Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στο 62,93% το ποσοστό του ΤΧΣ μετά την ΑΜΚ στην Attica Bank

Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου το ποσοστό συμμετοχής του ΤΧΣ στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέρχεται πλέον σε 62,93% έναντι του αρχικού ποσοστού του, 68,24%.

Στο 62,93% το ποσοστό του ΤΧΣ μετά την ΑΜΚ στην Attica Bank

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας άσκησης δικαιωμάτων στην αύξηση κεφαλαίου της Attica Bank A.Τ.Ε. αποτελεί αφετηρία της πορείας αναμόρφωσης και ανάπτυξης της Τράπεζας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) έχει συνάψει συμφωνία βασικών όρων συναλλαγής με το Ταμείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων («ΤΜΕΔΕ») και τις εταιρείες «Ellington Solutions A.Ε.» και «ES GINI Investments Limited», η οποία περιγράφει το γενικό πλαίσιο των όρων συμμετοχής και επένδυσης στην Attica Bank A.Τ.Ε. Οι βασικοί όροι της συναλλαγής θα εξειδικευτούν περαιτέρω στη σύμβαση συμφωνίας μετόχων.

Πρόκειται για την πρώτη συναλλαγή στην οποία το ΤΧΣ συμβάλλεται σε συμφωνία μετόχων, δρώντας ταυτόχρονα με το θεσμικό του ρόλο και με την ιδιότητα του ιδιώτη μετόχου. Συμφώνησε από κοινού με ιδιώτες επενδυτές τους όρους που αφορούν στην λειτουργία και στο επιχειρηματικό σχέδιο της Τράπεζας και στην υλοποίησή του.

Με την συμμετοχή του στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η οποία ολοκληρώθηκε επιτυχώς, το ΤΧΣ συμβάλλει καταλυτικά στον βιώσιμο μετασχηματισμό και στην ανάπτυξη της Τράπεζας, καθώς και στην προστασία της επένδυσής του προς όφελος του μετόχου του, του Ελληνικού Δημοσίου. Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου το ποσοστό συμμετοχής του ΤΧΣ στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέρχεται πλέον σε 62,93% έναντι του αρχικού ποσοστού του, 68,24%.

Το ΤΧΣ και στην περίπτωση της μη συστημικής Τράπεζας, Attica Bank, επιβεβαίωσε τη δέσμευσή του για τη θωράκιση της βιωσιμότητας του τραπεζικού συστήματος προς όφελος της εθνικής μας οικονομίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v