Αλμα 21,8% στον τζίρο καταλυμάτων-εστίασης τον Νοέμβριο

Η μεγαλύτερη ετήσια αύξηση στον κύκλο εργασιών παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου (41,3%) και η μικρότερη αύξηση (0,2%) καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Αλμα 21,8% στον τζίρο καταλυμάτων-εστίασης τον Νοέμβριο

Για τις επιχειρήσεις στον κλάδο των Καταλυμάτων (κλάδος 55 της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2), με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Νοέμβριο 2023 ανήλθε σε 186.164.893 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 21,8% σε σχέση με τον Νοέμβριο 2022, όπου είχε ανέλθει σε 152.816.458 ευρώ.

Για τις επιχειρήσεις στον κλάδο των Υπηρεσιών Εστίασης (κλάδος 56 της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2), με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Νοέμβριο 2023 ανήλθε σε 172.975.671 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 6,9% σε σχέση με τον Νοέμβριο 2022, όπου είχε ανέλθει σε 161.815.979 ευρώ.

Αθροιστικά για τις επιχειρήσεις στους κλάδους των Καταλυμάτων και των Υπηρεσιών Εστίασης (κλάδοι 55 και 56 της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2), με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Νοέμβριο 2023 ανήλθε σε 359.140.564 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 14,1% σε σχέση με τον Νοέμβριο 2022, όπου είχε ανέλθει σε 314.632.438 ευρώ.

Για τις Περιφερειακές Ενότητες με συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών έτους 2022 μεγαλύτερη από 1,0%, η μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Νοέμβριο 2023 σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2022 παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου (41,3%) και η μικρότερη αύξηση (0,2%) καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

* Δείτε όλη την ανάλυση, πίνακες και γραφήματα στη στήλη "Συνοδευτικό Υλικό"

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v