Ποιους βάζει στο «στόχαστρο» η Εφορία το 2023

Προαναγγέλλονται συνολικά 25.500 πλήρεις και μερικοί έλεγχοι. Στο τραπέζι και 2.500 φάκελοι μεταβιβάσεων. Αγώνας δρόμου για τις υποθέσεις που παραγράφονται άμεσα.

Ποιους βάζει στο «στόχαστρο» η Εφορία το 2023

Ούτε μέρα χαμένη στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής. Αυτή είναι η «γραμμή» της Διοίκησης της ΑΑΔΕ προς τον ελεγκτικό μηχανισμό και το πλάνο ελέγχων για το 2023 είναι ήδη έτοιμο με το χρόνο να μετρά αντίστροφα για την εφαρμογή του.

Το 2023 έχουν προγραμματιστεί 25.500 πλήρεις και μερικοί έλεγχοι, 15.500 στοχευμένοι επιτόπιοι έλεγχοι, 2.500 έλεγχοι για την εκπλήρωση μη ετήσιων υποχρεώσεων των φορολογιών κεφαλαίου, αλλά και 900 έρευνες φοροδιαφυγής.

Αγοραπωλησίες ακινήτων, γονικές παροχές, κληρονομιές και δωρεές υψηλού κινδύνου για μαύρο χρήμα ή φοροδιαφυγή μπαίνουν ψηλά στη λίστα και σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν ήδη δοθεί, από το σύνολο των υποθέσεων που θα ελεγχθούν, τουλάχιστον το 70% θα αφορά φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας. Επιμέρους ποσοστό 75% των ελέγχων , θα αφορούν καταρχήν σε ελέγχους της τελευταίας τριετίας για τις οποίες έχει λήξει η προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Σε μια προσπάθεια να αποφύγει ή τουλάχιστον να περιορίσει στο μέτρο του δυνατού το κλασικό φαινόμενο των τελευταίων εβδομάδων κάθε έτους όπου ο ελεγκτικός μηχανισμός κάνει έναν αγώνα δρόμου για να κλείσει υποθέσεις που παραγράφονται, από τις πρώτες μέρες του 2023 ειδικά για τη φορολογία κεφαλαίου προτεραιότητα θα δοθεί στις υποθέσεις του 2017  για τις οποίες λήγει η προθεσμία της Φορολογικής Διοίκησης να εκδώσει πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου στις 31 Δεκεμβρίου 2023. Οι υποθέσεις αυτές  αφορούν ακίνητα τα οποία δεν εντάσσονται στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού αξίας, δεν έχει γίνει δεκτή από τον φορολογούμενο η προεκτίμηση προσωρινής αξία της Δ.Ο.Υ. και η διαφορά δηλωθείσας αξίας και προεκτίμησης υπερβαίνει το 30% ή η αξία της προεκτίμησης υπερβαίνει τα 100.000 ευρώ.

Στις περιπτώσεις αυτές ελέγχονται οι προϋποθέσεις απαλλαγής από το φόρο μεταβίβασης, το εμβαδόν των ακινήτων καθώς και η αναγραφόμενη στο συμβόλαιο, τιμή τού ακινήτου. Σε κάθε περίπτωση, ζητείται από τις υπηρεσίες, η προσκόμιση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ και ελέγχεται εάν το τέκνο δικαιούται απαλλαγή από το φόρο γονικής παροχής, λόγω πρώτης κατοικίας.

Στο μέτωπο των ειδικών ερευνών μεγάλης φοροδιαφυγής δρομολογούνται οι διαδικασίες ώστε να τρέξουν το 2023:

  • 170 υποθέσεις έρευνας, οι οποίες αφορούν απάτη στον ΦΠΑ ενδοκοινοτικών συναλλαγών
  • 100 υποθέσεις ερευνών αξιοποίησης νέων πληροφοριών και δεδομένων
  • 50 υποθέσεις ειδικών ερευνών στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου
  • 580 υποθέσεις ερευνών φοροδιαφυγής που σχετίζονται με ανοίγματα τραπεζικών λογαριασμών, επεξεργασίες κατασχεμένων στοιχείων και αρχείων, κυκλώματα έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων, επεξεργασίας ψηφιακών αρχείων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v