Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Σύμβαση 50 εκατ. ευρώ για την αλληλογραφία του δημοσίου

Δέλεαρ για τις ταχυδρομικές εταιρείες η τριετής σύμβαση για την κάλυψη των αναγκών αλληλογραφίας του δημοσίου. Τον Σεπτέμβριο η υποβολή των προσφορών.

Σύμβαση 50 εκατ. ευρώ για την αλληλογραφία του δημοσίου

Στα 50 εκατ. ευρώ ανέρχεται το υπολογιζόμενο κόστος της τριετούς σύμβασης που θα συνάψει το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τη διακίνηση της αλληλογραφίας του δημοσίου. Η εν λόγω σύμβαση είναι προφανές ότι θα κινητοποιήσει το ενδιαφέρον των ταχυδρομικών εταιρειών, καθώς, για όποιον την αναλάβει, αποτελεί ένα μεγάλο έργο με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για τα τρία χρόνια της διάρκειάς της.

Όπως ορίζει η προκήρυξη, η προθεσμία υποβολής - παραλαβής των προσφορών είναι η 10η Σεπτεμβρίου και η αποσφράγιση για να αναδειχθεί ο ανάδοχος θα γίνει στις 16 Σεπτεμβρίου 2021.

Η σύμβαση αφορά την κάλυψη των αναγκών του δημοσίου, και ειδικότερα των υπουργείων, των αποκεντρωμένων διοικήσεων και των ανεξάρτητων αρχών. Η μέγιστη εκτιμώμενη αξία του έργου, σύμφωνα με την προκήρυξη, φθάνει τα 49.466.044 εκατ. ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, ενώ επί του συγκεκριμένου ποσού υπολογίζεται ότι ο ΦΠΑ είναι 11.871.850 εκατ. ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v