Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Οι κρίσιμες αλλαγές στην πιστοποίηση ΑμεΑ

Αναλυτικές οδηγίες προς τους ενδιαφερόμενους, ανάλογα με το πότε υποβάλλεται μια αίτηση, για ποια παροχή. Οι ημερομηνίες που πρέπει να προσέξουν τα ΑμεΑ για τους ιατρικούς φακέλους. Τι ισχύει εάν το άτομο με αναπηρία δεν έχει πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα.

Οι κρίσιμες αλλαγές στην πιστοποίηση ΑμεΑ

Σημαντικές διευκρινήσεις για το πότε και για ποια παροχή ένα άτομο με αναπηρία οφείλει να υποβάλλει αίτηση προς τον ΕΦΚΑ ή το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) με το παλαιό σύστημα και έγχαρτο ιατρικό φάκελο και πότε ηλεκτρονικά, μέσω του νέου συστήματος δίνει το υπουργείο Εργασίας.

Συγκεκριμένα, ξεκαθαρίζει ότι στην περίπτωση που κάποιος έχει ήδη υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης αναπηρίας ή γήρατος λόγω αναπηρίας προς τον e-ΕΦΚΑ ή αίτηση για προνοιακό επίδομα του ΟΠΕΚΑ (εκτός Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πατρών) ή αίτηση στην ηλεκτρονική υπηρεσία “Διαχείριση αιτήματος ΚΕ.Π.Α.” μέχρι και τις 15.09.2022 δεν απαιτείται νέα αίτηση.

Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι εάν κάποιο ΑμεΑ, μέχρι και τις 15.09.2022 έχει υποβάλλει κάποια από τις παραπάνω αιτήσεις για την οποία απαιτείται ως δικαιολογητικό η πιστοποίηση της αναπηρίας από το Κ.Ε.ΠΑ., δεν απαιτείται να γίνει νέα αίτηση. Η αξιολόγηση και πιστοποίησή του θα πραγματοποιηθεί από το ΚΕ.Π.Α. με βάση την προϊσχύουσα διαδικασία. Συνεπώς, οφείλει να προχωρήσει σε προσκόμιση του Ιατρικού Εισηγητικού Φακέλου στο Κ.Ε.ΠΑ., εφόσον του έχει ζητηθεί.

Σε περίπτωση τώρα, που ο ασφαλισμένος έχει ετοιμάσει τον έγχαρτο ιατρικό εισηγητικό του φάκελο, αλλά δεν έχει κάνει μέχρι τις 15.09.2022 κάποια αίτηση για πιστοποίηση αναπηρίας στο ΚΕ.Π.Α., εφόσον το αίτημά του αφορά λοιπές κοινωνικές παροχές, και όχι σύνταξη ή επίδομα αναπηρίας και οι εισηγητικοί φάκελοι φέρουν ημερομηνία σύνταξης μέχρι και την 15η Σεπτεμβρίου 2022, τότε μπορεί να προσέλθει σε μία γραμματεία ΚΕ.Π.Α. και να υποβάλει το αίτημά του και τον έγχαρτο εισηγητικό φάκελο.

Στον αντίποδα, εάν το αίτημά του αφορά σύνταξη ή επίδομα και δεν έχει υποβληθεί μέχρι 15.09.2022 ή ο ιατρικός εισηγητικός φάκελος έχει ημερομηνία μεταγενέστερη της 15ης.09.2022, τότε από 16.09.2022, η αίτηση πιστοποίησης από το ΚΕ.Π.Α. και η κατάρτιση του ιατρικού εισηγητικού φακέλου πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Συνεπώς, ο ασφαλισμένος μπορεί να υποβάλλει την αίτηση ηλεκτρονικά στο σύστημα από 16.09.2022. Προσοχή όμως. Ο ιατρικός εισηγητικός φάκελος θα πρέπει να καταρτιστεί εκ νέου από τους ιατρούς επιλογής του ηλεκτρονικά.

Να σημειωθεί ότι, από 16 Σεπτεμβρίου ισχύει η νέα διαδικασία πιστοποίησης της αναπηρίας που πραγματοποιείται μέσα και από την Εθνική Πύλη Αναπηρίας, με ηλεκτρονικό τρόπο. Η σχετική αίτηση θα υποβάλλεται στο ekepa.epan.gov.gr και μέσω του gov.gr, με στόχο να περιοριστούν οι επισκέψεις στα ΚΕΠΑ, μόνο κατά την ημέρα της εξέτασης του ανάπηρου, από τις αρμόδιες επιτροπές γιατρών. Έτσι, οι πολίτες θα πρέπει να υποβάλλουν μία μοναδική αίτηση για πιστοποίηση αναπηρίας από το ΚΕ.Π.Α., ανεξαρτήτως της παροχής που επιθυμεί έπειτα να αιτηθεί. Η πιστοποίηση που θα λαμβάνει θα είναι ενιαία.

Εάν το Άτομο με Αναπηρία δεν έχει πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα, τότε θα πρέπει να εξουσιοδοτήσει κάποιον άλλο για να κάνει την αίτηση για λογαριασμό του, ή να προσέλθει το ίδιο σε ένα σημείο φυσικής εξυπηρέτησης, δηλαδή σε Κέντρο Κοινότητας (Κ.Κ), Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή Γραμματεία του ΚΕ.Π.Α.

Μετά την υποβολή της αίτησης είτε ηλεκτρονικά, είτε μέσω των σημείων φυσικής εξυπηρέτησης (ΚΕΠ, ΚΚ, ΚΕΠΑ), ανοίγει το ηλεκτρονικό σύστημα κατάρτισης του Ιατρικού Εισηγητικού Φακέλου. Ο πολίτης πρέπει να απευθυνθεί στους ιατρούς επιλογής του, οι οποίοι θα συμπληρώσουν ηλεκτρονικά τον ιατρικό εισηγητικό φάκελο μέσω του συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (https://www.e-prescription.gr/e-rv/d/kepa).

Οι αιτήσεις που μπορούν να υποβληθούν μέσω του νέου συστήματος είναι: Αρχική αίτηση για αξιολόγηση, αίτηση παράτασης, αίτηση αναθεώρησης και αίτηση επιδείνωσης ή προσθήκης νέας πάθησης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v