ρύθμισης των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών,
  • Το ζήτημα της επαναφοράς του θεσμού της κατασκευαστικής κοινοπραξίας μετά την επιλογή αναδόχου του έργου,
  • Τις αλλαγές στα κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων,
  • Ο τρόπος οργάνωσης και ιδίως τα κριτήρια κατάταξης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.ΕΕ.Δ.Ε),
  • H εντατικότερη και ευρύτερη χρήση των ΣΔΙΤ και των παραχωρήσεων χωρίς προηγούμενη συστηματική ανάλυση των (πιθανών) επιπτώσεών τους στον ανταγωνισμό.

Οπως επισημαίνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού, στη δημόσια διαβούλευση μπορεί να λάβει μέρος οποιοδήποτε πρόσωπο, ανεξάρτητα από την επίκληση έννομου συμφέροντος. Η κατάθεση των απόψεων νομικού προσώπου που συμμετέχει στη διαβούλευση γίνεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του. Όλες οι παρατηρήσεις και οι απόψεις όσων ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη διαβούλευση και να γνωστοποιήσουν τυχόν στοιχεία που διαθέτουν και τα οποία είναι χρήσιμα για τη διαμόρφωση της απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού είναι ευπρόσδεκτες.

Η διάρκεια της διαβούλευσης διαρκεί από την 08-04-2021 έως και την 07-05-2021. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους γραπτώς και επώνυμα ηλεκτρονικά (σε επεξεργάσιμη μορφή) στη διεύθυνση [email protected] μέχρι και την 07-05-2021.

Σημειώνεται ότι οποιεσδήποτε απαντήσεις πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας ή/και τροποποιήσεις απαντήσεων στη δημόσια διαβούλευση δεν θα γίνονται δεκτές.

* Δείτε όλη την έκθεση στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v