Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΥΠΕΝ: Ξεκινά το Εθνικό Παρατηρητήριο Βιωσιμότητας Επιχειρήσεων

Αποτελεί ένα εθελοντικό πληροφοριακό σύστημα με σκοπό τη συλλογή, επεξεργασία και παρουσίαση της απόδοσης των ελληνικών εταιρειών σε ζητήματα ESG. Θα υποστηριχθεί από τον ΟΦΥΠΕΚΑ παρέχοντας υπηρεσίες καθοδήγησης και helpdesk.

ΥΠΕΝ: Ξεκινά το Εθνικό Παρατηρητήριο Βιωσιμότητας Επιχειρήσεων

Το Εθνικό Παρατηρητήριο Βιωσιμότητας Επιχειρήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο θα υποστηριχθεί από τον ΟΦΥΠΕΚΑ παρέχοντας υπηρεσίες καθοδήγησης και helpdesk στις Ελληνικές Εταιρείες που θα υποβάλουν τα δεδομένα τους, αποτελεί ένα ενιαίο εθελοντικό πληροφοριακό σύστημα συλλογής, επεξεργασίας και παρουσίασης της απόδοσης των ελληνικών επιχειρήσεων σε ζητήματα Βιωσιμότητας και ESG. Αποτελεί μια πρωτοβουλία του ΥΠΕΝ προς την ευαισθητοποίηση και ενσωμάτωση βέλτιστων πρακτικών εκ μέρους των Ελληνικών Επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους και οικονομικής δραστηριότητας, σε θέματα Περιβαλλοντικής, Κοινωνικής και Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, τα στοιχεία μιας επιχείρησης που συμμετέχει στο Εθνικό Παρατηρητήριο Βιωσιμότητας του ΥΠΕΝ αποτυπώνονται σε δείκτες απόδοσης που, ως προς την περιβαλλοντική τους διάσταση, εξειδικεύονται ανά οικονομική δραστηριότητα με σκοπό την πληρέστερη αξιολόγηση της προσπάθειας της εταιρίας για βελτίωση της βιωσιμότητάς της. Οι δείκτες αυτές έχουν λάβει υπόψη τους διεθνή και εθνικά κανονιστικά πλαίσια που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένου του πρόσφατου Κανονισμού 2020/852 σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων (Κανονισμός Ταξινομίας).

Η επιχείρηση που συμμετέχει στο Εθνικό Παρατηρητήριο Βιωσιμότητας του ΥΠΕΝ συμπληρώνει ηλεκτρονικά ορισμένα βασικά στοιχεία και πληροφορίες και λαμβάνει μία συνοπτική έκθεση της καταγραφής τους στους δείκτες ESG. Η έκθεση αυτή συμβάλει στη βελτίωση των καθημερινών πρακτικών της επιχείρησης σε θέματα περιβαλλοντικής, κοινωνικής και εταιρικής διακυβέρνησης και στην υλοποίηση ενός βελτιωμένου στρατηγικού πλάνου, προσφέροντας παράλληλα προς τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, μία πληρέστερη εικόνα που διευκολύνει την αξιολόγησή της.

Παράλληλα, στην ιστοσελίδα του ΟΦΥΠΕΚΑ θα δημοσιοποιηθεί ένα δυναμικό Εθνικό Παρατηρητήριο με αποτύπωση της απόδοσης κλάδων της Εθνικής Οικονομίας σε Εθνικό, Περιφερειακό και Τομεακό επίπεδο ανά πυλώνα βιωσιμότητας (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση) αλλά και ανά δείκτη απόδοσης (KPI).

Περισσότερες πληροφορίες: https://sustainability.necca.gov.gr

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v