Μασούτης-ΚΕΕΕ: Φορο-σύστημα ανάλογα με τις δυνάμεις του καθενός

"Οι διατάξεις του νομοσχεδίου για «ελάχιστο τεκμαιρόμενο κέρδος από την άσκηση ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας», αποτελεί παραδοχή αποτυχίας ελέγχου του φορολογικού μηχανισμού". Επιστολή Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων στον Κ. Χατζηδάκη.

Μασούτης-ΚΕΕΕ: Φορο-σύστημα ανάλογα με τις δυνάμεις του καθενός

Το νομοσχέδιο εισάγεται με στόχο την αντιμετώπιση του υπαρκτού και πραγματικού προβλήματος της φοροδιαφυγής, το οποίο αποτελεί διαχρονικό πρόβλημα της χώρας, τη φορολογική δικαιοσύνη, αλλά και την ενίσχυση της χρήσης ψηφιακών μέσων για τον έλεγχο και τον εντοπισμό της φορολογητέας ύλης, σύμφωνα με επιστολή της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών,
κ. Κωστή Χατζηδάκη, για το φορολογικό νομοσχέδιο.

Η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και η επίτευξη του στόχου για ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα μας βρίσκει όλους σύμφωνους. Χρειάζεται, όμως, ένα φορολογικό σύστημα όπου ο καθένας θα συνεισφέρει ανάλογα με τις πραγματικές του δυνάμεις και όχι με «τεκμαρτά» ανύπαρκτα εισοδήματα ενώ η θέσπιση ουσιαστικών κινήτρων θα οδηγήσει στην εμπέδωση φορολογικής συνείδησης στους πολίτες, αναφέρεται.

Οι διατάξεις του νομοσχεδίου και ειδικότερα εκείνες που καθορίζουν «ελάχιστο τεκμαιρόμενο κέρδος από την άσκηση ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας», αποτελεί παραδοχή αποτυχίας ελέγχου του φορολογικού μηχανισμού, ο οποίος πρέπει να ενισχυθεί. Η βάση της οριζόντιας τεκμαρτής φορολόγησης, ίδια για όλους, χωρίς να εξετάζει την πραγματική φοροδοτική ικανότητά τους, δημιουργεί σοβαρά ζητήματα.

«Οι διαπιστώσεις για το ύψος και το εύρος της φοροδιαφυγής δεν μπορούν να αμφισβητηθούν διαχρονικά, τα μέτρα όμως που πρέπει να εφαρμοστούν οφείλουν να ενταθούν προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισής της, μέσω στοχευμένων ελέγχων, με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και τη θέσπιση πραγματικών κριτηρίων, τα οποία θα λαμβάνουν υπόψη έσοδα, έξοδα, καταθέσεις, οφειλές, περιουσιακά στοιχεία, πόθεν έσχες κτλ.» δήλωσε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, Ιωάννης Μασούτης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v