Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Θριάσιο II: Η κοινοπραξία ΤΡΑΙΝΟΣΕ-DAMCO κατέθεσαν τη μοναδική προσφορά

Έληξε σήμερα η προθεσμία κατάθεσης των δεσμευτικών προσφορών για το Θριάσιο ΙΙ και πληροφορίες αναφέρουν ότι κατατέθηκε μία δεσμευτική προσφορά από τη Hellenic Train (ΤΡΑΙΝΟΣΕ), σε κοινοπραξία με την DAMCO του ομίλου Κοπελούζου.

Θριάσιο II: Η κοινοπραξία ΤΡΑΙΝΟΣΕ-DAMCO κατέθεσαν τη μοναδική προσφορά

Ένας ενδιαφερόμενος κατέθεσε τελικά προσφορά για το έργο Θριάσιο ΙΙ που αφορά στην κατασκευή Εμπορευματικού  Σιδηροδρομικού Σταθμού και Σταθμού Διαλογής (ΕΣΣΣΔΙ). Πρόκειται για την κοινοπραξία που απαρτίζεται από την πρώην ΤΡΑΙΝΟΣΕ,  την Hellenic Train και την εταιρεία DAMCO του ομίλου Κοπελούζου.

Το έργο αφορά ακίνητο έκτασης 1.450 στρεμμάτων περίπου, κυριότητας ΟΣΕ, στο οποίο έχουν κατασκευασθεί και υφίστανται σιδηροδρομικές υποδομές, οδοί πρόσβασης, σιδηροδρομικός σταθμός διαλογής, χώροι εναπόθεσης φορτίων, χώροι τελωνείου και γραφείων, καθώς και χώροι αποθήκευσης και άλλα κτήρια υποστηρικτικών υπηρεσιών.

Πρόκειται για τον τρίτο διαγωνισμό αξιοποίησης του τεράστιου ακινήτου 1.450 στρεμμάτων στον Ασπρόπυργο, ιδιοκτησίας του ΟΣΕ, που προορίζεται για την ανάπτυξη ενός σύγχρονου εμπορευματικού κέντρου με σιδηροδρομικές υποδομές. Υπενθυμίζεται ότι ο πρώτο διαγωνισμός χρονολογείται το 2019 ενώ ο δεύτερος ξεκίνησε το 2021, ωστόσο και οι δύο κηρύχθηκαν άγονοι ελλείψει επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Στο δεύτερο διαγωνισμό, ως ενδιαφερόμενοι είχαν αρχικώς εμφανιστεί από κοινού, η Hellenic Train (πρώην ΤΡΑΙΝΟΣΕ) και η DAMCO, εταιρεία του ομίλου Κοπελούζου, χωρίς ωστόσο να υποβάλλουν δεσμευτική προσφορά.

Το κόστος του έργου ανέρχεται στα 696 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ.

Συγκεκριμένα ο ιδιώτης επενδυτής «θα αναλάβει

α) την εκτέλεση εργασιών κατασκευής κτιρίων, καθώς και την προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού του ΕΣΣΣΔΙ Θριασίου Πεδίου, που είναι αναγκαίος για την λειτουργία του ΕΣΣΣΔΙ.

(β) την παροχή υπηρεσιών που αφορούν:

(i) στη μεταφόρτωση μοναδοποιημένου φορτίου συνδυασμένων μεταφορών,

(ii) στην εξυπηρέτηση εμπορευματοκιβωτίων (υπηρεσίες αποθήκευσης και λοιπές υποστηρικτικές υπηρεσίες σε εμπορευματοκιβώτια («Ε/Κ»), απόθεσης γεμάτων και κενών Ε/Κ, συσκευασίας μοναδοποιημένου φορτίου),

 (iii) στη μεταφόρτωση φορτίου βαγονιών, γενικού φορτίου, υγρών φορτίων και οχημάτων, καθώς και (iv) στην εξυπηρέτηση πελατών και τελωνείου (προγραμματισμό, το συντονισμό και τον έλεγχο όλων των λειτουργιών μεταφόρτωσης και συρμών)

(γ) τη συντήρηση του συνόλου των υποδομών του ΕΣΣΣΔΙ Θριασίου Πεδίου, πλην των σιδηροδρομικών υποδομών, καθώς την επιτήρηση και φύλαξη του ΕΣΣΣΔΙ Θριασίου Πεδίου».

Η σύμβαση παραχώρησης που θα συναφθεί, εφόσον στεφθεί από επιτυχία ο νέος διαγωνισμός, έχει ως αντικείμενο την εκτέλεση του τεχνικού έργου (ολοκλήρωση μελετών, κατασκευή έργων και προμήθεια εξοπλισμού) του σιδηροδρομικού terminal, καθώς και την παροχή των υπηρεσιών, τη λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του κατά τη διάρκεια της περιόδου παραχώρησης.

Η διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης, περιλαμβανομένης και της περιόδου εκτέλεσης του τεχνικού έργου, ορίστηκε στα 30 έτη.

Σημειώνεται ότι πριν από λίγες ημέρες ψηφίστηκε στη Βουλή η τροποποιημένη σύμβαση παραχώρησης για το Θριάσιο Ι, με ανάδοχο την κοινοπραξία ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ – Goldair.

Εάν ολοκληρωθεί με επιτυχία ο διαγωνισμός για το Θριάσιο ΙΙ, τότε αρχίζει να σχηματοποιείται το "παζλ" στο Θριάσιο, το οποίο θα διαθέτει εμπορευματικό κέντρο και σιδηροδρομικό terminal.  

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v