Εφορία: Δεκαπέντε πίνακες-φωτιά για όσους αμφισβητήσουν τεκμήρια

Πλήρη αποκάλυψη φορολογικών δεδομένων ζητά η ΑΑΔΕ από όσους επαγγελματίες «τολμήσουν» να αμφισβητήσουν την τεκμαρτή φορολόγηση. Ζητά στοιχεία για μετρητά, ακίνητα, πίνακες, ασφάλιστρα, ακόμα και τα… ταξίδια.

Εφορία: Δεκαπέντε πίνακες-φωτιά για όσους αμφισβητήσουν τεκμήρια

Από τραπεζικούς λογαριασμούς, θυρίδες, χρεωστικές, πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες, έως κρυπτονομίσματα, ταξίδια στο εξωτερικό, δίδακτρα, μετρητά και δαπάνες για φως-νερό-τηλέφωνο, θα πρέπει να δηλώσουν στην ΑΑΔΕ όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες αποφασίσουν να αμφισβητήσουν το τεκμαρτό εισόδημα που θα προσδιορίσει για λογαριασμό τους η εφορία στη βάση των νέων διατάξεων νόμου, προκαλώντας τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου.

Η απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή με την οποία δίνονται οδηγίες σε όσους εκ των 740.000 ελεύθερων επαγγελματιών θελήσουν να αμφισβητήσουν τον τεκμαρτό προσδιορισμό του φόρου, όχι για λόγους αντικειμενικούς όπως π.χ. η στρατιωτική θητεία ή η νοσηλεία, αλλά γιατί θεωρούν άδικο το κοστούμι του φόρου που έχει ραφτεί με τεκμαρτό τρόπο για λογαριασμό τους, δεν αφήνει κανένα περιθώριο παρερμηνείας: για να αμφισβητήσουν τον φόρο αποδεχόμενοι φορολογικό έλεγχο, θα πρέπει να ανοίξουν όλα τους τα χαρτιά και τα υπάρχοντα, στην εφορία προκαταβολικά.

Μέσα σε εξήντα ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, οι ελεύθεροι επαγγελματίες που θέλουν να αμφισβητήσουν τον φόρο θα πρέπει να συμπληρώσουν σε ειδική εφαρμογή που θα φτιάξει η ΑΑΔΕ μέχρι τα μέσα Μαΐου, ένα εκτενές ερωτηματολόγιο.

Στο ερωτηματολόγιο αυτό, θα πρέπει να ανοίξουν τα χαρτιά τους για την περιουσιακή κατάσταση και τις συνθήκες διαβίωσης όχι μόνο του ίδιου του φορολογούμενου αλλά και της/του συζύγου/Μέρους Συμφώνου Συμβίωσης αλλά και των προστατευόμενων μελών, τα οποία θα αξιολογηθούν κατά τον φορολογικό έλεγχο.

Αν δεν συμπληρωθεί το ερωτηματολόγιο, χάνεται το δικαίωμα αμφισβήτησης του φόρου. Το ερωτηματολόγιο μπορεί να θεωρηθεί «εξαντλητικό» και θεωρείται βέβαιο πως θα αποτελέσει αντικίνητρο για όσους θεωρούσαν πως με συνοπτικές διαδικασίες θα μπορούσαν να αποφύγουν τον τεκμαρτό προσδιορισμό του εισοδήματός τους.

Από κόσκινο

Στο Παράρτημα της απόφασης Πιτσιλή, αποκαλύπτεται όλο το ερωτηματολόγιο με το οποίο οι φορολογούμενοι καλούνται να συμπληρώσουν 15 διαφορετικούς πίνακες. Συγκεκριμένα καλούνται να συμπληρώσουν στοιχεία αναφορικά με:

