Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τι αλλάζει στις εξαγωγικές πιστώσεις

Σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου του υπουργείου Εξωτερικών για τη μετατροπή του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.) σε Ανώνυμη Εταιρεία.

Τι αλλάζει στις εξαγωγικές πιστώσεις

Την εκ βάθρων αλλαγή του καθεστώτος λειτουργίας του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων μέσω της μετατροπής του από νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου σε Ανώνυμη Εταιρεία προωθεί το υπουργείο Εξωτερικών, όπως προβλέπει σχέδιο νόμου που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση.

Στους στόχους της νέας εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων» όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, «είναι να υποστηρίξει πενταπλάσιες εξαγωγές που αγγίζουν τα 8,7 δισ. ευρώ, οι οποίες αντίστοιχα θα δημιουργήσουν παραγόμενο προϊόν 21,6 δισ. ευρώ και προστιθέμενη αξία στο ΑΕΠ ύψους 8,1 δισ. ευρώ, λαμβανομένης υπόψη της συντηρούμενης απασχόλησης περί τις 50.000 θέσεις εργασίας κατά μ.ο./έτος για την πραγματοποίηση των εν λόγω εξαγωγών».

Σκοπός είναι ο φορέας να μπορεί να προσφέρει νέα προϊόντα και χρηματοδοτικά εργαλεία, συμπεριλαμβανομένων συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών, προς τις εξαγωγικές ή εν δυνάμει εξαγωγικές επιχειρήσεις, ώστε να συμβάλει στην επιχειρηματική τους ανάπτυξη, λειτουργώντας ως ένα one-stop shop για τη δραστηριοποίησή τους στις διεθνείς αγορές.

Προσθέτως, βασικός στόχος είναι η επέκταση της δραστηριότητάς του σε έργα που έχουν στρατηγική σημασία για την εθνική οικονομία και συνδέονται με την εξωστρέφεια, την αύξηση της παραγωγικής δραστηριότητας και την απασχόληση. Ο φορέας προβλέπεται ότι θα μετέχει ενεργά και θα εκπροσωπεί τη χώρα στα ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα που αφορούν στις εξαγωγικές πιστώσεις και θα συνάπτει προγραμματικές ή άλλες συμφωνίες με ομολόγους οργανισμούς εξαγωγικών πιστώσεων και χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και θεσμικές οντότητες (π.χ. Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, EBRD, ΜIGA) για την προώθηση των σκοπών του.

Παράλληλα, η επιδιωκόμενη διεύρυνση του σκοπού και του προσφερόμενου χαρτοφυλακίου προϊόντων και υπηρεσιών της νέας εταιρείας θα εκπληρώνεται μέσω θυγατρικών εταιρειών και εν γένει νομικών προσώπων που η εταιρεία θα μπορεί να ιδρύει ή στα οποία θα μπορεί να συμμετέχει.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v