Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πρεμιέρα για το πρόγραμμα ψηφιακής ενδυνάμωσης ηλικιωμένων

Έναρξη πιλοτικής λειτουργίας του προγράμματος στους δήμους Καβάλας και Φλώρινας.

Πρεμιέρα για το πρόγραμμα ψηφιακής ενδυνάμωσης ηλικιωμένων

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακοινώνει την έναρξη του πιλοτικού προγράμματος «3η e-λικία». Πρόκειται για δράση Ψηφιακής Ενδυνάμωσης ατόμων άνω των 65 ετών που ξεκινά στους δήμους Καβάλας και Φλώρινας την 1η Ιουνίου 2022. Το πρόγραμμα υλοποιεί το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. - GRNET), φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Στο πλαίσιο αυτό, σε δημότες των δήμων Καβάλας και Φλώρινας άνω των 65 ετών θα παρέχεται καθοδήγηση με σκοπό την εξατομικευμένη υποστήριξη στη χρήση ψηφιακών υπηρεσιών που παρέχονται από το Δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Το πρόγραμμα έχει υποστηρικτικό ρόλο και κατ’ επέκταση εκπαιδευτικό καθώς, μέσω της καθοδήγησης που θα λάβουν οι δημότες, θα αποκτήσουν σταδιακά τις απαιτούμενες δεξιότητες, έτσι ώστε να μπορούν να εξυπηρετούνται ψηφιακά από το Δημόσιο. Ενδεικτικά, αναφέρεται υποστήριξη για ενέργειες όπως: διενέργεια ηλεκτρονικών πληρωμών, δυνατότητα πλοήγησης και εξυπηρέτησης μέσω του gov.gr, έκδοση εξουσιοδότησης και υπεύθυνης δήλωσης, χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών.

Η πιλοτική λειτουργία του προγράμματος στους δήμους Καβάλας και Φλώρινας θα διαρκέσει έξι μήνες. Η υποστήριξη θα πραγματοποιείται σε χώρους που έχουν καθορίσει οι Δήμοι και σε ωράριο που θα εξυπηρετεί τους δημότες. Με το πέρας της πιλοτικής εφαρμογής στους πρώτους δύο δήμους, θα καταγραφούν και θα αξιολογηθούν τα άμεσα οφέλη και αποτελέσματα, τα οποία θα αποτελέσουν τη βάση για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του ευρύτερου έργου που θα υλοποιηθεί σε όλη τη χώρα.

Η πιλοτική δράση του προγράμματος «3η e-λικία» αποτελεί πρωτοβουλία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με στόχο την ψηφιακή ενδυνάμωση των πολιτών, και εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της υλοποίησης των έργων της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού. Το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. - GRNET), φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σχεδιάζει και υλοποιεί το πιλοτικό πρόγραμμα της πρωτοβουλίας «3η e-λικία», έπειτα από την υπογραφή σχετικής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. και των Δήμων Καβάλας και Φλώρινας για την υλοποίηση της πιλοτικής δράσης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v