Κάμερες στα γήπεδα: Τα κόστη, οι προδιαγραφές και οι τεχνικές δυσκολίες

Σε αναζήτηση καμερών αλλά και λογισμικού που θα απαιτηθεί βρίσκονται εδώ και καιρό τα γήπεδα σε Super League 1 και Basket League. Πού θα τοποθετηθούν, οι προδιαγραφές. Τι προβλέπει η υπουργική απόφαση.

Κάμερες στα γήπεδα: Τα κόστη, οι προδιαγραφές και οι τεχνικές δυσκολίες

Ένα μεγάλο project που αφορά την τοποθέτηση καμερών στα γήπεδα ποδοσφαίρου της Super League και καλαθοσφαίρισης (Basket League) έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό, με στόχο να μην υπάρξουν καθυστερήσεις και στις 6 Μαρτίου τα γήπεδα αυτά να είναι έτοιμα ώστε να παραμείνουν ανοικτά στους φιλάθλους.

Πρόκειται για ένα σύνθετο έργο, όπως το χαρακτηρίζει η αγορά τεχνολογίας, καθώς απαιτείται λογισμικό αλλά και καλωδίωση με οπτική ίνα, δημιουργώντας ερωτήματα για το τι θα γίνει στην περιφέρεια, όπου υπάρχουν περιορισμένες υποδομές. Ο χρόνος φαίνεται να πιέζει ασφυκτικά παρά τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης ότι οι συνομιλίες με τους Συλλόγους είχαν ξεκινήσει εδώ και μεγάλο διάστημα.

Την ίδια στιγμή, έχει δημιουργηθεί κινητικότητα και στις εταιρείες ψηφιακών τεχνολογιών, εξαιτίας του αυξημένου κόστους εγκατάστασης. Tο ακριβές κόστος είναι σχετικά δύσκολο να εκτιμηθεί, δεδομένου ότι κάθε εγκατάσταση και γήπεδο έχει διαφορετικές απαιτήσεις τόσο σε πλήθος καμερών όσο και σε έκταση. Σημειώνεται ότι πλέον ισχύουν συγκεκριμένες προδιαγραφές με βάση τη χθεσινή υπουργική απόφαση.

Όπως αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το κόστος των εγκαταστάσεων έχουν αναλάβει τα σωματεία, τα οποία καλούνται να βρουν και τις εταιρείες εκείνες που θα υλοποιήσουν την εγκατάσταση των καμερών.

Όπως είπε μάλιστα ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού Γ. Βρούτσης, σε αρκετές από τις εγκαταστάσεις υπάρχουν ήδη συστήματα καμερών. Ωστόσο, σε πολλά γήπεδα ο εξοπλισμός είναι αρκετών ετών και δεν καλύπτει τις προδιαγραφές, ενώ, όπως επισημαίνουν παράγοντες της αγοράς ψηφιακών τεχνολογιών, υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις και σε άλλους τομείς πέραν των καμερών.

Η μοναδική εξαίρεση είναι η ΟΠAΠ Arena, το γήπεδο της ΑΕΚ, το οποίο διαθέτει όλα εκείνα τα συστήματα και τον απαραίτητο εξοπλισμό ώστε να παραμείνει ανοικτό μετά τις 6 Μαρτίου χωρίς παρεμβάσεις.

Πληροφορίες θέλουν το κόστος σε ορισμένες περιπτώσεις μεγάλων γηπέδων να ξεπερνάει τις 400 χιλιάδες ευρώ, ενώ για ένα μεσαίας χωρητικότητας γήπεδο κυμαίνεται μεταξύ 150 και 200 χιλιάδων ευρώ. Κατά συνέπεια, το κόστος είναι εύλογο να ξεπεράσει τα 5 εκατ. ευρώ.

Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι είναι απαραίτητη η χρήση οπτικής ίνας για τη συγκεκριμένη καλωδίωση καθώς ο όγκος των δεδομένων που θα διακινούνται είναι τέτοιος, που σε περίπτωση χρήσης ασύρματων συνδέσεων μπορεί να υπάρξουν πολλά ζητήματα.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 929/Β/7-2-2024 για την eγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος εποπτείας αθλητικών εγκαταστάσεων στις 6 Μαρτίου, Τετάρτη, όποιο γήπεδο δεν θα έχει τηρήσει τη διαδικασία εγκατάστασης των καμερών, δεν θα ανοίξει σε φιλάθλους.

