Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νέες πληρωμές του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 2»

Πριν από λίγες ημέρες δόθηκαν επιδοτήσεις ύψους 1,28 εκατ. ευρώ, σε 676 δικαιούχους του προγράμματος. Υπεγράφη η καταβολή της ενίσχυσης 1,8 εκατ. ευρώ προς 926 δικαιούχους της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά - β’ κύκλος».

Νέες πληρωμές του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 2»

Στο πλαίσιο της βέλτιστης διαχείρισης του προϋπολογισμού του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 2», με άμεσες ενέργειες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, την προηγούμενη εβδομάδα, αποδεσμεύτηκαν κονδύλια ύψους 173.000 ευρώ από ανενεργές αιτήσεις, τα οποία επαναδιατέθηκαν σε νέες αιτήσεις.

Ο συνολικός αριθμός των νέων αιτήσεων που έγιναν δεκτές ανέρχεται σε 125. Το αμέσως προηγούμενο διάστημα είχαν επαναδιατεθεί σε πολίτες, κεφάλαια ύψους πάνω από 700 χιλ. ευρώ, που αφορούσαν ανενεργές αιτήσεις. Συνολικά τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχουν γίνει δεκτές 330 αιτήσεις.

Επιπροσθέτως, μετά την άμεση ολοκλήρωση των διαδικασιών από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, υπεγράφη από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, απόφαση που αφορά στην καταβολή της ενίσχυσης 1.798.493,42 ευρώ προς 926 δικαιούχους της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά - β’ κύκλος».

Η προβλεπόμενη πληρωμή αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 23 Νοεμβρίου 2023. Υπενθυμίζεται ότι πριν λίγες ημέρες δόθηκαν επιδοτήσεις ύψους 1.283.920,84 ευρώ, σε 676 δικαιούχους του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 2». Συνεχίζουμε την προσπάθεια για την ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης, με πολιτική βούληση και μεθοδικότητα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v