Συνταγματική και νόμιμη η πανεπιστημιακή αστυνομία, έκρινε το ΣτΕ

Απορρίφθηκαν δύο αιτήσεις ακύρωσης κατά της προκήρυξης των προσλήψεων και κατά της σχετικής υπουργικής απόφασης. Τι είπαν οι σύμβουλοι Επικρατείας για τη λειτουργία του σώματος.

Συνταγματική και νόμιμη η πανεπιστημιακή αστυνομία, έκρινε το ΣτΕ

Η σύσταση της πανεπιστημιακής αστυνομίας δεν παραβιάζει τις αρχές της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της πλήρους αυτοδιοίκησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ), αποφάσισε κατά πλειοψηφία η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Ειδικότερα, η Ολομέλεια του ΣτΕ με δύο αποφάσεις της (2046-2047/2022) έκρινε ότι είναι σύμφωνες με τις συνταγματικές επιταγές οι διατάξεις του νόμου 4777/2021 που προβλέπει τη σύσταση Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (ΟΠΠΙ).

Παράλληλα, οι σύμβουλοι Επικρατείας αποφάνθηκαν ότι:

- Οι ρυθμίσεις των άρθρων 18-20 του νόμου 4777/2021 κινούνται εντός των πλαισίων της αρχής της πλήρους αυτοδιοίκησης των ΑΕΙ και δεν θίγουν το δικαίωμα των ιδρυμάτων αυτών να αποφασίζουν επί των υποθέσεών τους με δικά τους όργανα και

- είναι συνταγματική και νόμιμη η δράση των ΟΠΠΙ, η οποία ελέγχεται πειθαρχικά και ποινικά, θεμελιώνει αστική ευθύνη του Δημοσίου κατ’ άρθρο 105 ΕισΝΑΚ.

Δεν παραλείπουν οι σύμβουλοι Επικρατείας να επισημάνουν ότι οι ΟΠΠΙ δεν έχουν αρμοδιότητα ούτε, συνεπώς, δυνατότητα επέμβασης επί θεμάτων επιστήμης, έρευνας, διδασκαλίας, λειτουργίας των ΑΕΙ, τα οποία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των τελευταίων και κατά συνέπεια η επίμαχη ρύθμιση «όχι μόνο δεν πλήττεται αλλά θάλπεται η συνταγματική τάξη».

Με τις αποφάσεις αυτές της Ολομέλειας του ΣτΕ απορρίφθηκαν δύο αιτήσεις ακυρώσεως στρεφόμενες κατά της προκήρυξης διαγωνισμού πρόσληψης ειδικών φρουρών στην Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.), για τη συγκρότηση των ομάδων των ΟΠΠΙ και κατά της υπουργικής απόφασης, με την οποία ορίσθηκαν ζητήματα εκπαίδευσης των ειδικών φρουρών που προσλαμβάνονται για τη στελέχωση των ΟΠΠΙ.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v