Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Task Force για τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης

Στην συγκρότηση Ομάδας Συντονισμού Task Force για την παρακολούθηση, τον συντονισμό και την επιτάχυνση υλοποίησης των δράσεων και έργων ευθύνης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης προχώρησε ο υπουργός Επικρατείας Κυριάκος Πιερρακάκης.

Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Task Force για τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης

Το σφιχτό χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί για τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και με στόκο να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ για έργα που θα εξασφαλίσουν το «ψηφιακό» αύριο της χώρας το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνηση συνέστησε μία Ομάδα Συντονισμού Task Force.

Το υπουργείο πατάει… «γκάζι» καθώς  όπως προβλέπεται από το ίδιο το Ταμείο Ανάκαμψης, το επενδυτικό εργαλείο αυτό έχει ορίζοντα πλήρους ολοκλήρωσης του κάθε έργου μέχρι τις 31 Αυγούστου 2026, κάτι που σημαίνει ότι τα έργα πρέπει όλα να προκηρυχθούν μέσα στο 2023.

Στόχος της  Task Force είναι η παρακολούθηση, ο συντονισμός και η επιτάχυνση υλοποίησης των δράσεων και έργων ευθύνης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης τα οποία έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Ελλάδα 2.0".

Και αυτό γιατί οι προκηρύξεις των διαγωνισμών είναι το πρώτο βήμα σε ένα έργο. Το δεύτερο και πιο κρίσιμο είναι η παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων μετά την ανάθεσή τους. Δεν είναι τυχαίο ότι η ΚτΠ στον προγραμματισμό της για το 2023, περιλαμβάνει την υλοποίηση 58 έργων του Ταμείου Ανάκαμψης, συνολικού προϋπολογισμού 2,4 δισ. ευρώ.

 Έργα όπως το cloud, οι μικροδορυφόροι, το Ultra Fast Broadband, το νέο Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, τα big Data είναι κάποια από τα σημαντικά έργα του Ταμείου Ανακαμψης που πρέπει να ολοκληρωθούν ώστε η χώρα να αλλάξει σελίδα.

Σύμφωνα με την απόφαση η  Ομάδα Συντονισμού συγκροτείται από 24  μέλη με επικεφαλής τον Δημοσθένη Αναγνωστόπουλο, Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης και τον Λεωνίδα Χριστόπουλο, Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Απλούστευσης Διαδικασιών.

Η ομάδα συντονισμού, δύναται να λειτουργεί και σε υπο-ομάδες και κάθε φορά θα προεδρεύει ο οικείος Γενικός ή Υπηρεσιακός Γραμματέας, κατά λόγο αρμοδιότητας, ανάλογα με τις ανάγκες και την πορεία της υλοποίησης των δράσεων και έργων, ευθύνη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης τα οποία έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Ελλάδα 2.0".

Αντικείμενο/έργο της Ομάδας Συντονισμού

  • Ο συντονισμός, η παρακολούθηση και η επιτάχυνση υλοποίησης των δράσεων και έργων ευθύνης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης τα οποία έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Ελλάδα 2.0" για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, και ιδίως:

Α. στην αποτύπωση, ιεράρχηση και εξειδίκευση των αναγκών του Υπουργείου, στο πλαίσιο των αντιστοίχων τομέων πολιτικής, και την ενίσχυση της διοικητικής του ικανότητας,

Β. στο σχεδιασμό, εξειδίκευση, προγραμματισμό και προετοιμασία της υλοποίησης των Έργων,

Γ. στην παρακολούθηση της συνολικής προόδου των Έργων,

Δ. Στο συντονισμό του φορέα υλοποίησης κάθε έργου με όλους τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους φορείς και τις οργανικές μονάδες του ΥΨΗΔ, για τις διαδικασίες ωρίμανσης του Έργου,

Ε. στην ενημέρωση της Υπηρεσίας Συντονισμού για την πρόοδο των Έργων, την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την υλοποίησή τους.

ΣΤ. στην οριζόντια διαχείριση των ενεργειών τεχνικής βοήθειας και υποστήριξης των Έργων, στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπου απαιτείται.

  • Ο συντονισμός των προπαρασκευαστικών και υποστηρικτικών ενεργειών που απαιτούνται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για την προετοιμασία και υλοποίηση των Έργων. Για το σκοπό αυτό, η Ομάδα Συντονισμού, δια του Προέδρου της, δίνει αντίστοιχες κατευθύνσεις και οδηγίες στις κατά περίπτωση αρμόδιες οργανικές μονάδες.
  • Η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων στον φορέα υλοποίησης, ιδίως για την οργάνωση και το σχεδιασμό υλοποίησης των Έργων, τη σύνταξη αιτήσεων χρηματοδότησης και τεχνικών δελτίων έργων, τη σύνταξη τευχών διακήρυξης και τη διαχείριση και παρακολούθηση υλοποίησης των Έργων.

Στο πλαίσιο αυτό, όλες οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης οφείλουν:

α) να συνεργάζονται με την Ομάδα Συντονισμού για τη διαμόρφωση, προώθηση και υλοποίηση των εισηγήσεων, προτάσεων και αποφάσεων της,

β) να ενημερώνουν την Ομάδα Συντονισμού για την πορεία υλοποίησης των αποφάσεων της και

γ) να παρέχουν έγκαιρα και κατά απόλυτη προτεραιότητα σ’ αυτήν τις αναγκαίες πληροφορίες και στοιχεία, και κάθε συνδρομή για το έργο της.

Δ. Λειτουργία – Τόπος – Διάρκεια Εργασιών

Η Ομάδα θα αναφέρεται απευθείας στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπου θα υποβάλλει τις εισηγήσεις της και οποιοδήποτε ενημερωτικό, τεκμηριωτικό ή άλλο υλικό σχετικό με το αντικείμενό της. Επιπλέον, ο Πρόεδρος της Ομάδας θα υποβάλλει στον Υπουργό, κάθε δίμηνο, συνοπτική έκθεση των δραστηριοτήτων της Ομάδας και αναφορά προόδου σχετικά με την προετοιμασία και υλοποίηση των έργων.

Παράλληλα η Ομάδα θα λαμβάνει αποφάσεις κατά κανόνα με ομοφωνία, στο πλαίσιο consensus (συναίνεσης). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που η επίτευξη ομοφωνίας μεταξύ των μελών της Επιτροπής δεν καθίσταται δυνατή, η απόφαση θα δύναται να ληφθεί κατά πλειοψηφία, με την ψήφο του Προέδρου να υπερισχύει σε περίπτωση ισοψηφίας.

Η διάρκεια λειτουργίας της Ομάδας Εργασίας ολοκληρώνεται με την περάτωση των έργων από το Ταμείο Ανάκαμψης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v