Βελτιώθηκε το οικονομικό κλίμα το τέταρτο τρίμηνο στην Ελλάδα

Ένας στους δύο CEOs δήλωσαν ότι η αύξηση των επιτοκίων θα οδηγήσει σε νέα κόκκινα δάνεια. Επιπλέον επτά στους δέκα CEOs θεωρεί ότι το 2023 θα υπάρξει μέτρια αύξηση των πληθωριστικών πιέσεων.

Βελτιώθηκε το οικονομικό κλίμα το τέταρτο τρίμηνο στην Ελλάδα

Στις 157 μονάδες διαμορφώθηκε ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP CRIF-CEO General Index) το 4ο τρίμηνο του 2022, όπως καταγράφηκε από την 3μηνιαία έρευνα που διεξάγεται σε δείγμα 2.540 Διευθυνόντων Συμβούλων/Γενικών Διευθυντών των μεγαλύτερων ελληνικών επιχειρήσεων από την Εταιρεία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) σε συνεργασία με την ICAP CRIF. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε την περίοδο 16/12/2022 - 3/1/2023.

Το τέταρτο τρίμηνο του 2022 ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP CRIF-CEO General Index) σημείωσε αξιόλογη άνοδο στις 157 μονάδες έναντι 137 το προηγούμενο τρίμηνο. Η άνοδος του δείκτη αποτυπώνει την πεποίθηση σταδιακής ομαλοποίησης στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά και την αισιοδοξία για την εξέλιξη της πανδημίας, γεγονότα που θα επαναφέρουν την οικονομία σε τροχιά ανάπτυξης. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων ανά κατηγορία μεγέθους δείχνει άνοδο του δείκτη σε όλα τα μεγέθη επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των πολύ μεγάλων. Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης (ΕΑΣΕ-CEO Current status Index) παρουσίασε άνοδο στις 152 μονάδες, ενώ ο δείκτης προσδοκιών (ΕΑΣΕ-CEO Expectation Index) σημείωσε αύξηση στις 162 μονάδες.

Αναλυτικά, οι επιμέρους δείκτες καταγράφουν τις παρακάτω εξελίξεις για το 4ο τρίμηνο του 2022:

Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης της χώρας παρουσίασε νέα άνοδο στις 204 μονάδες, παραμένοντας ωστόσο κάτω από το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι βελτιώθηκε η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας συγκρινόμενη με 1 έτος πριν, αυξήθηκε σε 44% έναντι 32% το προηγούμενο τρίμηνο. Παράλληλα το ποσοστό των CEOs που δηλώνει ότι επιδεινώθηκε η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας μειώθηκε σε 32% έναντι 42% το προηγούμενο τρίμηνο. Ο δείκτης πρόβλεψης της οικονομικής κατάστασης της χώρας ένα έτος μετά παρουσίασε άνοδο στις 188 μονάδες έναντι 141 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που εκτιμά ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας θα είναι καλύτερη στο επόμενο έτος αυξήθηκε σε 37% (ποσοστό που αυξάνεται σε 43% για τους CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών), έναντι 17% το προηγούμενο τρίμηνο.

Ο δείκτης της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις σημείωσε αύξηση στις 183 μονάδες έναντι 170 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα κατάσταση του κλάδου τους είναι καλύτερη σε σχέση με ένα έτος πριν βελτιώθηκε σε 44% έναντι 33% το προηγούμενο τρίμηνο, ποσοστό που αυξάνεται σε 49% για τους CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Ο δείκτης προσδοκιών για την οικονομική κατάσταση του κλάδου δραστηριοποίησης παρουσίασε σημαντική άνοδο στις 174 μονάδες έναντι 145 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που θεωρούν ότι σε ένα χρόνο οι κλάδοι που δραστηριοποιούνται θα είναι σε καλύτερη οικονομική κατάσταση σε σχέση με την τωρινή αυξήθηκε σε 37% έναντι 23% το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε σε 43% για τους CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.

Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης των εταιρειών σημείωσε άνοδο στις 122 μονάδες έναντι 114 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα οικονομική κατάσταση των εταιρειών τους έχει βελτιωθεί σε σχέση με ένα έτος πριν αυξήθηκε σε 56% έναντι 49% το προηγούμενο τρίμηνο. Ο δείκτης προσδοκιών των CEOs για την οικονομική κατάσταση της εταιρείας τους το επόμενο έτος αυξήθηκε σημαντικά στις 139 μονάδες έναντι 118 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που αναμένει βελτίωση στο επόμενο έτος ανήλθε σε 52%, ποσοστό που είναι αυξημένο σε 56% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων.

