Νέα ταμεία παίρνουν σειρά στην Επαγγελματική Ασφάλιση

Σε στάδιο αδειοδότησης βρίσκονται τουλάχιστον πέντε Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης. Νέα Αμοιβαίο Κεφάλαιο από το Ταμείο των εργαζόμενων στο ΥΠΟΙΚ. Αναμένονται εξελίξεις με εγγραφή νέων επαγγελματικών ομάδων του Δημοσίου. Θεσμικές αλλαγές έχει εξαγγείλει του υπ. Εργασίας.

Νέα ταμεία παίρνουν σειρά στην Επαγγελματική Ασφάλιση

Σημαντικές εξελίξεις αναμένονται το επόμενο εξάμηνο στον κλάδο της επαγγελματικής ασφάλισης, καθώς αναμένεται η επικαιροποίηση και βελτίωση του θεσμικού πλαισίου, ενώ ήδη, νέα ταμεία βρίσκονται στο προθάλαμο και τα παλαιά συστήνουν νέα επενδυτικά προϊόντα.

Ήδη, τον περασμένο Ιούλιο εγκρίθηκε το καταστατικό του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, ενώ σε τελικό στάδιο αδειοδότησης βρίσκονται τα ΤΕΑ των ασφαλιστικών εταιρειών Εurolife και ΔΥΝΑΜΙΣ καθώς και αυτά της εταιρείας Stoiximan, της Εurobank και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

Παράλληλα, το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης του Υπουργείου Οικονομικών (ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ) έλαβε άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη σύσταση και λειτουργία στον Κλάδο Συνταξιοδοτικών Παροχών, Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS» που θα διαχειρίζεται η εταιρεία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.».

Η σχετική απόφαση είχε ληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ με στόχο την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών επενδυτικής διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων των επαγγελματικών ταμείων. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα υπόκειται σε ενεργητική διαχείριση από την Εταιρεία Διαχείρισης Επενδύσεων, θα έχει παγκόσμιο προσανατολισμό και θα επενδύει, κατά κύριο λόγο, σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μεριδίων ή μετοχών Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) ή και άλλων Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (ΟΣΕ) και δευτερευόντως σε άλλες κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και τραπεζικές καταθέσεις. Το νόμισμα με το οποίο θα διενεργούνται οι επενδύσεις του εν λόγω αμοιβαίου κεφαλαίου θα είναι το ευρώ ενώ εμπίπτει, βάσει του προφίλ κινδύνου-απόδοσης, στην μέτρια κατηγορία κινδύνου.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ένωσης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης και Πρόεδρος του ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ Χρήστο Νούνη, ο εν λόγω Κλάδος αν και συμπληρώνει στα τέλη του τρέχοντος έτους μόλις 3 χρόνια λειτουργίας έχει καταγράψει σημαντικά αποτελέσματα σε όρους εγγραφής μελών, σωρευτικού Ενεργητικού και αποδόσεων. Αναμένεται δε από το νέο έτος και μετέπειτα ραγδαία αύξηση εργασιών του Κλάδου λόγω αναμενόμενης εγγραφής σε αυτόν πολλών νέων επαγγελματικών ομάδων του Δημοσίου αλλά και συνεργατών του Ταμείου, μεταξύ των οποίων και το εργατικό και στελεχιακό δυναμικό της «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.» με την οποία το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ έχει συνάψει στρατηγική συνεργασία από τον Ιούνιο του 2020.

Μάλιστα, ο κ. Νούνης επισημαίνει πως το επόμενο διάστημα αναμένονται εξελίξεις, γενικότερα στον κλάδο, που αποτελεί τον δεύτερο πυλώνα ασφάλισης, καθώς έχει ήδη εξαγγελθεί η επικαιροποίηση και βελτίωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των επαγγελματικών ταμείων από πλευράς της Πολιτείας. «Προς την κατεύθυνση αυτή, καθοριστικής σημασίας θα είναι και η έκθεση προτάσεων που αναμένεται να λάβει το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας από την EIOPA - στο πλαίσιο της τεχνικής βοήθειας που έχει ζητήσει από τις αρχές του 2021. - για την αναμόρφωση του ελληνικού θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της επαγγελματικής ασφάλισης βάσει των διεθνών βέλτιστων πρακτικών λειτουργίας του θεσμού», επισημαίνει ο πρόεδρος της Ένωσης των ΤΕΑ.

Ρούλα Σαλούρου [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v