Eποπτευόμενοι χώροι

Το ηλεκτρονικό σύστημα εποπτείας καλύπτει κατ' ελάχιστον τους ακόλουθους χώρους της αθλητικής εγκατάστασης, όπως αυτοί ορίζονται στον Ενιαίο Κανονισμό Ασφαλείας Αθλητικών Εκδηλώσεων (Β' 1780/2009):

α) Όλα τα σημεία εισόδου και εξόδου,

β) τον εξωτερικό αμέσως περιβάλλοντα χώρο,

γ) το σύνολο των κερκίδων (εξέδρες),

δ) τον αγωνιστικό χώρο,

ε) τις σκάλες και τους διαδρόμους,

στ) τους χώρους των κυλικείων,

ζ) τους χώρους που προορίζονται για την εγκατάσταση των συνεργείων τηλεοπτικής μετάδοσης και φιλοξενίας των εκπροσώπων του τύπου,

η) τα σημεία αποβίβασης των αποστολών των διαγωνιζόμενων ομάδων και των διαιτητών,

θ) τους διαδρόμους που οδηγούν στα αποδυτήρια των αθλητών και των διαιτητών,

ι) την είσοδο και έξοδο των αθλητών και των διαιτητών προς και από τον αγωνιστικό χώρο,

ια) άλλους χώρους δυνητικού κινδύνου ή κρίσιμων υποδομών (Υποδομές Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού, Κέντρο Ελέγχου, κ.λπ.),

ιβ) τους χώρους στάθμευσης,

ιγ) τα εκδοτήρια των εισιτηρίων.

Λειτουργία του Ηλεκτρονικού Συστήματος Εποπτείας

Πριν την έναρξη κάθε αγωνιστικής περιόδου ο Διευθυντής της οικείας Διεύθυνσης Αστυνομίας ή Αστυνομικής Διεύθυνσης, ορίζει με διαταγή του για όλη την αγωνιστική περίοδο τους εξειδικευμένους αστυνομικούς, τουλάχιστον δύο ανά εγκατάσταση, οι οποίοι θα χειρίζονται και θα λειτουργούν το ηλεκτρονικό σύστημα.

Ο χρήστης της αθλητικής εγκατάστασης οφείλει τουλάχιστον τέσσερις ημέρες πριν τη διεξαγωγή της αθλητικής συνάντησης να έχει αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη η δυσλειτουργία του συστήματος και να διευκολύνει τον έλεγχο καλής λειτουργίας του από τους αρμόδιους της Ελληνικής Αστυνομίας, οποιαδήποτε στιγμή του ζητηθεί.

Τρεις ημέρες πριν από την έναρξη της αθλητικής εκδήλωσης, μη υπολογιζόμενων των ημερών διεξαγωγής της και διενέργειας του ελέγχου, η αστυνομική αρχή στην εδαφική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η αθλητική εγκατάσταση, προβαίνει σε έλεγχο και επιθεώρηση, προκειμένου να διαπιστώσει τη σύννομη λειτουργία και του ευρισκόμενου εντός της αθλητικής εγκατάστασης κέντρου ελέγχου και παρακολούθησης του συστήματος αυτού. Μετά το πέρας του ελέγχου συντάσσεται έκθεση, στην οποία υποχρεωτικά περιέχονται τα σημεία του γηπέδου στα οποία έχουν τοποθετηθεί εικονολήπτες (κάμερες) και η ανάλυση και ευκρίνεια της εικόνας τους. Η έκθεση συντάσσεται και αποστέλλεται στη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) ακόμη και αν από τον έλεγχο προκύπτει ότι το ηλεκτρονικό σύστημα εποπτείας λειτουργεί σύννομα. Εφόσον από την έκθεση προκύπτει η μη σύννομη λειτουργία του συστήματος, η αρμόδια αστυνομική αρχή θέτει προθεσμία δώδεκα (12) ωρών, ώστε να αποκατασταθεί η σύννομη λειτουργία του συστήματος και διενεργεί νέο έλεγχο αμέσως μετά την παρέλευσή της. Αν και μετά τον νέο έλεγχο διαπιστωθεί η μη σύννομη λειτουργία του συστήματος, με απόφαση της Δ.Ε.Α.Β., διεξάγεται η αθλητική εκδήλωση χωρίς την παρουσία φιλάθλων.

