Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αυτοκινητόδρομοι: Κρατικές αποζημιώσεις λόγω πανδημίας

Επικαλούμενες το «force majeure» της πανδημίας, οι παραχωρησιούχες εταιρείες για τους ελληνικούς αυτοκινητοδρόμους αιτούνται και εισπράττουν ποσά κάλυψης των απωλειών που υπέστησαν από τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας.

Αυτοκινητόδρομοι: Κρατικές αποζημιώσεις λόγω πανδημίας

Κρατικές αποζημιώσεις εισπράττουν οι παραχωρησιούχες εταιρείες αυτοκινητοδρόμων, αντισταθμίζοντας εν μέρει τις απώλειες εσόδων που προέκυψαν από τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας λόγω της πανδημίας.

Ήδη, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει εισπράξει μέρος του προβλεπόμενου ποσού -όπως προκύπτει από την αναλυτική οικονομική κατάσταση του ομίλου για τη χρήση του 2020-, ενώ αντίστοιχες αποζημιώσεις εισπράττουν όλες οι εταιρείες εκμετάλλευσης αυτοκινητοδρόμων, πλην των θυγατρικών της Άκτωρ Παραχωρήσεις, καθώς διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη για απώλεια εσόδων.

Ειδικότερα, η Άκτωρ Παραχωρήσεις βρίσκεται σε διαπραγμάτευση με τις ασφαλιστικές για την κάλυψή της, χωρίς ωστόσο να χάνει το δικαίωμά της να λάβει κρατική αποζημίωση, στην περίπτωση που δεν αποζημιωθεί από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ύψος της αποζημίωσης για κάθε περίπτωση παραχώρησης είναι ίσο με τη διαφορά μεταξύ των περιορισμένων εσόδων που πραγματοποιήθηκαν και της πρόβλεψης εσόδων των εγκεκριμένων επικαιροποιημένων χρηματοοικονομικών μοντέλων.

Αναλυτικότερα και σε ό,τι αφορά τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, κατ’ εφαρμογή σχετικών όρων των συμβάσεων Παραχώρησης που προβλέπουν την αποκατάσταση των ζημιών στις περιπτώσεις που αφορούν παρέμβαση του Δημοσίου (γεγονότα ανωτέρας βίας-force majeure, γεγονότα ευθύνης Δημοσίου), ο όμιλος υπέβαλε για τις θυγατρικές του «Νέα Οδός» και «Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας» τα προβλεπόμενα αιτήματα αποζημιώσεων. Τα ποσά της απώλειας εσόδων λόγω της πανδημίας για το α' και β' εξάμηνο του 2020 ανέρχονται σε 33,7 εκατ. ευρώ, και έχουν ήδη εισπραχθεί 15,1 εκατ. ευρώ.

Έτσι, τα προσαρμοσμένα κέρδη EBITDA του τομέα των παραχωρήσεων -όπου συμπεριλήφθηκαν και τα παραπάνω μη ταμειακά αποτελέσματα- ανήλθαν σε 105,3 εκατ. ευρώ, έναντι 103,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019 και είναι αυξημένα κατά 2,1%.

Σημειώνεται ωστόσο ότι στα ανωτέρω ποσά δεν συμπεριλαμβάνονται προβλέψεις για αυξημένες συντηρήσεις των αυτοκινητοδρόμων, οι οποίες το 2020 ανήλθαν σε 17 εκατ. ευρώ, έναντι 7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Έτσι, τα λειτουργικά αποτελέσματα προ τόκων και φόρων (EBIT) ανήλθαν σε 44,1 εκατ. ευρώ, έναντι 52 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο, σημειώνοντας μείωση 8 εκατ. ευρώ, η οποία οφείλεται κυρίως στις αυξημένες προβλέψεις για βαριά συντήρηση των αυτοκινητοδρόμων.

Πέννυ Κούτρα [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v