Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Fitch: Τι βλέπει για τα κέρδη των ελληνικών τραπεζών το 2023

Oυδέτερες προοπτικές θέτει για τις εγχώριες τράπεζες ο οίκος, παρά τα αυξημένα ρίσκα. Πώς αναμένεται να επηρεαστούν από την πορεία της οικονομίας, τι εκτιμά για τα κόκκινα δάνεια και τις εκδόσεις χρέους.

Fitch: Τι βλέπει για τα κέρδη των ελληνικών τραπεζών το 2023

Ο αμερικανικός οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings βλέπει ουδέτερες προοπτικές για την εξυγίανση της ποιότητας του ενεργητικού παρά τις αυξημένες πιέσεις.

«Ο ελληνικός τραπεζικός τομέας έχει βελτιώσει σημαντικά τα βασικά πιστωτικά του μεγέθη τα τελευταία δύο χρόνια, παρά τις παρατεταμένες επιπτώσεις από την πανδημία. Τα καλύτερα αποτελέσματα φέτος έναντι των εκτιμήσεων θα συνεχιστούν, με το λειτουργικό κέρδος της τάξεως του 2% επί του ενεργητικού σταθμισμένο με τον κίνδυνο, παρά τα χαμηλότερα κέρδη από συναλλαγές. Οι ζημίες από τις τιτλοποιήσεις απομειωμένων δανείων θα είναι μικρές, όταν οι τράπεζες ολοκληρώσουν το μεγαλύτερο μέρος της εξυγίανσης της ποιότητας του ενεργητικού τους φέτος», εξηγεί η Fitch Ratings.

Υπενθυμίζεται ότι ο οίκος έχει αξιολόγηση για τη Eurobank (B+/Σταθερό), την Εθνική Τράπεζα (B+/Σταθερό), την Αlpha Βank (B/Θετικό) και την Τράπεζα Πειραιώς (B-/Θετικό).

«Οι θετικές προοπτικές για τις Eurobank και Εθνική Tράπεζα αντικατοπτρίζουν την προσδοκία της εταιρείας αξιολόγησης για πρόσθετη ενεργητική ποιότητα και βελτιωμένη κερδοφορία, μειώνοντας περαιτέρω το επίπεδο των κεφαλαίων τους που επιβαρύνονται από τα προβληματικά περιουσιακά στοιχεία. Ο δείκτης απομειωμένων δανείων θα πρέπει να συνεχίσει να μειώνεται σε περίπου 5% έως το τέλος του 2023 (εκτιμώμενο 7% στο τέλος του 2022), καθώς οι τράπεζες ολοκληρώνουν τις εκκρεμείς ανόργανες ενέργειες», συνεχίζει η Fitch Ratings.

Οι ανανεωμένοι δυσμενείς κλυδωνισμοί στην ελληνική οικονομία που επηρεάζουν την οικονομική ανάκαμψη και, τελικά, τις προοπτικές των τραπεζών είναι αρνητικά στοιχεία. Οι κίνδυνοι για την ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων λογικά θα ενταθούν, ωστόσο, λόγω των πληθωριστικών πιέσεων και των πιέσεων για την οικονομική προσιτότητα και τα επαναλαμβανόμενα μη εξυπηρετούμενα δάνεια να παραμείνουν υψηλά, περίπου στις 65 μονάδες βάσης επί των ακαθάριστων δανείων. Ο σχηματισμός νέων απομειωμένων δανείων θα πρέπει να είναι διαχειρίσιμος, λαμβάνοντας υπόψη τη στήριξη από την κυβέρνηση και τη μακροοικονομική κατάσταση της Ελλάδας και την ανθεκτικότητα, μεταξύ άλλων, για τους τομείς του τουρισμού και των ακινήτων.

Τι εκτιμά για τις επιδόσεις του 2023 και τις πρόσφατες εκδόσεις χρέους

Τα υψηλότερα επιτόκια, η ανθεκτική αύξηση των δανείων, η μεγαλύτερη συμβολή του χαρτοφυλακίου χρέους και οι πρωτοβουλίες μείωσης του κόστους θα πρέπει να συμβάλουν θετικά στη δημιουργία κερδών των τραπεζών το 2023. Ο νέος δανεισμός θα πρέπει να επικεντρωθεί κυρίως στις επιχειρήσεις και να υποστηριχθεί από τα προγράμματα της ΕΕ και τις υψηλότερες ανάγκες σε κεφάλαια κίνησης.

Η αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους θα μπορούσε να επηρεαστεί από χαμηλότερες από τις αναμενόμενες αύξηση των νέων χορηγήσεων, εντονότερες ανταγωνιστικές πιέσεις στις νέες χορηγήσεις προς τις επιχειρήσεις ή την επιτάχυνση του ρυθμού μετακύλισης στις καταθέσεις λιανικής.

Τα κεφαλαιακά αποθέματα είναι πιθανό να ενισχυθούν περαιτέρω λόγω της βελτίωσης της δημιουργίας κερδών, ενώ οι αρνητικές επιπτώσεις από τις ανατιμήσεις της αγοράς στο χαρτοφυλάκιο χρέους θα πρέπει να παραμείνουν περιορισμένες, λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις αντιστάθμισης κινδύνου της τράπεζας και την αναταξινόμηση των εν λόγω χαρτοφυλακίων σε διακρατούμενα μέχρι τη λήξη. Υπό το πρίσμα της καλύτερης κεφαλαιακής θέσης, οι τράπεζες σχεδιάζουν να επαναλάβουν τη διανομή μερίσματος το 2023-2024. Αυξημένες πιέσεις στην ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων ή χαμηλότερη παραγωγή κερδών σε περίπτωση ύφεσης στην Ελλάδα θα μπορούσε να αμφισβητήσει την ενίσχυση της κεφαλαιοποίησης των τραπεζών.

Η αύξηση των καταθέσεων των πελατών και η επαναλαμβανόμενη πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές, παρά το υψηλότερο κόστος της χονδρικής χρηματοδότησης, θα συνεχίσουν να στηρίζουν την επαρκή θέση ρευστότητας των τραπεζών. Τα εργαλεία TLTROs της ΕΚΤ παραμένουν μια φθηνή πηγή χρηματοδότησης για τις τράπεζες, παρά την πρόσφατη αλλαγή των συνθηκών. Η αναζωπύρωση της μεταβλητότητας των αγορών θα μπορούσε να καθυστερήσει τις εκδόσεις μη εξασφαλισμένου χρέους, συμπεριλαμβανομένης της συσσώρευσης αποθέματος χρέους εξυγίανσης που πρέπει να γίνει έως το τέλος του 2025.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v