Μετά από τη λήξη της αθλητικής συνάντησης, συντάσσεται και αποστέλλεται στη Δ.Ε.Α.Β. νέα έκθεση της αστυνομικής αρχής, στην οποία αναφέρεται εάν το ηλεκτρονικό σύστημα εποπτείας λειτούργησε σύννομα πριν από την έναρξη, σε όλη τη διάρκεια και μετά από τη λήξη της αθλητικής συνάντησης ή εάν διαπιστώθηκε η οποιαδήποτε πλημμέλεια ή αστοχία στη λειτουργία του.

Ηλεκτρονικό Σύστημα Eποπτείας (ΗΣΕ) - Τεχνικές προδιαγραφές

Οι προδιαγραφές ευκρίνειας των εικονοληπτών ορίζονται ανά χώρο της αθλητικής εγκατάστασης σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα, ώστε να εξασφαλίζεται ποιότητα καταγραφής κατάλληλη για χρήση ως προανακριτικού υλικού σύμφωνα με τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας EN 62676-4.:

 •  Σημεία εισόδου και εξόδου 250 Pixels/μέτρο
 • Αγωνιστικός Χώρος 100-125 Pixels/μέτρο
 • Κερκίδες (εξέδρες), Διαχωριστικά Κερκίδων και περιμετρικός διάδρομος γηπέδου 200-250 Pixels/μέτρο
 • Σκάλες και διάδρομοι 125 Pixels/μέτρο
 • Εσωτερικοί Χώροι Συνάθροισης (κυλικεία κ.λπ.) 125 Pixels/μέτρο
 • Χώροι που προορίζονται για την εγκατάσταση των συνεργείων τηλεοπτικής μετάδοσης και φιλοξενίας των εκπροσώπων του τύπου 125 Pixels/μέτρο
 • Σημεία αποβίβασης και υποδοχής των αποστολών των αγωνιζόμενων ομάδων και των διαιτητών 250 Pixels/μέτρο
 • Διάδρομοι που οδηγούν στα αποδυτήρια των αθλητών και των διαιτητών, καθώς και εξωτερικούς χώρους αυτών 250 Pixels/μέτρο
 • Χώροι που χρησιμοποιούνται για τη μετακίνηση αθλητών και διαιτητών από και προς τον αγωνιστικό χώρο 125 Pixels/μέτρο
 • Εκδοτήρια Εισιτηρίων 250 Pixels/μέτρο
 • Χώροι Στάθμευσης 63 Pixels/μέτρο
 • Εξωτερικά περιβάλλων χώρος 63 Pixels/μέτρο
 • Άλλοι χώροι δυνητικού κινδύνου ή κρίσιμων υποδομών 125 Pixels/μέτρο

Η ταχύτητα καταγραφής των εικονοληπτών πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση από 5 πλαίσια ανά δευτερόλεπτο (> 5 fps, frames per second).

Η καταγραφή σύμφωνα με τα ανωτέρω θα είναι συνεχής και θα ξεκινά 3 ώρες πριν την έναρξη του αγώνα και θα ολοκληρώνεται 1,5 ώρες μετά την λήξη αγώνων ήτοι θα διαρκεί συνολικά κατ' ελάχιστο για 7 περίπου ώρες εκτός και αν οι τοπικές συνθήκες επιβάλουν μεταβολή του προγράμματος αυτού. Σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης, θα πρέπει να εξασφαλίζεται μέσω κατάλληλου Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (Γεννήτρια) η απρόσκοπτη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Συστήματος Εποπτείας μέχρι την αποχώρηση όλων των φιλάθλων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v