Παρέμβαση EE για τις τιμές χονδρικής στο γρήγορο Internet

Παρέμβαση-σύσταση της Κομισιόν στην ΕΕΤΤ για τις μισθωμένες γραμμές. «Τραβάει» το... αυτί για υπέρογκες καθυστερήσεις, στρεβλώσεις ανταγωνισμού, υψηλές τιμές.

Παρέμβαση EE για τις τιμές χονδρικής στο γρήγορο Internet

Στον … αέρα κινδυνεύουν να τιναχθούν οι προσπάθειες της χώρας για επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού και προσαρμογή των τιμών για γρήγορο Ιnternet στα ευρωπαϊκά δεδομένα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να «κρούει τον κώδωνα του κινδύνου».

Η πρόσφατη απόφαση της ΕΕΤΤ για τιμολόγηση στις υπηρεσίες μισθωμένων γραμμών μετά από πέντε ολόκληρα χρόνια, προκάλεσε την παρέμβαση της ΕΕ που με επιστολή της προς την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών-Ταχυδρομείων της ΕΕ αν και έδωσε το «πράσινο φως» στην νέα τιμολογιακή πολιτική έθεσε θέμα σημαντικών καθυστερήσεων, αλλά και στρέβλωσης του ανταγωνισμού.

Υπενθυμίζεται ότι οι μισθωμένες γραμμές είναι οι εθνικές συνδέσεις μετάδοσης με επίγεια και υποβρύχια καλώδια οπτικών ινών. Επιτελούν το ρόλο των «αυτοκινητοδρόμων» του Διαδικτύου και είναι υψίστης σημασίας για την παροχή υπηρεσιών υπερυψηλών ταχυτήτων σε μια χώρα με τα μοναδικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά της Ελλάδας. Οι υπηρεσίες μισθωμένων γραμμών ρυθμίζονται από την ΕΕΤΤ, καθώς η ίδια έχει διαπιστώσει την έλλειψη ανταγωνισμού σε αυτές τις υποδομές.

Σημαντική καθυστέρηση

Η πρόσφατη επιστολή της Κομισιόν σχετικά με την «κοινοποίηση του σχεδίου μέτρου της ΕΕΤΤ σχετικά με το μοντέλο BU LRIC + για τη χονδρική αγορά τερματικών και ζευκτικών τμημάτων μισθωμένων γραμμών» κάνει λόγο για σημαντική καθυστέρηση.

Σημειώνεται ότι η ΕΕΤΤ ολοκλήρωσε την προηγούμενη επισκόπηση των σχετικών αγορών μισθωμένων γραμμών το 2012 και σύμφωνα με το Ρυθμιστικό Πλαίσιο, θα έπρεπε να είχε υποβάλει την επόμενη επισκόπηση μέχρι το τέλος του 2015. Από την προηγούμενη επισκόπηση μέχρι την υποβολή της πρότασης της ΕΕΤΤ για τις χονδρικές τιμές αυτών των υπηρεσιών έχουν περάσει περισσότερα από 11 χρόνια.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι προκλήθηκε σημαντική ζημία λόγω αυτής της καθυστέρησης, επειδή οι τιμές χονδρικής που πληρώνει η αγορά μέχρι να τεθούν σε ισχύ οι τελικές ρυθμισμένες τιμές είναι πολύ υψηλότερες από τις τελικές τιμές που πρότεινε η ΕΕΤΤ, κάτι που κατά την Επιτροπή, έδωσε «αδικαιολόγητα οικονομικά πλεονεκτήματα» στον κατεστημένο πάροχο (ΟΤΕ) και υποδηλώνει «στρεβλή ανάπτυξη τη αγοράς».

Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ΕΕΤΤ απέρριψε αίτημα ενός εκ των παρόχων (NOVA) για αναδρομική ισχύ των νέων τιμών, τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2023.

Εκτός από την NOVA και ο ΟTΕ αντιδρά σε αυτό το μοντέλο που υιοθέτησε η ΕΕΤΤ. Ειδικότερα ο ΟΤE αναφέρει: «Οι νέες τιμές μισθωμένων γραμμών υποεκτιμούν σημαντικά το πραγματικό κόστος του επενδυτή και κατά συνέπεια δεν ενθαρρύνονται νέες επενδύσεις σε υποδομές και δίκτυα κορμού. Πιστεύουμε στην ανάγκη νέας Ανάλυσης Αγοράς που θα αποτυπώνει ορθά τις σημερινές ανταγωνιστικές συνθήκες της αγοράς μισθωμένων γραμμών η οποία θα αφήνει εκτός ρύθμισης τις περιοχές υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος όπου και άλλοι πάροχοι έχουν ήδη αναπτύξει ιδιόκτητες υποδομές. Σε αυτές τις περιοχές ο ΟTΕ εσφαλμένα αντιμετωπίζεται ως μονοπώλιο, στερώντας του τη δυνατότητα να ανταγωνιστεί με όρους αγοράς».

