ΤτΕ: Διπλό αίτημα για τα δάνεια 89,4 δισ. που διαχειρίζονται οι servicers

Απαραίτητη η σημαντική βελτίωση της διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων από τους servicers, τονίζει η κεντρική τράπεζα. Προτείνει επανεξέταση δανειοληπτών με υγιείς προοπτικές στο σύστημα χρηματοδότησης.

ΤτΕ: Διπλό αίτημα για τα δάνεια 89,4 δισ. που διαχειρίζονται οι servicers

Αιχμές για την επίδοση των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων ως προς την διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων αφήνει στην Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας η Τράπεζα της Ελλάδος.

«Λαμβάνοντας υπόψη την έως τώρα επίδοση, κρίνεται απαραίτητη η σημαντική βελτίωση της διαχείρισης των εν λόγω δανείων από τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων», αναφέρεται. Επισημαίνεται δε ότι οι ικανοποιητικές επιδόσεις των servicers είναι «αναγκαία συνθήκη για την επιτυχία του προγράμματος “Ηρακλής”, την αποτελεσματική διαχείριση του μη εξυπηρετούμενου ιδιωτικού χρέους». Την ίδια στιγμή προτείνει την επανεξέταση των δανειοληπτών που έχουν υγιείς προοπτικές στο σύστημα χρηματοδότησης.

Σύμφωνα με την Έκθεση, το πρώτο εξάμηνο του 2023 η συνολική αξία των υπό διαχείριση ανοιγμάτων των Εταιριών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις ανήλθε σε 89,4 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το 77% αφορά ανοίγματα που διαχειρίζονται οι servicers για λογαριασμό Εταιριών Απόκτησης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (funds) και το υπόλοιπο 23% αφορά τη διαχείριση ανοιγμάτων για λογαριασμό των τραπεζών.

Κατά πλειονότητα, τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα που διαχειρίζονται οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων για λογαριασμό funds (Εταιριών Απόκτησης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις) έχουν ανατεθεί σε αυτούς (servicers) την τελευταία τριετία στο πλαίσιο της υλοποίησης των στρατηγικών των πιστωτικών ιδρυμάτων για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE).

Επανένταξη

Ωστόσο, σύμφωνα με την Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η μεταφορά των μη εξυπηρετούμενων δανείων εκτός τραπεζικού τομέα δεν σημαίνει αυτόματα και την οριστική εξάλειψη του χρέους από την οικονομία.

«Το χρέος παραμένει, με τη διαχείρισή του πλέον να πραγματοποιείται από τις Εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ). Συνεπώς, η εύρυθμη λειτουργία της εν λόγω αγοράς για την επίτευξη της οριστικής εκκαθάρισης του ιδιωτικού χρέους είναι σημαντική παράμετρος και η αξιοποίηση του συνόλου των διαθέσιμων εργαλείων και επιλογών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση», αναφέρεται.

Στο σημείο αυτό η Τράπεζα της Ελλάδος επισημαίνει ότι «η εξέταση των δυνατοτήτων επανένταξης σε καθεστώς ενημερότητας δανειοληπτών, οι οποίοι έχουν αξιόλογα βιώσιμα επενδυτικά σχέδια που μπορούν να χρηματοδοτηθούν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και να αναδεικνύεται ως μία επιλογή η οποία θα συμβάλει καθοριστικά στην οριστική εκκαθάριση του ιδιωτικού χρέους, αλλά και στην ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v