Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πώς θα γλιτώσετε τον φόρο για ανείσπρακτα ενοίκια

Τι αλλάζει στις ισχύουσες διατάξεις για τα εισοδήματα από ενοίκια, με την τροπολογία του ΥΠΟΙΚ. Η πρόβλεψη για τα περσινά εισοδήματα που δεν εισπράχθηκαν και η υποχρέωση που αναλαμβάνει ο ιδιοκτήτης του ακινήτου.

Πώς θα γλιτώσετε τον φόρο για ανείσπρακτα ενοίκια

Με μόνη προϋπόθεση την κοινοποίηση εξωδίκου στον μισθωτή, οι ιδιοκτήτες ακινήτων με ανείσπρακτα ενοίκια το 2020 γλιτώνουν φέτος έναν άδικο φόρο. Η ΠΟΜΙΔΑ ζητούσε αναβολή φορολόγησης ανείσπρακτων ενοικίων έτους 2020, χωρίς να απαιτείται δικαστική απόφαση ή αγωγή, αίτημα το οποίο «άκουσε» το υπουργείο Οικονομικών και προχώρησε σε ειδική τροποποίηση των ισχυουσών διατάξεων για τα περυσινά εισοδήματα από ενοίκια.

Στη χθεσινή τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών προβλέφθηκε ότι ειδικά για το φορολογικό έτος 2020, τα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο, δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημά του και στην περίπτωση που μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων έχει κοινοποιηθεί στον μισθωτή εξώδικη καταγγελία της μίσθωσης, λόγω μη καταβολής του μισθώματος ή εξώδικη όχληση για την καταβολή των οφειλόμενων μισθωμάτων.

Εάν έχει κοινοποιηθεί οποιοδήποτε εξώδικο της παραπάνω παραγράφου, ο φορολογούμενος οφείλει, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021, να προσκομίσει διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή αντίγραφο της αγωγής αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων, προκειμένου να μη φορολογηθούν τα εισοδήματα αυτά στο φορολογικό έτος 2020. Σε περίπτωση που προσκομιστούν τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο, τα εν λόγω εισοδήματα φορολογούνται στο έτος και κατά το ποσό που αποδεδειγμένα εισπράχθηκαν, κατά παρέκκλιση του άρθρου 8.

Στην περίπτωση που τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο δεν προσκομιστούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, ο φορολογούμενος οφείλει να δηλώσει τα μισθώματα αυτά με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020, η οποία υποβάλλεται χωρίς τόκους και πρόστιμα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021.

Οι λεπτομέρειες των νέων ρυθμίσεων θα αποτυπωθούν σε απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Έλενα Λάσκαρη [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v