Ελλιπής διαβούλευση

Πέρα από την αργοπορία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιπλήττει την ΕΕΤΤ για ελλιπή διαβούλευση με την αγορά και για την υιοθέτηση αλλαγών μετά τη Δημόσια Διαβούλευση προς όφελος του κατεστημένου παρόχου, δηλαδή του ΟTΕ. «H ΕΕΤΤ δεν ενσωμάτωσε πολλά από τα σχόλια των παρόχων στην πρότασή της προς την Επιτροπή, αγνοώντας τους προβληματισμούς» αναφέρουν στελέχη της αγορά τηλεπικοινωνιών.

Μάλιστα τονίζουν ότι το καλοκαίρι αναμένεται να βγει από την ΕΕΤ η διαβούλευση για τις τιμές των γραμμών οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι, κάτι που αναμένεται να πυροδοτήσει σημαντικές εξελίξεις στην αγορά.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε επίσης στην επιστολή της ότι η ΕΕΤΤ είχε λανθασμένη προσέγγιση κατά τον υπολογισμό του κόστους κεφαλαίου, που δεν ήταν σύμφωνη με τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές. «Αυτό οδήγησε σε υψηλότερες τιμές» αναφέρουν χαρακτηριστικά τα ίδια στελέχη.

Τέλος η Επιτροπή εξέφρασε ανησυχία ότι η προσέγγιση της ΕΕΤΤ δε συμμορφώνεται με «με τις βασικές ρυθμιστικές αρχές της προβλεψιμότητας, της σταθερότητας και της συνέπειας».

ΕΕ: Απογοήτευση -Τεράστια καθυστέρηση

Σύμφωνα με την επιστολή της Κομισιόν: «Η Επιτροπή εκφράζει την απογοήτευσή της για την τεράστια καθυστέρηση στην εφαρμογή του εν λόγω μέτρου, το οποίο κοινοποιήθηκε σχεδόν πέντε έτη μετά την επανεξέταση της αγοράς χονδρικής παροχής ζευκτικών τμημάτων μισθωμένων γραμμών. Η καθυστέρηση αυτή υπονομεύει τη θεμελιώδη αρχή της εκ των προτέρων και μελλοντοστρεφούς ρύθμισης της αγοράς. Η Επιτροπή σημειώνει με ιδιαίτερη ανησυχία τις σημαντικές αποκλίσεις που παρουσιάζουν οι προτεινόμενες προσανατολισμένες στο μέλλον τιμές βάσει κόστους από τις υφιστάμενες δομές τιμολόγησης.

Οι διακυμάνσεις αυτές υποδηλώνουν πιθανότητα στρεβλούς ανάπτυξης της αγοράς, καθώς ενδέχεται να παρέχονταν αδικαιολόγητα οικονομικά πλεονεκτήματα στον φορέα εκμετάλλευσης για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Αυτή η κατάσταση απειλεί να στρεβλώσει το τοπίο του ανταγωνισμού και να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη στο κανονιστικό πλαίσιο που αποσκοπεί στη διασφάλιση της δικαιοσύνης και της ανταγωνιστικότητας της αγοράς».

Άμεση ευθυγράμμιση

Υπό το πρίσμα αυτών των ανησυχιών, η Επιτροπή ζητά επιτακτικά από την ΕΕΤΤ να υιοθετήσει μια πιο αποφασιστική και έγκαιρη προσέγγιση στις διαδικασίες λήψης αποφάσεών της, ιδίως όσον αφορά την τιμολόγηση και τις επικαιροποιήσεις του μοντέλου κόστους. Η Επιτροπή αναμένει από την ΕΕΤΤ να ευθυγραμμίσει άμεσα τις πρακτικές της με το θεσπισμένο κανονιστικό πλαίσιο, να διασφαλίσει ότι δεν θα επαναληφθούν οι προαναφερόμενες καθυστερήσεις και αποκλίσεις και, κατά συνέπεια, να προστατεύσει τις αρχές της διαφάνειας, της προβλεψιμότητας, της δικαιοσύνης και της ανταγωνιστικότητας στην αγορά.

Τέλος, η Επιτροπή επισημαίνει ότι «η ΕΕΤΤ τροποποίησε σημαντικά το οικείο σχέδιο μέτρου, ιδίως όσον αφορά τα μοντελοποιημένα επίπεδα κόστους BU LRIC+, κατά το διάστημα που παρεμβλήθηκε μεταξύ των δημόσιων διαβουλεύσεων και της κοινοποίησης βάσει του άρθρου 32. Οι τροποποιήσεις αυτές φαίνεται να ωφελούν τον κατεστημένο φορέα εκμετάλλευσης, γεγονός που εγείρει ανησυχίες σχετικά με τη συνολική διαφάνεια της διαδικασίας και δημιουργεί ερωτήματα για το κατά πόσον ζητήθηκε ισότιμα και δεόντως η γνώμη των ενδιαφερόμενων μερών όσον αφορά το σχέδιο μέτρου της ΕΕΤΤ».