Ο δείκτης τρεχουσών δαπανών για επενδύσεις παγίου κεφαλαίου σημείωσε άνοδο στις 129 μονάδες έναντι 120 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα επενδυτική δαπάνη των επιχειρήσεων που διοικούν είναι υψηλότερη σε σχέση με το προηγούμενο έτος ανήλθε σε 33% έναντι 30% το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων αυξάνεται σε 47%. Ο δείκτης επενδυτικών προσδοκιών παρουσίασε αύξηση στις 146 μονάδες έναντι 127 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι οι επενδυτική δαπάνη στις επιχειρήσεις τους θα είναι υψηλότερη κατά τον επόμενο χρόνο, αυξήθηκε σε 36% έναντι 28% το προηγούμενο τρίμηνο, μερίδιο που αυξάνεται σε 47% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων.

Ο δείκτης τρέχουσας απασχόλησης βελτιώθηκε στις 120 μονάδες έναντι 113 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι ο αριθμός των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που διοικούν είναι μεγαλύτερος σε σύγκριση με ένα έτος πριν αυξήθηκε σε 51% έναντι 42% το προηγούμενο τρίμηνο, ποσοστό το οποίο είναι αυξημένο σε 61% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. Ο δείκτης προσδοκιών απασχόλησης παρουσίασε αύξηση στις 162 μονάδες έναντι 146 το προηγούμενο τρίμηνο. Το μερίδιο των CEOs που δηλώνουν ότι η απασχόληση στις εταιρείες που διοικούν θα είναι αυξημένη 1 έτος μετά αυξήθηκε σε 51% έναντι 39% το προηγούμενο τρίμηνο.

Εκτός των βασικών ερωτήσεων που υποβάλλονται κάθε τρίμηνο στους CEOs, ζητήθηκε επιπλέον η γνώμη τους για την επίδραση στις επιχειρήσεις της αύξησης των επιτοκίων και αν θα οδηγήσει σε νέα κόκκινα δάνεια. Το 52% των CEOs δήλωσαν ότι πράγματι η αύξηση των επιτοκίων θα οδηγήσει σε νέα κόκκινα δάνεια, ενώ σημαντικό ποσοστό των CEOs το 40%, θεωρούν ότι η άνοδος αυτή θα επιδράσει κατά ένα μέρος στην αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Μόλις το 8% των CEOs θεωρούν ότι δεν θα οδηγήσει σε νέα κόκκινα δάνεια. Από τους CEOs ζητήθηκε επιπλέον να εκτιμήσουν αν το 2023 θα ενταθούν οι πληθωριστικές πιέσεις. Το 68% των CEOs απαντάει ότι θα υπάρξει μέτρια αύξηση των πληθωριστικών πιέσεων και μόνο το 9% δηλώνει ότι οι πληθωριστικές πιέσεις θα είναι υψηλές (με το ποσοστό να αυξάνεται σε 14% για τους CEOs των βιομηχανικών επιχειρήσεων), ενώ το 23% πιστεύει ότι δεν υπάρξει καμία αύξηση.

Δήλωση κ. Βασίλη Ραμπάτ, Προέδρου Δ.Σ. ΕΑΣΕ:

«Αξιόλογη ήταν η άνοδος του δείκτη οικονομικού κλίματος στο 4ο τρίμηνο του 2022 σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Η εξέλιξη του δείκτη υποδηλώνει την αισιοδοξία μεταξύ των CEOs σχετικά με την έκβαση της πανδημίας, την αποκατάσταση των ανισορροπιών στην παγκόσμια αγορά ενέργειας και στην εφοδιαστική αλυσίδα. Η συντριπτική πλειοψηφία των CEOs εκφράζουν ανησυχία για την άνοδο των επιτοκίων θεωρώντας ότι θα οδηγήσει σε μεγαλύτερο η μικρότερο βαθμό σε νέο κύμα μη εξυπηρετούμενων δανείων, ενώ πιστεύουν επίσης ότι το 2023 θα υπάρξει μέτρια αύξηση των πληθωριστικών πιέσεων».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v