Επεκτείνεται η online εφαρμογή για μεταβιβάσεις ακινήτων

Εκσυγχρονίζεται η ψηφιακή πλατφόρμα Φακέλου Μεταβίβασης Ακινήτου, ώστε να υποστηρίξει και νέες υπηρεσίες. Τελικός στόχος η δημιουργία ενός πλήρους Ηλεκτρονικού Φακέλου Πράξεων Ακινήτων.

Επεκτείνεται η online εφαρμογή για μεταβιβάσεις ακινήτων

Ένα έργο που θα αλλάξει πλήρως τις μεταβιβάσεις ακινήτου, είτε πρόκειται για απλή μεταβίβαση σε τρίτο είτε για γονική παροχή, δωρεά ή κληρονομιά, προκήρυξε η Κοινωνία της Πληροφορίας.

Οι στόχοι του έργου είναι η ολοκλήρωση αναγκαίων σχετικών λειτουργικοτήτων στην υπάρχουσα ψηφιακή πλατφόρμα Φακέλου Μεταβίβασης Ακινήτου.

Ειδικότερα αφορά την επέκταση της υφιστάμενης εφαρμογής του Ηλεκτρονικού Φακέλου Μεταβίβαση Ακινήτων για την κάλυψη επιπλέον λειτουργικοτήτων όπως γονική παροχή, δωρεά και κληρονομιά ακινήτου, με στόχο τη δημιουργία ενός πλήρους Ηλεκτρονικού Φακέλου Πράξεων Ακινήτων.

Συνολικά οι συμβολαιογραφικές πράξεις που θα πρέπει να καλύπτονται μέσω της εφαρμογής θα πρέπει να είναι οι ακόλουθες:

 • Μεταβίβαση Ακινήτου
 • Γονική Παροχή Ακινήτου
 • Δωρεά Ακινήτου
 • Κληρονομιά Ακινήτου

Επιπλέον στόχος του έργου είναι η ολοκλήρωση κάθε συμβολαιογραφικής πράξης με τη σύνταξη ψηφιακού συμβολαίου, το οποίο θα υπογράφεται ψηφιακά τόσο από τα εμπλεκόμενα μέρη όσο και από τον συμβολαιογράφο προτού κατατεθεί στον αρμόδιο δημόσιο φορέα.

Η εκτιμώμενη συνολική αξία του έργου θα ξεπεράσει το 1 εκατ. ευρώ, λύνοντας τα χέρια σε πολλούς ιδιοκτήτες που ταλαιπωρούνταν από υπηρεσία σε υπηρεσία για τη μεταβίβαση του ακίνητού τους, απελευθερώνοντας δεκάδες υπαλλήλους εμπλεκόμενων φορέων.

Στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθεί η ενσωμάτωση επιπρόσθετων λειτουργιών στην υπάρχουσα πλατφόρμα διαδικτυακής πλατφόρμας διαχείρισης του ενιαίου ηλεκτρονικού φακέλου μεταβίβασης ακινήτων.

Οι λειτουργικότητες αυτές συνίστανται στα ακόλουθα:

 1. Σχεδιασμός Ψηφιακού Συμβολαίου Μεταβίβασης Ακινήτου.
 2. Σχεδιασμός διασύνδεσης Εφαρμογής Ηλεκτρονικού Φακέλου Μεταβίβασης Ακινήτων με το Ψηφιακό Συμβόλαιο Μεταβίβασης Ακινήτου.
 3. Ενσωμάτωση διαδικασίας Δωρεάς Ακινήτου στην Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Φακέλου Μεταβίβασης Πράξεων Ακινήτων.
 4. Ενσωμάτωση διαδικασίας Γονικής Παροχής Ακινήτου στην Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Φακέλου Μεταβίβασης Πράξεων Ακινήτων
 5. Διασφάλιση αποκλεισμού του Ακινήτου από περαιτέρω πράξεις Μεταβίβασης ενόσω αυτό βρίσκεται ήδη σε διαδικασία Μεταβίβασης μέσω της Εφαρμογής Ηλεκτρονικού Φακέλου Μεταβίβασης Ακινήτων
 6. Διασύνδεση εφαρμογής Ηλεκτρονικού Φακέλου Μεταβίβασης Ακινήτου με Κτηματολόγιο για πληρωμή τελών Κτηματολογίου
 7. Διασύνδεση εφαρμογής Ηλεκτρονικού Φακέλου Μεταβίβασης Ακινήτου με εφαρμογή MyProperty (ΑΑΔΕ) για δήλωση / αποδεικτικό φόρου μεταβίβασης ακινήτου
 8. Διασύνδεση εφαρμογής Ηλεκτρονικού Φακέλου Μεταβίβασης Ακινήτου με Κτηματολόγιο για αυτόματη ολοκλήρωση μεταγραφής

Με την πλήρη ψηφιακοποίηση της διαδικασίας επιτυγχάνεται η απεμπλοκή των υπάλληλων των φορέων (ενδεικτικά αναφέρονται: Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ΟΤΑ, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Κτηματολόγιο, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Δασική Υπηρεσία, ΕΦΚΑ) από τα ενδιάμεσα στάδια παροχής υπηρεσιών που απαιτούνται για την τελική μεταβίβαση ακινήτων.

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος του έργου θα προβεί στις παρακάτω ενέργειες:

 • Μελέτη αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης και απλούστευσης και επανασχεδιασμού διαδικασιών όπου κρίνεται αναγκαίο με σκοπό την βέλτιστη και ταχύτερη ενσωμάτωση των νέων λειτουργικοτήτων και της διαλειτουργικότητας με άλλα συστήματα ως ανωτέρω.
 • Σχεδιασμό και υλοποίηση της ενσωμάτωσης των επιπρόσθετων λειτουργιών στην υπάρχουσα ψηφιακή πλατφόρμα για τη μεταβίβαση ακινήτων
 • Διαχείριση Έργου
 • Εκπαίδευση τελικών χρηστών

Οι επιπρόσθετες λειτουργικότητες θα υλοποιηθούν στην υπάρχουσα πλατφόρμα διαχείρισης του ενιαίου ηλεκτρονικού φακέλου μεταβίβασης ακινήτων στην υποδομή υπολογιστικού νέφους που παρέχει και διαχειρίζεται το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v