 1. 1. Τραπεζικούς λογαριασμούς, προσωπικούς ή επαγγελματικούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό κατά το έτος που αφορά το αίτημα ελέγχου. Περιλαμβάνονται και οι λογαριασμοί που άνοιξαν και έκλεισαν κατά το ίδιο φορολογικό έτος. Ζητούνται λεπτομέρειες για τον τύπο του λογαριασμού, το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, τη χώρα, τον αριθμό λογαριασμού, τους δικαιούχους, το υπόλοιπο έναρξης και το υπόλοιπο λήξης.
 2. Στοιχεία επενδύσεων/συμμετοχών και λοιπών χρεογράφων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ζητούνται στοιχεία από το είδος της επένδυσης (μετοχές, μερίδια, αμοιβαία κεφάλαια κ.λπ.), το ύψος του επενδεδυμένου κεφαλαίου, ο τρόπος απόκτησης (αγορά, κληρονομιά, δωρεά), το έτος απόκτησης κ.α.
 3. Μίσθωση θυρίδων. Με ένα κλικ στο κουτάκι «ναι», ο φορολογούμενος θα πρέπει να συμπληρώσει στη συνέχεια το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στο οποίο τηρείται η θυρίδα, τη χώρα, τους δικαιούχους και συνδικαιούχους.
 4. Κινητά αξίας. Έργα τέχνης, συλλογές, τιμαλφή και λοιπά στοιχεία κατά το φορολογικό έτος που αφορά το αίτημα ελέγχου πρέπει να αποτυπωθούν αναλυτικά με περιγραφή, έτος κτήσης, τρόπο απόκτησης, αξία αγοράς και στοιχεία ιδιοκτήτη.
 5. Μεταφορικά μέσα. Αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες, πλωτά και εναέρια μέσω σκανάρονται με αριθμό κυκλοφορίας, έτος , αξία και τρόπο κτήσης με την εφορία να ζητά μέχρι και το λιμάνι νοηλόγησης (για πλωτά μέσα).
 6. Μετρητά. Θα πρέπει να δηλωθούν μετρητά που τυχόν διέθετε ο φορολογούμενος αλλά και η οικογένειά του, σε κάθε νόμισμα, στην αρχή και το τέλος της χρονιάς.
 7. Κρυπτονομίσματα. Σε ειδικό πίνακα θα πρέπει να καταγραφούν και τα κρυπτονομίσματα τα οποία τυχόν διαθέτει ο φορολογούμενος και τα μέλη της οικογένειάς του, με προσδιορισμό του δικαιούχου και την αξία τους στην αρχή και τη λήξη του έτους.
 8. Ακίνητα. Για ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα, είτε πρόκειται για κύρια κατοικία, είτε για δευτερεύουσα, είτε για εξοχική, θα πρέπει να αναγραφεί το είδος της κατοικίας, η χρήση της, η διεύθυνση, ο αριθμός παροχής ηλεκτροδότησης και υδροδότησης, αλλά και η ετήσια δαπάνη για ρεύμα και νερό.
 9. Τηλέφωνα. Ξεχωριστός πίνακας για τις δαπάνες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, με το είδος των λογαριασμών, το πρόσωπο στο οποίο εκδίδεται ο λογαριασμός, το ονοματεπώνυμο χρήστη, τον αριθμό σταθερού ή κινητού τηλεφώνου, τον πάροχο και την ετήσια δαπάνη.
 10. Κάρτες. Κάθε λογής κάρτες, από χρεωστικές, πιστωτικές και προπληρωμένες, του φορολογούμενου και των μελών της οικογένειάς του, πρέπει να δηλωθούν μαζί με το ετήσιο ποσό συναλλαγών.
 11. Ασφάλιση μέσων μεταφοράς. Ειδικός πίνακας για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια αυτοκινήτων και δικύκλων με αριθμό κυκλοφορίας, επωνυμία ασφαλιστικής, διάρκεια ασφάλισης και ετήσια ασφάλιστρα.
 12. Ασφαλιστικά προγράμματα. Σε ξεχωριστό πίνακα αναγράφονται όλα τα ασφαλιστικά προγράμματα, ζωής, υγείας, συνταξιοδότησης, θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων και ό,τι άλλο για όλα τα μέλη τα οικογένειας.
 13. Ασφάλιση ακινήτων. Ένας ακόμα πίνακας έρχεται να συμπληρώσει το παζλ των ασφαλιστηρίων συμβολαίων, αυτή τη φορά για τα ακίνητα με αναλυτική καταγραφή του είδους ασφάλισης, την επωνυμία της ασφαλιστικής, τη διάρκεια, τη διεύθυνση του ακινήτου και βέβαια τα ασφάλιστρα.
 14. Δίδακτρα, φροντιστήρια, διατροφή, αθλοπαιδιές. Στον προτελευταίο πίνακα αποτυπώνονται τα συνολικά ποσά ετήσιων δαπανών για δίδακτρα σε σχολεία κάθε μορφής εκπαίδευσης εντός κι εκτός Ελλάδας, για φροντιστήρια κάθε μορφής, συμπεριλαμβανομένου του κόστους διαμονής και διαβίωσης και του ποσού των πρόσθετων αμοιβών για τυχόν πρόσθετες παροχές όπως εξέταστρα, μεταφορικά, διατροφή και αθλοπαιδιές.
 15. Ταξίδια. Στον τελευταίο πίνακα ζητούνται αναλυτικά στοιχεία για ταξίδια στο εσωτερικό και το εξωτερικό, με προορισμό, διάρκεια σε ημέρες, στοιχεία καταλύματος, έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v