Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Σε 3 με 6 μήνες μειώθηκε ο χρόνος απονομής του εφάπαξ στο ΤΑΥΦΕ

Ποιους στόχους έθεσε για το 2023 το Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών. Τα συνολικά επιτεύγματα μετά από εννιά χρόνια λειτουργίας.

Σε 3 με 6 μήνες μειώθηκε ο χρόνος απονομής του εφάπαξ στο ΤΑΥΦΕ

Αύξηση της συνολικής του περιουσίας, κατά 320%, στο τέλος του 2022, από 41,6 εκατ. ευρώ που ήταν το 2014, πέτυχε το Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (ΤΑΥΦΕ), μετά από 9 χρόνια λειτουργίας του ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. Παράλληλα, όπως επισημαίνει ανακοίνωση του ταμείου, επετεύχθη μείωση του χρόνου απονομής εφάπαξ σε 3 με 6 μήνες από 1 με 1,5 χρόνο που ήταν παλιότερα.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην ετήσια Γενική Συνέλευση του ΤΑΥΦΕ, που διεξήχθη την περασμένη Κυριακή, το ΤΑΥΦΕ, μετά από εννέα χρόνια λειτουργίας ως ΝΠΙΔ, αύξησε τη συνολική περιουσία του από 41,623 εκατ. ευρώ το 2014 σε 174 εκατ. ευρώ το 2022.

Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν:

 • Μειώθηκε το Αναλογιστικό έλλειμμα από 348 εκατ. ευρώ το 2012, σε 266 εκατ. ευρώ.
 • Με το προτεινόμενο νέο οικονομικό σύστημα νοητής κεφαλαιοποίησης (NDC), το αναλογιστικό έλλειμμα προβλέπεται να φτάσει στα 39 εκατ. ευρώ, υπό την προϋπόθεση να εισπραχθούν οι απαιτήσεις που οφείλονται ή στα 79 εκατ. ευρώ, χωρίς την είσπραξη αυτών.
 • Δημιουργήθηκε αυτοτελές μητρώο εργοδοτών και ασφαλισμένων από 01/07/2016.
 • Δημιουργήθηκε μητρώο οφειλετών από 01/07/2017.
 • Καθιερώθηκε από 01/02/2021 την ταυτότητα πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών.
 • Δεν πραγματοποιήθηκε μείωση του εφάπαξ, πλην των μειώσεων που προβλέπει ο ν. 4093/2012 για τους παλαιούς ασφαλισμένους (63,91%).
 • Αυξήθηκε ο μέσος ετήσιος ρυθμός χορήγησης εφάπαξ κατά 26,6%.
 • Εκπονήθηκε μελέτη περίπτωσης (case study) αναφορικά με ελέγχους χρόνου ασφάλισης. Σε κάθε 100 αιτήσεις για χορήγηση εφάπαξ, το 38% παρουσιάζει πρόβλημα καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών. Ως αποτέλεσμα, για κάθε έτος ασφάλισης που δεν έχουν καταβληθεί εισφορές, το ποσοστό μείωσης της παροχής θα ανέρχεται σε 2,33% στους παλαιούς ασφαλισμένους και 2,86% στους νέους ασφαλισμένους.
 • Το 2022 το ΤΑΥΦΕ είχε τη μικρότερη λογιστική αποτίμηση των αποθεματικών του, ήτοι -3,63%. Κατά αντιστοιχία χαρτοφυλακίου την ίδια χρονική περίοδο η αμέσως επόμενη καλύτερη λογιστική αποτίμηση είναι της ΑΕΔΑΚ ασφαλιστικών οργανισμών με -3,69%.
 • Αυξήθηκαν οι εισπράξεις από ασφαλιστικές εισφορές και πράξεις καταλογισμού κατά 53,3% (από 15 εκατ. ευρώ το 2014, σε 23 εκατ. ευρώ το 2022).
 • Αυξήθηκε η ασφαλιστική βάση κατά 32,66% (ήτοι από 20.759 ασφαλισμένους το 2013, σε 27.540 ασφαλισμένους το 2022).

Οι στόχοι που τέθηκαν κατά την Γενική Συνέλευση είναι:

 • Ολοκλήρωση του Ψηφιακού Μετασχηματισμού και τη μετάβαση σε ψηφιακό περιβάλλον με αυτοματοποιημένες λειτουργίες και έκδοση ηλεκτρονικού εφάπαξ.
 • Διεύρυνση της ασφαλιστικής βάσης με ταυτόχρονη μείωση της εισφοροδιαφυγής, της εισφοροαποφυγής και της υπασφάλισης.
 • Δημιουργία αυτοχρηματοδοτούμενων περιφερειακών κέντρων ελέγχων.
 • Μετάβαση σε νέο οικονομικό σύστημα νοητής κεφαλοποίησης (NDC) με τη συμμετοχή στο έλλειμμα όλων των ηλικιακών ομάδων: παλαιοί ασφαλισμένοι πριν το 1992, νέοι ασφαλισμένοι μετά το 1993 και νέο-εισερχόμενοι σε περιβάλλον νέου οικονομικού συστήματος (NDC).
 • Εκσυγχρονισμός του καταστατικού και των κανονισμών λειτουργίας στο νέο οικονομικό σύστημα (NDC) και σε ψηφιακό περιβάλλον.
 • Επαγγελματική διαχείριση των αποθεματικών με σταθμισμένη διασπορά του επενδυτικού κινδύνου σε ένα ασταθές ευρωπαϊκό και παγκόσμιο περιβάλλον.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v