Ως αποτέλεσμα, αν και ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Ελλάδας έχει τεθεί ως προτεραιότητα από την κυβέρνηση, λόγω της προσέγγισης της ΕΕΤΤ, οι υπερβολικές τιμές χονδρικής για τις υπηρεσίες αυτές εμποδίζουν την παροχή υπηρεσιών υπερ-υψηλών ταχυτήτων, τη συνδεσιμότητα και τις καινοτόμες υπηρεσίες

Over-the-Top σε πολλά ελληνικά νησιά

«Σε αντίθεση με την πρόσφατη τοποθέτηση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου στη Βουλή, σε απάντηση ερώτησης του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Γιώργου Νικητιάδη, όπου ανέφερε ότι το Υπουργείο ζητά από τους παρόχους να επιταχύνουν τις επενδύσεις για οπτική ίνα, το ρυθμιστικό πλαίσιο δεν ευνοεί τέτοιου είδους επενδύσεις.

Αντίθετα, δρα αποτρεπτικά, καθώς η πρόσφατη ανακοίνωση της Cosmote για έκπτωση σχεδόν 30% στις τιμές χονδρικής, την οποία παρουσίασε ο υπουργός ως παράγοντα μείωσης στις τιμές λιανικής, λειτουργεί ως αντικίνητρο για τους άλλους παρόχους σε επίπεδο επενδύσεών τους στην Ελλάδα. Ένα ακόμα παράδειγμα του γιατί η Ελλάδα θα συνεχίσει να έχει ακριβό internet υψηλών ταχυτήτων και θα συνεχίσει να υστερεί στον ψηφιακού μετασχηματισμό» αναφέρουν τα ίδια στελέχη της αγοράς.

Το ιστορικό

Στις παρατηρήσεις της σχετικά με την ανάλυση της ΕΕΤΤ για την αγορά των μισθωμένων γραμμών, ήδη από τον Δεκέμβριο του 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέτρεψε την ΕΕΤΤ να αναπτύξει χωρίς καθυστέρηση το νέο μοντέλο τιμολόγησης για τον υπολογισμό των τιμών χονδρικών μισθωμένων γραμμών.

Έκτοτε, η ΕΕΤΤ καθόρισε "ενδιάμεσες" τιμές που πρέπει να πληρώσει η αγορά μέχρι να βγουν οι τελικές τιμές και οι οποίες είναι 9 φορές υψηλότερες από τις τιμές άλλων Ευρωπαϊκών χωρών. Τον Δεκέμβριο του 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την ΕΕΤΤ να υιοθετήσει το νέο μοντέλο μέχρι τον Ιανουάριο του 2023. Ωστόσο, η ΕΕΤΤ ξεκίνησε τη Δημόσια Διαβούλευση για το μοντέλο και τις τελικές τιμές των μισθωμένων γραμμών μόλις τον Ιούλιο του 2023, και υπέβαλε την πρότασή της στην Επιτροπή στις αρχές του 2024, σχεδόν πέντε έτη από τότε που η ΕΕΤΤ ξεκίνησε την επανεξέταση της αγοράς.

Οι τελικές τιμές που προτείνει η ΕΕΤΤ εξακολουθούν να είναι σημαντικά υψηλότερες από τα διεθνή πρότυπα αναφοράς.

Το αίτημα διαφάνειας της Nova

Σε αίτημα διαφάνειας που υποβλήθηκε στην ΕΕΤΤ στις 28 Νοεμβρίου 2023 από τη Nova, ο πάροχος ήθελε να κατανοήσει σε ποια βάση αναπτύχθηκε το μοντέλο για τη ρύθμιση των τιμών αυτής της αγοράς αλλά και για άλλα αντίστοιχα μοντέλα, όπως το μοντέλο για τη ρύθμιση τιμών χονδρικής για συνδέσεις internet.

«Αποφασίσαμε να καταθέσουμε αίτημα διαφάνειας, γιατί πιστεύουμε ότι ο ορισμός των τιμών χονδρικής θα επηρεάσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας. Αυτό μπορεί να προσφερθεί μόνο όταν οι τιμές για το γρήγορο διαδίκτυο υπολογίζονται σε σωστή βάση. Εάν εφαρμόζεται λάθος βάση, η Ελλάδα θα συνεχίσει να έχει τεχνητά χαμηλή ζήτηση για υπερυψηλές ταχύτητες και να είναι τελευταία στην ΕΕ όσον αφορά την ψηφιοποίηση», τονίζουν στελέχη της NOVA.

Η Nova ζήτησε από την ΕΕΤΤ διαφάνεια σχετικά με τη διαδικασία επιλογής και αξιολόγησης του Πανεπιστημίου στα έργα που του έχουν ανατεθεί από την ΕΕΤΤ, στηριζόμενη στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, βάσει του οποίου «Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα, ύστερα από γραπτή αίτησή του, να λαμβάνει γνώση των διοικητικών εγγράφων».

Η απάντηση της ΕΕΤΤ προς τη Nova στις 13 Μαρτίου 2024 ανέφερε ότι σύμφωνα με την ερμηνεία του νομικού πλαισίου από την ΕΕΤΤ, δεν τεκμηριώνεται το ενδιαφέρον της Nova για πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v