Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξημένη οικοδομική δραστηριότητα στο 4μηνο

Αύξηση κατά 10,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 18,5% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 18,0% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο τετράμηνο του έτους 2022. Η εικόνα του Απριλίου.

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξημένη οικοδομική δραστηριότητα στο 4μηνο

Το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής - Δημόσιας), κατά τον μήνα Απρίλιο 2023, στο σύνολο της χώρας με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 2.015 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 448.791 m2 επιφάνειας και 2.079.810 m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, αύξηση κατά 0,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 4,8% στην επιφάνεια και μείωση κατά 2,6% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022, σύφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) .

Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, κατά τον μήνα Απρίλιο 2023 ανήλθανσε 1.995 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 433.717 m2 επιφάνειας και 2.014.862 m3 όγκου, παρουσιάζοντας αύξησηκατά 0,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 2,1% στην επιφάνεια και μείωση κατά 4,9% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022.

Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά τον μήνα Απρίλιο 2023, στο σύνολο της χώρας, ανήλθανσε 20 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 15.074 m2 επιφάνειας και 64.948 m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής τηςΔημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για τον μήνα Απρίλιο 2023, είναι 3,1%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Μάιο 2022 έως τον Απρίλιο 2023, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 25.910 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 5.851.786 m2 επιφάνειας και 26.419.278 m3όγκου.

Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Μαΐου 2021 - Απριλίου 2022 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 7,7% στον αριθμό τωνοικοδομικών αδειών, μείωση κατά 2,5% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 1,7% στον όγκο.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Μαΐου 2022 - Απριλίου 2023, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολοτης Χώρας, αύξηση κατά 7,3% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 4,2% στην επιφάνεια καιμείωση κατά 0,2% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Μαΐου 2021 - Απριλίου 2022.

Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 2,8%.

Το τετράμηνο Ιανουαρίου - Απριλίου 2023, η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 10,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 18,5% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 18,0% στονόγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο τετράμηνο του έτους 2022.

Κατά την ίδια περίοδο Ιανουαρίου - Απριλίου 2023,η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 10,1% στον αριθμό των οικοδομικώναδειών, αύξηση κατά 16,6% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 16,1% στον όγκο, σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου -Απριλίου 2022.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v