Τι προβλέπει ο νέος κανονισμός στην ΕΕ για τα AirBnb

«Χάρη στη συμφωνία, οι τοπικές αρχές θα μπορέσουν να διαχειριστούν τις βραχυχρόνιες μισθώσεις με αποτελεσματικό και αναλογικό τρόπο», δήλωσε ο Τιερί Μπρετόν, Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς.

Τι προβλέπει ο νέος κανονισμός στην ΕΕ για τα AirBnb

Η Ευρωπαϊκή  Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τη συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ επί της πρότασης για τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων που υποβλήθηκε περίπου πριν από ένα έτος.

Ο νέος κανονισμός θα ενισχύσει τη διαφάνεια στον εν λόγω τομέα, θεσπίζοντας σαφείς κανόνες σχετικά με τη συλλογή και την ανταλλαγή δεδομένων από τους εκμισθωτές και τις πλατφόρμες. Ο κανονισμός θα παρέχει βασικές πληροφορίες στις αρχές που επιθυμούν να αντιμετωπίσουν τον αντίκτυπο των βραχυπρόθεσμων μισθώσεων στις τοπικές κοινότητες.

Οι υποχρεώσεις των πλατφορμών να μοιράζονται δεδομένα θα προσαρμοστούν στους μικρότερους παράγοντες της αγοράς. Όταν τεθεί σε ισχύ, τα κράτη μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους περίοδο 24 μηνών για να θεσπίσουν τους μηχανισμούς ανταλλαγής δεδομένων, οι οποίοι ετοιμάζονται ήδη με την υποστήριξη της Επιτροπής.

Ο κανονισμός για τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις θα συμπληρώνει τον κανονισμό για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Η νέα νομοθεσία, η οποία αποτελεί βασικό παραδοτέο για βιώσιμο και έξυπνο τουρισμό στο πλαίσιο της πορείας μετάβασης του τουρισμού, παρέχει συγκεντρωτικά δεδομένα που θα τροφοδοτήσουν τον ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων για τον τουρισμό.

Ο Τιερί Μπρετόν, Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, δήλωσε:

«Ο τουρισμός είναι καίριας σημασίας για την οικονομία της ΕΕ. Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις αποτελούν σημαντικό μέρος του τουριστικού οικοσυστήματος, αλλά δεν πρέπει να αποβαίνουν εις βάρος των τοπικών κοινοτήτων. Χάρη στη συμφωνία, οι τοπικές αρχές θα μπορέσουν να διαχειριστούν τις βραχυχρόνιες μισθώσεις με αποτελεσματικό και αναλογικό τρόπο. Η πρόταση βασίζεται στον κανονισμό για τις ψηφιακές υπηρεσίες και θα διασφαλίσει ότι οι επιγραμμικές πλατφόρμες ενοικίασης αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους, ανταλλάσσουν δεδομένα και συμβάλλουν στην καταπολέμηση των παράνομων καταχωρίσεων».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v