Επαγγελματίες: Οι πρώτοι τολμηροί αμφισβητούν το τεκμαρτό εισόδημα

Πρώτα το πόθεν έσχες και μετά η αίτηση για τους ελεύθερους επαγγελματίες που αμφισβητούν το φόρο που τους επιβάλλεται μέσω των τεκμηρίων. Ανοιξε η πλατφόρμα. Ποια είναι τα βασικά βήματα και οι παγίδες.

Επαγγελματίες: Οι πρώτοι τολμηροί αμφισβητούν το τεκμαρτό εισόδημα

Οι πρώτοι 65 ελεύθεροι επαγγελματίες που πήραν πρώτα την κρυάδα του τεκμαρτού υπολογισμού του εισοδήματός τους έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την αμφισβήτησή του. Όταν δουν τις απαιτήσεις της πλατφόρμας, δεν είναι καθόλου βέβαιο πως θα προχωρήσουν τη διαδικασία. Το ποσοστό των πρόθυμων να αμφισβητήσουν τα τεκμήρια είναι μέχρι τώρα σχετικά μικρό, αλλά είναι νωρίς να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα καθώς μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί λιγότερα από 50.000 Ε3.

Η πλατφόρμα αμφισβήτησης του τεκμαρτού εισοδήματος ελευθέρων επαγγελματιών, άνοιξε χθες στην ΑΑΔΕ. Πρόκειται για την myBusinesssSupport η οποία ήταν γνωστή μέχρι τώρα στους ελεύθερους επαγγελματίες κυρίως ως πύλη καταβολής ενισχύσεων, καθώς μέσω αυτής περνούσε η διαδικασία καταβολής της επιστρεπτέας προκαταβολής και των λοιπών επιδομάτων την περίοδο της πανδημίας.

Η νέα υπηρεσία της πλατφόρμας, έρχεται -ενδεχομένως- να δώσει διέξοδο σε όσους ελεύθερους επαγγελματίες θεωρούν πως αδικήθηκαν από το «κοστούμι» του τεκμαρτού εισοδήματος που έχει ράψει για λογαριασμό τους φέτος η ΑΑΔΕ στη βάση των νέων διατάξεων νόμου. Μπορούν να αμφισβητήσουν το φόρο και το τεκμαρτό εισόδημα, μέσω δύο επιλογών. Η πρώτη είναι μάλλον απλή. Στην περίπτωση νοσηλείας, στρατιωτικής θητείας ή άλλων αντικειμενικών λόγων που οδήγησαν σε μειωμένη απασχόληση πέρυσι πρέπει να περιοριστεί το τεκμαρτό εισόδημα και κατ’ επέκταση ο φόρος, η ΑΑΔΕ σχετικά εύκολα θα προχωρήσει σε επαναπροσδιορισμό του.

Στη δεύτερη περίπτωση (είναι η πρώτη εναλλακτική που εμφανίζεται στην οθόνη της ΑΑΔΕ) όπου απλώς ο φορολογούμενος υποστηρίζει πως τα πραγματικά του εισοδήματα είναι μικρότερα από τα τεκμαρτά, ο δρόμος της αμφισβήτησης περνά από τον φορολογικό έλεγχο αφού νωρίτερα ο φορολογούμενους συμπληρώσει ένα εκτενές ερωτηματολόγιο δηλώνοντας... ότι έχει και δεν έχει σε κινητή και ακίνητη περιουσία. Μέσα από το ερωτηματολόγιο γίνεται μια ακτινογραφία τύπου πόθεν έσχες με το φορολογούμενο να δηλώνει από σπίτια και αυτοκίνητα, έως καταθέσεις, μετοχές, ομόλογα , κρυπτονομίσματα, δαπάνες για ταξίδια, δίδακτρα μέχρι και έξοδα για φως, νερό, τηλέφωνο.

Πρώτα το ερωτηματολόγιο

Για να προχωρήσει η διαδικασία αμφισβήτησης, πρώτα συμπληρώνεται το ερωτηματολόγιο και μετά ανοίγει ο δρόμος για την υποβολή της αίτησης ελέγχου. Νωρίτερα βέβαια θα πρέπει να έχει υποβληθεί η φορολογική δήλωση, που σημαίνει πως το εκκαθαριστικό με το τεκμαρτό εισόδημα θα εκδοθεί βρέξει χιονίσει και ο φόρος που βεβαιώνεται θα αρχίσει να γίνεται απαιτητός εντός των νόμιμων προθεσμιών ακόμα και εάν στο μεταξύ έχει υποβληθεί αίτηση αμφισβήτησης και φορολογικού ελέγχου.

Η ΑΑΔΕ ενημερώνει τους φορολογούμενους ότι «απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υποβολή εμπροθέσμως της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους που αφορά, έχοντας συμπληρώσει τους κωδικούς 443-444 του εντύπου Ε1 της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων».

Για την αμφισβήτηση του φόρου, ο φορολογούμενος υποχρεούται το αργότερο εντός προθεσμίας εξήντα ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο αναφορικά με την περιουσιακή του κατάσταση και τις συνθήκες διαβίωσης του ιδίου, της/του συζύγου/ΜΣΣ και των προστατευόμενων μελών, τα οποία θα αξιολογηθούν κατά τον φορολογικό έλεγχο. Όπως σημειώνεται κατά την είσοδο στην πλατφόρμα σε περίπτωση μη συμπλήρωσης και υποβολής του ερωτηματολογίου εντός της ως άνω προθεσμίας, το δικαίωμα περί αμφισβήτησης του ελάχιστου ποσού εισοδήματος από την άσκηση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας που προσδιορίζεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 28Α του ΚΦΕ απόλλυται».

Κατά τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου ο φορολογούμενος υποχρεούται να προσκομίσει οποιοδήποτε διαθέσιμο αποδεικτικό στοιχείο για τη διακρίβωση της ορθότητας και της ακρίβειας των αναφερόμενων στο ερωτηματολόγιο.

Εφόσον κατά την υποβολή της δήλωσης ο φορολογούμενος επιλέξει τη διενέργεια ελέγχου, ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα για το δικαίωμα της Φορολογικής Διοίκησης:

α) Να προσδιορίσει το εισόδημά του με βάση κάθε διαθέσιμο στοιχείο ή με έμμεσες μεθόδους ελέγχου και

β) να επεκτείνει τον έλεγχο σε προγενέστερα φορολογικά έτη ή/και λοιπές φορολογίες ή άλλα φορολογικά αντικείμενα ιδίως σε περίπτωση που οι παρεχόμενες πληροφορίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική οικονομική του κατάσταση.

Ο έλεγχος διενεργείται εντός δώδεκα μηνών από την κοινοποίηση της εντολής. Με την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου εκδίδεται πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και τυχόν επιπλέον ποσό φόρου βεβαιώνεται ή ο φόρος που έχει βεβαιωθεί κατά το ποσό που δεν οφείλεται, διαγράφεται ή επιστρέφεται κατά περίπτωση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v