Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εργασιακά: Παράθυρο λειτουργίας Κυριακή στις βιομηχανίες τροφίμων-νερού

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή. Πώς η παράλληλη απασχόληση οδηγεί και σε υψηλότερη σύνταξη, τι ισχύει για συμβάσεις κατά παραγγελία, πότε μπορεί να αρνηθεί ο εργαζόμενος.

Εργασιακά: Παράθυρο λειτουργίας Κυριακή στις βιομηχανίες τροφίμων-νερού

Τη δυνατότητα λειτουργίας και κατά την Κυριακή ή ημέρες αργίας για τη βιομηχανία τροφίμων και για τις επιχειρήσεις εμφιαλώσεως φυσικού μεταλλικού νερού, παραγωγής αναψυκτικών και προϊόντων εμφιάλωσης προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που κατατέθηκε την Τρίτη αργά το βράδυ, στη Βουλή.

Πρόκειται για μια παρέμβαση της τελευταίας στιγμής, καθώς στο αρχικό κείμενο που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση δεν προβλεπόταν κάτι τέτοιο, στο άρθρο 27. Υπήρχε μόνο η σχετική πρόβλεψη για τα εκπαιδευτικά κέντρα πιλότων, πληρωμάτων και τεχνικών αεροσκαφών, εφόσον εξυπηρετούν επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που λειτουργούν επί 24 ώρες την ημέρα και για 7 ημέρες την εβδομάδα.

Στην έκθεση ανάλυσης των συνεπειών της ρύθμισης, αναφέρεται μόνο ότι η προσθήκη αφορά τομείς παραγωγής, διατήρησης και μεταφοράς προϊόντων ιδιαίτερα ευαλλοίωτων, που καθιστούν αναγκαία τη λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών κατά τις εν λόγω ημέρες.

Αλλά και στην περίπτωση της διάταξης για την παράλληλη απασχόληση (άρθρο 9), δεν υπάρχει πρόβλεψη για επιπλέον χρόνο ασφάλισης, που θα οδηγούσε σε προσαύξηση της σύνταξης, λόγω των υψηλότερων ποσοστών αναπλήρωσης. Υπάρχει βέβαια μια νέα προσθήκη, που διευκρινίζει ότι ισχύει ο νόμος Κατρούγκαλου, που προβλέπει ότι σε περίπτωση πολλαπλής ασφάλισης ή πολλαπλής καταβολής εισφορών προσαυξάνονται οι μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές του εργαζόμενου. Στην πράξη δηλαδή, επισημαίνεται ότι στην ασφαλιστική νομοθεσία, η επιπλέον εργασία οδηγεί σε υψηλότερες συντάξιμες αποδοχές, που οδηγούν σε υψηλότερη σύνταξη.

Για τις συμβάσεις κατά παραγγελία, προβλέπεται ότι η εργασία παρέχεται εντός προκαθορισμένων ωρών και ημερών αναφοράς. Επίσης, ο εργαζόμενος πρέπει να έχει ειδοποιηθεί από τον εργοδότη του, με έγγραφο τρόπο (για παράδειγμα sms), το αργότερο 24 ώρες πριν από την ανάληψη της εργασίας. Σε διαφορετική περίπτωση, ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα να αρνηθεί.

Επίσης, εάν με ευθύνη του εργοδότη δεν παρασχεθεί εργασία, τότε ο εργαζόμενος δικαιούται την αμοιβή του. Εάν συναφθεί σύμβαση, θα πρέπει να συμφωνηθεί ελάχιστος αριθμός αμειβόμενων ωρών εργασίας, που δεν μπορεί να υπολείπεται του ¼ του συμφωνημένου συνολικού αριθμού ωρών. Αλλιώς η σύμβαση είναι άκυρη.

Επίσης, άκυρη είναι και η μετατροπή μονομερώς από τον εργοδότη μιας σύμβασης πλήρους ή μερικής απασχόλησης, σε σύμβαση κατά παραγγελία.

Όσο για τις υπόλοιπες διατάξεις του νομοσχεδίου, που από σήμερα εντάσσεται στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, προβλέπουν μεταξύ άλλων τα εξής:

  • Εξαήμερη απασχόληση για επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας (επτά ημέρες την εβδομάδα): Επίσης ισχύει και για επιχειρήσεις που δεν είναι συνεχούς λειτουργίας (για παράδειγμα Δευτέρα - Σάββατο), αλλά λόγω ειδικών συνθηκών για κάποια περίοδο, έχουν απρόβλεπτα ιδιαίτερα αυξημένο φόρτο εργασίας. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, όπου εφαρμόζεται μοντέλο πενθήμερης απασχόλησης, παρέχεται εφεξής το δικαίωμα στην εργασία και κατά την έκτη ημέρα της εβδομάδας, όχι όμως πάνω από το θεσμοθετημένο 8άωρο. Άρα, δεν μπορεί να εφαρμοστεί υπερεργασία ή υπερωρία κατά την έκτη ημέρα απασχόλησης. Η συγκεκριμένη ημέρα θα πρέπει να αμείβεται με 40% προσαύξηση επί του ημερομίσθιου του εργαζόμενου.
  • Δυνατότητα πολλαπλής απασχόλησης, με τη διατήρηση της 11άωρης ανάπαυσης που είναι θεσμοθετημένη: Δεν επιτρέπεται ο εργοδότης να συνάπτει συμφωνίες με τον εργαζόμενο ή να επιβάλλει ρήτρες που θα του απαγορεύουν την πρόσθετη εργασία σε άλλο εργοδότη, πέραν του συμφωνημένου ωραρίου.
  • Δοκιμαστική περίοδος 6 μηνών για εργαζόμενους με συμβάσεις αορίστου χρόνου: Ισχύει όμως και για συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Μετά την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής περιόδου, ο εργαζόμενος μπορεί να υποβάλλει αίτημα για τροποποίηση της σύμβασής του. Για περιπτώσεις απόλυσης, ισχύει ότι εάν η καταγγελία σύμβασης γίνει εντός 12 μηνών από την έναρξη της εργασίας, τότε η διαδικασία μπορεί να γίνει χωρίς προειδοποίηση και δεν καταβάλλεται αποζημίωση.
  • Δημιουργείται ψηφιακή πλατφόρμα «Rebrain Greece» στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, για την καλύτερη διασύνδεση εργαζομένων του εξωτερικού με την εγχώρια αγορά εργασίας.
  • Όσοι εργοδότες ενταχθούν στην Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, αποκτούν το δικαίωμα να μην καταχωρίζουν τυχόν αλλαγές ή τροποποίηση ωραρίου εργασίας, ή οργάνωση χρόνου εργασίας, ή υπερωρίες, πριν από την πραγματοποίησή τους. Επίσης, εφεξής το πρόστιμο για υποδηλωμένη εργασία (αναντιστοιχία πραγματικής απασχόλησης με τις καταχωρίσεις στην Ψηφιακή Κάρτα), θα ανέρχεται στα 10.500 ευρώ ανά εργαζόμενο.
  • Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα διευθέτησης χρόνου εργασίας μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου, κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των δύο μερών. Εάν ο εργαζόμενος δεν συναινέσει σε διευθέτηση χρόνου εργασίας, απαγορεύεται η απόλυσή του.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v